De Nederlandsche Leeuw, jaargang 15 (1897)

1287. Johcmwes Bole, Ludolphus filius Bernardi, Matthyas filius Jacobi. 1293. Lubbertus de Celario, frater ejus Johannes, Sloekinus, Hermanu8 Albus, Henricus Stockum. 1294.(1) Ludolfus filius Bernardi, Hermanus Albus, Nockinus,' Wermboldus de Drijne, Hermannus Cupekini, Egidius Franconis. Arnoldus Banninc, Arnoldus de Trajecto, Arnoldus prope cimeterium. 1296. Hermannus Albus, Johannes Harebole. (2) 1298. Ludolphus Bernardi, Cristianus de Puteo. 1301. Arnoldus de cimeterio, 39 40 Rodolphus super forum (3) 1302. Goddo, Christianus de Puteo, Arnoldus de Trajecto, (4) Pelegrinus Johannis, Ludolphus Bernardi. 1305. Pelegrinus Johannis, Franco, Everhardus Petri, Gerardus de Drinen. 1308. Herman Heerken, Jacob van Beijnem. 1312. Everhardus Petri, Martinus Jacobi, Arnoldus de Vurden, Jacobus Ampsonii. 1317. Christianus de Puteo, Johannes Wysonis, Ludolfus Hannebole. 1319. Pelegrinus Johannis, Egidius Franconis, Ludolfus Hannebole. 1320. (5) Mathias de Swipe, (6) Hermannus Wilde, scabini: Christianus de Puteo, Lambertus Mathiae, Johannes de Drijnen, consules: Johannes Wijsonis, Alphardus Martini. 1321. Ludolfus Hannebole, Conradus Yseren. (7) 1323. Mathias de Swipe, Egidius Franconis. 1325. Christianus de Puteo, Lambertus Mathiae. 1326. Gillis Vranken. (1) Van Heeokeren heeft: Ludolf Beraardsz, Herman 'Witte, Nosekyn, 'Werembold van Drine, Harmen Cupeken. (2) Den verkorten naam Harebole, zooals Kreynck duidelijk heeft, durf ik niet op te lossen. Misschien moet Hannebole gelezen worden, vergel. de jaren 1317, 1319 en 1321. (3) Kreynck heeft achter super eerst forum willen zetten, doch de verkorting van dit woord doorgehaald en vervangen door cömorans. Wat beteekent laatstgenoemd woord? (4) Kreynck heeft Arnoldus de Pecto, wat zeer waarschijnlijk eene verschrijving van Arnoldus de Trajecto is. (5) Van Heeckeren heeft: Christianus de Puteo, Lambert Mathysz, Johan van Drynen. (6) Tadama noemt hem blijkbaar ten onrechte Matthias de Scherps ponder 1323), doch heeft weer onder 1354 den juisten geslachtsnaam (Jacobus) de Swipe. In de onderrentmeestersrekening van 1397 wordt 'Willem van Zwipe vermeld. (7) Kreynok heeft: Conradus dos Tserne. Ludolphus qndu filius Hannebole. Wat is dit q,ndu? Quondam? 1327. Johannes Gerardi de Drinen, Henn'cws de Turri, Wilhelmus de Pelegrini, Christianus de Puteo, Lambertus Mathie. 1328. Cristianus de Puteo, Arnoldus de Drinen. 1329. Jacobus Gysonis, Conradus de Ende 1332. Ludolphus Bernardi, Arnoldus de Trajecto, Pegrinus Johannis, Cristianus de Puteo, Lambertus Matthie, Gerlacus de Duseborg. 1335. Lambertus Mathie, Gerlacus de Dozeborch, Lambertus Andreae, Gerardus dictus Cremer. 1336. Henricus de Turri, Gerdus Cremere 1337. Henrick Louwer. 1339. Henricus de Twri, Gerardus Cremere, Everardus Zïberdinck, Arnoldus de Drinen, Hermannus Cupe&ew. 1340. Altera* ?) Sturman, Egidius Franconis 1341. Gerlacus de Doesborch, Gerardus Zarbold. 1342. Alt(erd?) Btnvman, Arnoldus de Drynen, Everardus Ziverdynck (1) Gerardus Cremer, Hermanus Cupeken, Henricus Louwer. 1343. Henricus Louwer, Arnoldus Banrcmc, Gherlach ver Alherde sone, Andries Kreing, Essekinus Werneri, Gerardus Zarbold. 1344. Everardus Ziberdynck. 1345. Arnoldus de Drynen, Arnoldus ten Goye. 1346. Alf(erdP) Sturman, Johan ten Mersche. 1347. Henricus Louwer, Herman Bolle, Henricus Bolleken, Johan ten Mersche, Egidius Franconis, Wilhelmus Pelegrini. 1348. Arnoldus ten Goije, (2) Gerardus Cremer, Conv[adus?) ? E(verardus ?) de Drinen, Jacobus de Swype, Henricus Bolleken, Henricus Louwer. 1349. Arnoldus Banninc Ban- ninck, (3) Andreas Creijnonis filius, Henrick Bulleken, Johan ten Mersche, Henricus Lower, Gerdt Zarbolt. 1350. Henrick Louwer, Herman Bolle, Lambert van Vreden, Fredericus Steijnbicker, Stephanus Valke, Johannes Brune, H(. . .. ?) Brede, Esseken Warners, Gertd Zarbolt. (4) (1) Kreynck heeft Everardus Zyberdinck. (2) Tadama heeft Arnt ten Goye. (3) Soms plaatst Kreynok naast den verkorten vorm den opgelosten. (4) H ( ?) Brede wordt door Van Heeckeren vermeld. [Wordt vervolgd.)