De Nederlandsche Leeuw, jaargang 15 (1897)

13 Hals traat bij Van der Kraan, poellier. Een wageknegt gen3. Antoine Francois. Hoogstraat. bij C. Koepel, een chirugijn major, gend. Macsoldan. bij de raatsheer Reuvens, een luitenant de Bataaven (sic.) gend. van Beurde, van Brussel. bij Eldervelt, een conductor gend. Benoit Begter. bij Augsbourguer, een chef de Brigade, dog is nu in Hollandsche dienst, maar nog geen qualiteid, gend. Lolirier. bij denzelfden, De Heer van der Graaff, geweeaene goeverneur van Cabo de Goede Hoop en Generaal major. bij Bakhuijsen, boekverkoper, Een officier, de naam onbekend, en is thans uit den Haag dog bij zijne terug­ komst zal het voorts laten weten. 'sHage, 16 July 1795. ALDEKT N. COSTER, Deeken. PK>. AMBR. SASSELEE, Hooftman, absent . Pr°. ARIE VERHORST, Hooftman, onkundig in 't schrjjven. N. VAN GARDINGEN, Secretaris Lijst van de vreemdelingen in de Westeynde Keijzersbuurt. No. 233. Bij den burger Mollerus is Citojen Benoit, Chef d'Artillerie. 251. Bij den burger van Bueren, is Citojen Broux, adjoint aux adjedat Generaux (sic) fait Colonel au Regem*. de dragons au service de la republique batave etc. 429. Bij den burger van Oosthuysen is Citojen Du Pienil inspecteur general des Postes de 1'armée. Citojen Steike, ritmeester geworden bij de dragonders die Byland gehad heeft. 444. Citojen Fexier, S : Lieutenant de la 8e Compagnie du 3m Batalion de la 43Y2 brigade. Heil en Broederschap. 'sHaage, 14 July 1795. H. C. GUTTELING, Hoofdman. Lijst der Vreemdelingen die in de St. Antoni, Corte Nobelstraat- of geestbuurt zijn komen wonen. No. 668. Johan George Joutze, geboortig uit van Elmstad, reeds 18 jaar in den Haag als Militair, maar nu zijn paspoort gekregen den maand Juni 1795, zijnde een opperman. 680. Amoldus van Meurs, geboortig van Velthoven in de Meijery van den Bos, schoolmeester aldaar en zijn huisvrouw Dirkie Johanne Pabbruwe, geboortig van Schravendeel, zedert 'tjaar 1794 alhier, (inwoonende bij C. Pabbruwe). No. 14 707. Karei Halderman, geboortig van canton Bern, in Juni zijn paspoort van de zwitzergardes genomen, schoenmaker van zijn handwerk. 715. Andries van der Haar, geboortig van Schage en laatst gewoond te Amsterdam en nu eenige maanden alhier. (inwoonende bij J. Kuyper.) 735. Christiaan Tielle, geboortig van Koningsbergen is al 14 jaar domestiecq bij den burger de Baas in 't Heere Logement. 739. N. J. Delfosse Jun' son epouse et un enfant de 10 mois negsciant de Valenciennes refugié k la Haye de puis un an passé (inwoonende bij Wentzel). 1014. Le Citojen Besson, natif de france est k la Haye depuis un mois, pour ses affaires, (inwoonde bij T. Meijer). 1016. Jan van der Heijden, geboortig van Tiel in Gelder­ land, schoenmakersknegt, zedert 9 maanden in den Haag. No. (inwonende bij van der Heijde). 'sHage , den 16 Juli 1795. TIELEMAN MEIJER, SecreP. van voors. buurt. Lijst van St. Jacabstraatsbuurt of Paddemoes. 4202. bij Jan van den Berg zijn gelogeerd Adrianus Prins, geb. te Heusden, geweest onder het Corps Bataaven,- thans luitenant in Hollandsche dienst en vertrokken naar Heusden, werd weder hier verwagt. en Hendrik N. , in dienst bij een luite­ nant van de Bataven, met zijn heer vertrokken voor eenige dagen na Amsterdam, werd weerom verwagt, zijnde geboore te Lijden. 4190. bij Jacobus Krieger is gelogeerd seedert agt dagen N. Schrader, geb. van Amsterdam, zijnde geweest onder' het jager Corps der Bataven. 4202. bij van Asselt is gelogeert zeedert 11 July Frans Schröder van Dortregt, dienstknegt en huysvrouw. 4156. bij Alexander Juda is gelogeerd seedert 8 dagen, Simon Manuel Kalff, Coopman, wonende te Amsterdam. No. Korte St. Jacob- ofBeezemstraat. 4274. bij A. van Gijt is gelogeerd seedert drie maanden N. Benodie en huysvr., geb. in 'sHage. 'sHage, den 15 July 1795. J. R. SCHOLL, Deeken. J. F. STUTTERHEIM, hooftman. Lijst van Nobel-, Oude Mol-, Juffr. Ida en Papestraatbuurt. Nobelstraat. No. 1094. Bij de wed. Schuttrap, P. F. van Gehelen, Proffessor te Amsterdam.