De Nederlandsche Leeuw, jaargang 15 (1897)

I N EL O U D. 1897. Bladz. In memoriam Mr. Petrus Lambertus de Gavere (met wapenafbeelding) 1. Een grafschrift in de kerk te Brielle, door C. G. H 3. Sceaux armoriés des Pays-Bas et des pays avoisinants par J. Th. de Raadt, boekaankondiging, door M. G. W 3. Het wapen Musch, door M. G. Wildeman (met twee wapenafbeeldingen) 5. 8 kwartieren van Jhr. Louis de Geer van Jutphaas 7. Vreemdelingen te 's Gravenhage in den jare 1795, door W. baron Snouckaert van Schauburg 9. Gemeentewapens â?? 16. Geslacht Brandwijk (aanvulling), door H. J. Schouten 17, 144. Geslacht Fockens, door Jac. A 18. Van Lelyveld, door Jac. A r 18. De Kesschietre de Havre, door v. B 19. Geslachtregisters van familiën aan de Kaap van Goede Hoop (boekaankondiging), door J. C. v. d. M 20. Staat van den grafkelder in de Noordkrans, het 10e pleyn (in de Oude Kerk te Delft ten naeme van Jonkvr. Hillegonda della Faille), door G. Gijsberti Hodenpijl 21. Genealogische fragmenten. 3. Rijshouwer, door 11. J. S 22. Uit de registers van Cuyck, Maes de Loeckre, de Lange-van der Heiden, d'Amenraga-dela Paille, Snouckaert van Schauburg, van Boekhoven-van Rijmsdijk, van Oijen-van Diependaal, Theonville-de Bunlen, door van Beurden ... 23. Genealogische kwartierstaten, door W. H. Croockewit 24. Genealogische fragmenten, 1'Empereur, door Jac. A 24. Het huis van het St. Antonie's of arbeidersgilde te Schiedam, door v. M 25. Eoermonds oudheden, de beschildering der oude Munsterabdij, door A. F. van Beulden 25. Varia uit de geschiedenis van Nijmegen, door J. C. F. vau der Meer van Kuffeler (boekaankondiging) door Jac. Anspach. 28. Vragen en antwoorden, Siddré, Lipjes, Braggaar, Reuyl, Stokhuizen, Barends, Bangert, door H. J. S 32. Benoeming tot leden 33. Algemeene vergadering op 20 Maart 1897 33. Adels-erkenningen, inlijvingen en verheffingen sedert April 1896 tot en met Maart 1897 35. Naamlijst van Schepenen van Zupthen, door J. Gimberg 37, 56, 78, 93, 107, 125, 153, 174, 203. De grafsteenen der Minderbroederskerk te Roermond, door A. F. van Beurden (met eene plaat) 41 Uit de registers van Cuyk en Roermond , van Wevelinckhoven, door A. F. Beurden 41. Uit het kerkarchief van Ommeren (vervolg), door H. J. Schouten 43, 60. Vragen en antwoorden, de Bruijn, Kuts, door H. J. S., de Witt door C. G. H. . . . 48, Bericht van het bestuur 49, 115. Familie-aanteekeningen, Gerlings, door M. G. Wildeman 50. Vau Lutsenburg, door H. J. S 63. Strafbepalingen tegen heraldische usurpatie, rapport van den secretaris 63. De familie Cuypers, door A. F. van Beurden , met portret en wapenafbeelding 75. Iets aangaande Antonij de Haen, kunstschilder, door M. G. Wildeman 76. Ontwerp van een wapen voor H. M. de Koningin, door M. G. Wildeman, met wapenafbeelding 81.