De Nederlandsche Leeuw, jaargang 15 (1897)

47 48 Jan v. Heteren, en zijn zoon Jan, en diens vr. Gerritje Dirks. Coenraed v. Heteren. Cornelis v. Ommeren en Machteld v. Esseveldt. Gijsbert v. Esseveldt. Willem Aartze v. Lutterveld. â?? Jan Gerritze v. Randwijk en Jannetje Anthonisse. Hendrik v. Triest. Jan v. Ommeren en Maria de Leeuw. Hendrik de Cocq en Johanna v. Triest. Dirk Cornelisse v. Ommeren en Agnita v. Verssevelt (uit Lienden). Roelof Roest en Annetje Gerritz v. Randwijk. Willem de Haas en Judith v. Esseveldt. Berent v. Zetten en Willemtje Dirks en An'dries v. Z. Jan v. Oort en Maria Gerritz. Herman Janze den Hollander en Willemijna Hermenze. Dirk Hey en Schrevelia Cornelisse Couzijn. Gerrit Dirkse v. Wainel. Claes Cornelisse v. Ommeren. Schrevel Peterse de Haas. Dirk v. Meerten met att. v. Ingen. Aait Zanderze Verbrugh, custos, met att. van Maurik. Jannetje Peterze de Haas, aangetr. dochter van Dirk Hey. Cornelia van Zetten, vr. van Willem v. Zetten. Neeltje v. Lutterveld, vr. van Hendrik Willemze (op den Bildert, 1732 op den Hevel). Jacomijn v. Wijk, vr. van Dirk Ottho. Zij f 17 Dec. 1762 als Jacomina v. Wijk, vrouw van Dirk Otte. Willemijntje Dirks Muyen. Ariaentje van Lettinge, woont aan de kerk. Hendrikje v. Heteren. 10 April 1732 in tegenwoordigheid der ouderl. Jan Gerritze van Randwyk en Cornelis Cornelisse v. Ommeren bel. afgelegd door Dora Franken Rutgersdr., gaat naar Utr. 31 Aug. 1732. 23 April 1731 in tegenwoordigheid van den ouderling Hendrick de Cocq lidm. geworden: Gerrit van Wees Gerritz (naar de Vaart â?? Dedemsvaart?), Gooze van den Briel (f 1741), Aart, Joost, Uliana en Hendrina Hendrikze v. Ommeren (op den Hevel), Gerrit en Aaltje Hermenze v. Meenen, Maria de Cocq, Grietje v. Hardenbroek en Teuntje v. Zetten (gaat naar Utrecht) Catharina de Vreede, vr. van Jan Gerritze v. Randwijk met att. van Zoelen. 29 Maart 1736 in tegenwoordigheid van den ouderling Huibert Janze de Hoogh, aangenomen: Willem Hendrikze v. Ommeren (op den Hevel), en Henderina v. Baaren (gaat naar de Vaart). Uliana v. Eek (naar Dordrecht 22 April 1736.) 30 April, dito Johanna Margarera Hoising uit Opheusden (naar 's Gravenhage). De Heer Louis Anthoni van Oojen, Capteyn onder de infanterie met att. uit de stad Grave, edogh deese is dezelfde att. weder behandigt. 19 April 1737 in tegenwoordigheid van den ouderling Hendrik v. Triest, aangen : Johanna v. Triest en Jannetje v. Eek, geb. te Ingen, wonende te O. (gaat naar Dordrecht), Anthoni en Aaldert Dirkze v. Ommeren (Aaldert naar Bambroek). H. J. SCHOUTEN. (Wordt vervolgd.) Vragen en Antwoorden. de Brugn. In de genealogie v. Eek (au lion) in 't Annuaire van 1871 komt voor F. W. L. v. Eek, notaris te Arnhem, X Gerardina Cornelia de Bruijn. Zij was eene dr. van den Amst. gas- en suikerfabrikant Cornelis â?? zie ter plaatse. Hoe is het wapen van deze familie de Bruijn? Zij is uit Harmeien afkomstig. O. H. J. S. Ruts. Bij de collectie-Heemskerk was indertijd eene genea­ logie-Ruts. Waar is deze ? de Witt. H. J. S. In de Figaro van 27 October '96 staat onder rubriek â??Mariages' de mededeeling van het huwelijk van den heer Francois de Witt, Luit. in het 76ste Regiment Infanterie, broeder van Cornelis de Witt, en neef van den afgevaardigde van Calvados, de Witt, met mejuffrouw Martha de Bussierre, dochter van Baron en Baronesse ' Maurice de Bussierre. De inzegening van dit huwelijk, waarvan de Figaro een breedvoerige beschrijving geeft, heeft te Parijs plaats gehad in de kerk â??de rÃ?toile' in de Avenue de la Grande Armee. Deze familie de Witt, afkomstig uit Holland, voert: Van azuur doorsneden a. een opvliegende duif van zilver, b. een zilveren keper vergezeld van 3 klaver­ bladen van 't zelfde. C. G. H. Vraag. Zou iemand ook inlichtingen kunnen verstrekken omtrent het bestaan van een wapen der familie Raaymaakers? (Bed.) IIVHOUD 18 97, Hf'. 3. Benoeming tot lid. â?? Algemeene vergadering gehouden in het Groot Keizershof te 's-Gravenhage op 20 Maart 1897. â?? Adels-erkenningen, inlijvingen en verheffingen sedert April 1896 tot en met Maart 1897. â?? Naamlijst der Schepenen van Zutphen, door J. Gimberg. â?? De graf steenen der Minderbroederskerk te Roermond, door A. F. van Beurden. (Met een plaat.) â?? Uit de registers van Cuyk en Roermond. â?? Uit het kerkarchief van Ommeren, door H. J. Schouten. â?? Vragen en antwoorden. Gedrukt bij Gebrs. J. & H. van Langenhuysen, te 's-Gravenhage.