De Nederlandsche Leeuw, jaargang 15 (1897)

205 206 Wilhem Leerinck, Henrick Kreijnck, Arndt Iseren, Henrick Kaelsaek, Gaert Barner, Arndt Huirninck, Henrick Berck, Andries van Holthuisen, Jacob Schimmelpenninck, Derrick Kreijnck, Gerrit van Buerloe. Raden: Zeil Keppelman, Wilhem van Roderloe, Wilhem Iseren, Gerlich Stuijrman, Arndt Huirninck, Andries van Holthuisen, Jacob Schimmelpenninck. Secr.: als boven. 1496. Andries van HolthuiBen, overrentm., Conrait Schimmelpenninck, onderrentm., Willem Leerinck, Arnt Yseren, Henrick Kaelsack, Gairt Barner, Arnt Huijrnijnck, Henrick Berck, Andries van Mermueden, (1) Jacob Schimmelpenninck, Arndt van Vorden. Secr.: als boven. 1494 Gerlich Stuirman,overrentm. Derck Kreijnck, Gerrit van Buirlo, Johan Kreijnck, Henrick Asse. (2) Raden: Arndt van Vorden, onder- Zeel Keppelman, rentm , Henrick Kreijnck, Zeiman Keppelman, Arndt Iseren, Wilhem van Roderloe, Willem van Roderlo, Willem Iseren, Gerlich Stuyrman, Arnt van Vorden, Gelmer van den Wall. Conraedt Schimmelpenninck, Secr. als boven. Wilhem Iseren, Arndt Huirninck, Andries van Holtbui?en, Jacob Schimmelpenninck, Gelmer van den Wall. Raden: Wilhem Leerinck, Henrick Kaelsack, Gaert Barner, Henrick Berck, Derrick Kreijnck, Gerrit van Buirloe. Secr.: Jacob Ryman, secretarius, Derrick van Stienre, schryver. 1495. 1497. Gerlich Stuirman,overrentm., Jacob Schimmelpenninck, onderrentm., Arndt Iseren, Conraedt Schimmelpenninck, Wilhem van Roderloe, Wilhem Iseren, Arndt Huirninck, Andries van Holthuisen, Arndt van Vorden, Gelmer van den Wall, Johan Kreijnck, Gerrit van Broickhuis. Raden: Wilhem Leerinck, Henrick Kaelsack,overrentm.,Henrick Kaelsack, DerrickKreijnck,onderrentm. ,Gaert Barner, Wilhem Leerinck, -Zelle Keppelman, Wilhem van Roderloe, Wilhem Iseren, Ga'ert Barner, Gerlich Stuirman, Henrick Berck, . Gerrit van Buirloe, Arndt van Vorden, Gelmer van den Wall. Raden: Henrick Kreijnck, Arndt Iseren, Henrick Berck, Derrick Kreijnck, Gerrit van Buirloe. Secr.: als boven. 1498. Gerrit van Buirloe, over­ rentm., Gerrit van Broickhuisen, onderrentm., Wilhem Leerinck, Henrick Kaelsack, Wilhem Iseren, Conraedt Schimmelpenninck, Gaert Barner, (1) Deze komt voor bij van Heeckeren. (2) Kreynck voegt hierachter: gestorven voor St. Peter ad Vincula. Gerlich Stuirman, Henrick Berck, Derrick Kreijnck, Arndt van Vorden, Gelmer ten Walle, Arndt ten Walle. Raden: Arndt Iseren, Conraedt Schimmelpen­ ninck, (1) Arndt Huirninck, Andries van Holthuisen, Jacob Schimmelpenninck, Johan Kreijnck Secr.: als boven. 1499 HenrickKaelsack,overrentm Johan Kreynck, onderrentm Wilhem Leerinck, (2) Gaerdt Barner, Arndt Huirninck, Henrick Berck. Andries van Holthuisen. Jacob Schimmelpenninck, Derrick Kreijnck, Gerrit van Buirlo, Gerrit Schimmelpenninck, Arndt Slindewater. Raden: Wilhem Iseren, Gerlich Stuirman, Arndt van Vorden, Gelmer van de Wall, Gerrit van Broickhuisen, Arndt van de Wall. Secr.: als boven. 1500 Arndt van Vorden, over­ rentm., Wilhem Iseren, onderrentm. Arndt Huirninck, Gerlich Stuirman, Jacob Schimmelpenninck, Gelmer van der Walle, Johan Kreijnck, Gerrit van Broickhuisen, Arnt van den Walle, Gerrit Schimmelpenninck, Arndt Slindewater, Gerrit van Voirthuisen, Johan van de Wall. (3) Raden: Henrick Kaelsack, Gaert Barner, Henrick Berk, Derrick Kreijnck, Gerrit van Buirloe, Andries Leerinck. Secr.: als boven. 1501 Gerlich Stuirman,overrenrm., Andries Lerinck, onder­ rentm , Henrick Kaelsack, Gairt Berner, Willem Iseren, Henrick Berck, Gerrit van Buirlo, Derrick Kreynck, Arnt van Fuirden, Gerrit van Broickhuisen, - Arnt van den Wall, Johan van den Wall. , Raden: , Jacob Schimmelpenninck, Johan Kreynck, Gerrit Schimmelpenninck, Arnt Slindewater, Gerrit van Voirthusen, Jacob Ryman. Secr.: Meister Derick van Stienre. 1502. Henrick Berck, overrentm., Gerrit van Voirthuisen, on­ derrentm , Henrick Kaelsack, Gairt Barner, Jacob Schimmelpenninck, Derick Kreynck, Gerrit van Buirlo, Gerit Schimmelpenninck, Johan Kreynck, Andries Lerinck, Arnt Slindewaeter, Jacob Rijman, , Andries Kreynck. (3) Raden: Willem Iseren, Gerlich Stuyrman, Arnt van Vorden. Gerrit van Broickhuisen, Arnt van den Wall, Johan van den Wall. Secr.: Meister Derick van Stienre, dit jair allene. 1503 Gerrit Schimmelpenninck, zeg., Wilhem Iseren, zeg, (4) Jacob Schimmelpenninck, overrentm., (1) Kreynck voegt hierachter: obijt anno 1500 op St. Agathendaoh, zijnde den 5 Februari, zijnde LU jaeren in den magistraet geweest. (2) Deze wordt door van Heeckeren genoemd. (3) Deze wordt door van Heeckeren vermeld. (4) Hij overleed 29 Oct. 1503 en ligt begraven in de Sint-Walburgskerk.