De Nederlandsche Leeuw, jaargang 15 (1897)

57 58 Everardus van den Walle, Arnoldus Bannink. 1356. Caesarius Caeserij. Cerys Cerys soene, Ger. Es. Geret Esinck, Willem heren Pielegn'ms soene, Vrederic Stienbicker, Henric die Hoghe, Egbert van den Rijne, Johan Zybertinck, Johan Stuerman, Geret ten Brincke, Henric Vriese, Henricus Louwer, Evert van den Walle, Andreas Kreynck, Johan Spaen. 1357. Evert ten Walle, Jacob van Swipe, Johan Stuerman, Andries Creyngh, Henrick Louwer, Johan Zybertinck, Vrederic Steenbicker, Johan Spaen, Gelis Yseren, Henrick Serys, Conradus van den Walle, Henricus Vriese, Johan ten Mersche. 1358 Wilhelmus Pelegrims, Johawwes then Mersche, Predericus Steenbicker, Jacobus de Swijpe, Johawwes Syberdinck, Johawwes Stuerman, Andreas Creijnc, Hermannus Hoghe Henricus Hoghe, (1) Gerardus Esinck, Henric Louwer, Evert van den Walle, Arnold Bannink, Egbert van den Rijne, Steven Hughinck, Gert ten Brinke. 1359. Johan Sybertinck, (2) Henricus Hoghe, Johannes Stuerman, Fredericus Steenbicker, Caesarius Caesarij, Gerardus Esinck, (3) Henricus Vriese. 1360. Fridericus Stienbicker, Henrick Louwer, Johan die Wijze, Gerardus ten Brinke, Johannes Stuerman. 1361. Egidius Yseren, Johcm Wyze. 1362. Gerd Zarbolt, Lambert van Vreden, Henricus Hoghe, (....? ) Beynem. 1363. Johannes Kreynck, Cesarius, Johan van den Mersche, Johan Stuerman, Johan de Wiese, Gerhardus de Drynen Alphartsz, Andries Yseren, Frederik Steinbicker. 1364. Caesarius, Johan Creijnck, Gerardus ten Brincke. 1365. Conradus van den Walle, Joharc Stuerman. 1366. Freden'A, Stienbicker, Johaw Wijze, 'Wilhelm Sculten, Egidius Yseren, Johan van Drijnen, Hendrick de Louwer, Gerd Drineman (4). 1367. Jacobws de Beinem, Johannes Creijnck, Heim'cws Louwer, Wilhelm Sculten. 1368. Egbertws ten Rine, Gert Capell. (1) Beide namen worden door Kreynck naast elkaar vermeld. (2) Deze wordt door Van Heeckeren genoemd. (3) In plaats van Gerardus Esinck heeft Van Heeckeren Gheert Esinck. (4) Kreynck heeft Gheraet Drineman. 1369. Johan Creinck, Egbert ten Rijne, Henrick Vriese, Johan Stuerman, Henricus Hoghe, Gerrit van Drynen Alphartsz, Frederik Steinbicker. 1370. Johan Stuerman Stureman, Johan Creijingh, Gert van Drynen Alparts sone, Henrïcws Louwer, G(ert?) ten {Brinke?), (1) Gerlacus de Capell, G. ten Lith (2,. 1371. Conraet van den Walle, overrentm. Henrick Vriese, Willem Pelgrims, Enghbert van den Ryne, Gelis Iseren, Johan ten Mersche, Gerit Drineman, HenncA, Serys, Vrederic Stienbicker, Gerloch ter.Capellen* Johan Kreynck, Johan Stuerman, Derck van den Walle, Henrick Louwer, Andries IJseren, 1372. Johan Kreijnck, overrentm., Andries5 Yseren, Egbertus van den Ryne, Henrick die Vryese, Dirck van den Walle, Gerd van Drinen Alpherdes zoene, Jacop van Zwijpe, Henric Louwer, Gerit Drineman, Johan ten Mersche, Gerit ten Brincke, Vrederic Steenbicker, Johan Stuerman, Coenraad van den Walle, Gelis Yseren. (3) 1373. Henric Louwer, Gelijs Iseren, Gherardus de Drynen filius Alphardi, Johan Stuerman, Gert ten Brinke, Johan van den Mersche Bartoltsz, Coenraad van den Walle, Johannes Wysse, Johan Kreynck (4), Andries Yseren, Diederik van den Walle, Gerlach van der Capellen. 1374. Alphert (van Drinen ?) (5), Dirck van den Walle, Conraedt van den Walle, Gelijs Yseren, Herman Hereken, Gerloch Kempinck, Henrick Vriese, Tydeman Walle, Evert van den Walle. 1375. Henrick die Vrijese, Gerloch Kempinck, Dirck van den Walle, Andries Kreijnck, Jacop van Beijnem, Henric Serys, Evert ten Walle, Alphert van Drienen, Gerrit van den Brinke. 1376. Gelys Yseren, Johan Alferts, Hendrik de Vriese, Gerlach Kempinck. 1377. Henrick Vriese, Ecbert ten Rinc, Gert Capelle, Coenraad van den Walle, Johan van Merssche. 1378. Johan Alpherdes, over­ rentm., Egbert van den Ryne, Jacob van Beynem, Andries Yseren, (1) In plaats van {Brinke?) heeft Kreynck hier een paar onduidelijke letters. (2) Deze wordt door ?B. D genoemd. Is hij mogelijk één met den in noot 2 bedoelden schepen? (3) Deze wordt door Van Heeckeren genoemd. (4) Hs. D heeft onder diens naam: ??Heefft den kruijce in plaets van eene kreye {kraai) onder in 't Wapen gevoert wegents syne Jerusalemsche gedaene reijse'. Deze aanteekening schijnt uit een ouder handschrift overgenomen te zijn. (5) Deze wordt door Van Heeckeren vermeld.