De Nederlandsche Leeuw, jaargang 15 (1897)

Gherloch Kempinck, Gheryt ten Brincke, Henrick Vryesen, Herman Heerkens, (1) Johan Creynck, Johan Teeslinc, Dideric van den Walle, Gheryt van Drinen. 59 60 1379. Gelys Yseren, overrentm., Johan Creinc, Gerit van Drijnen, 'Willem Pelgrims, Alphart van Drynen, Coenraet van den Walle, Henric Serys, Geryt ten Brincke, Derick ten Walle, An dries Iserèn, Johan van den Merssche, Johan Tyeselinck. 1380. Dideric van den Walle, overrentm. Andnes Yseren, Jacob van Beynem, Egbert ten Ryne, Henric Vryesen, Coenraet ten Walle. van den Walle, Johan van der Capellen, Gerit ten Brincke, Johan Kreynck, Gelis Yseren, Herman Heerken, Willem Pelgrims, Henrick Serys, Gerlach Kempinck, Alphart van Drynen, Johan van den Merssche, Andries Kreyck, Secr.: Johannes Dorenboreh 1381. Herman Heerken, Andries Kreynck, Gert ten Brinke, Johan Tiesselink, Egbert ten Rijne, Henrick Vrieze, Gelis Yseren. Stadt schrijver: Johannes van Dorenboreh. 1382. Jacob van Beinhem, Gelis. Yseren, Andries Yseren, Willem Pelgrumm, Henrick Seris. 1383. Jacobus de Beijnem, overrentm. (2) Egidius Yseren, onderrentm., Jan Tiessefo'wc J ohanTyeselinc, Gerloch Kempinc, Alphart van Drynen, Rense Kreynck, Herman Heerken, Egbertus ten Rine, Henricus Vryese, Gerardus ten Brinke, Andreas Yseren, Wilhelmus Pelegrini, Henricus Cesarii, Theodericus van den Walle, Andreas Kreynk, Johannes ten Mersche, Johannes de Capella, Johannes Blide Jan van Benthem, (3) Secr.: Johannes Dorenborgh. 1384. Herman Hereken, Henric Vriese, Jacob van Beynhem. 1385. Johan Teeslinc, overrentm., Gelys Yseren, onderrentm., Alphart van Drynen, Johan Bliden, Gherit van Drynen, Johan van der Capellen, Willem Pelgrims, Andries Kreynck, Diderick van den Walle, Gert van den Brinke, Andries Yseren, Hendrik Serys, Johan ten Mersche, .Secr.: JohannesDorenborgh. 1386. Gelys Yseren, onderrentm., Jacop van Beinhem, Willem Pelegrim. 1387. Deric van den Walle, over­ rentm., Andries Yseren, Gerlich Kempinc, Johan Tiesselinc, Clawes van den Walle, Ghert van Drinen, Andries Kreynck, Willem Pelgrim, Gelis Yseren, Herman Heer ken, (1) Deze is blijkbaar dezelfde als Herman Heker(e») dien Van Heec keren en hs. D noemen (vergel. 1380, 1381 en 1383). (2) Tadama noemt hem onder dit jaar' Jacobus de Beienhem. (3) Deze wordt nog in hs. D vermeld. Henric Vriese, Gerrit van den Brinke, Hendrik Serys, Jacob van Beinhem, Johan van der Capellen. Secr.: Johannes van Dorenborgh. 1388. Gelis Iseren, overrentm., Henric Serijs, onderrentm., Claes ten Walle, Dideric van den Walle, Herman Hereken, Johan Teesselinc, Johan Bliden, Ghert van Drinen, Johan van der Capellen, Andries Kreynck, Ghert ten Brincke, Willem Pelgrims, Alfart van Drynen, Johan van den Mersche, Andries Yseren. Secr.: Johan van Dorenborgh. 1389. Gelis Iseren, Dirc van den Walle, Herman HerekeD, Willem Pelgrim, Hendrik Serys, Jacob Beynhem, Jan Blide, Alphert van Drynen, Gerlach Kempink, Lubbert Vriese. 1390. Andries Iseren Gelys soen, Gherde van Drinen, Henric Serijs, Johan Blide, Deric van den Walle, Lubbert Vriese, Bertolt van der Molen, Herman Heerken, Geert ten Brinke, Jacob van Beynhem, Johan van den Merssche, Claas van den Walle, Johan Tieselinck. 1391. Gelis Iseren, overrentm., Jacob van Beynem, onderrentm. Johan Blide, onderrentm., Johan van der Capellen, Dirc ten Walle, Alfart van Drynen, Willem Pelgrims, Clawes van den Walle, Gert van den Brink, Andries Yseren, Henrick Serys, Andries Creynck, Lubbert Vriese, Jan Tiesselink, Henrick Yseren. Secr.: Johan van Dorenborgh. (Wordt vervolgd.) Uit het kerkarehief van Ommeren. (Venmig.) Namen der lidm. door Ds Laevinus Mestach met de ouderl. Hendrik v Triest en Willem de Haes gevonden 7 Juni 1739. Hiervan alleen de volgenden: Huybert Jansen de Hoog(h) gaat naar Ingen, en zijne vr. Maria v. E(c)k f 1746. E. H. de Hoog(h) en Bernardina v. E(c)k gaan naar Ingen Gerrit Roest (f 1741) en zijne vr. Jannetje de Graeuw (gaat later naar Ingen.) Dirk Hey heeft tot vrouw: Yda Roelandts met att. van Tiel. Gevert Hermensen v. Meenen is gehuwd met Grietje v. Harden broek. Josina Maillardt en Catharina Mestach, met att. van Arnemuiden (moeder en zuster van den pred. ?) Jan Gijsbertse en Maria v Oort, beiden uit Lienden. Zij f April of Mei 1763. Neeltje de Kruyf met att. van Soelen (in 1760 vr. van Dirk Muyen) Gerrit de Leeuw met att. van Lienden. Hermijntje Boeijing met att. van Amsterdam. Gerrit Roest van Wees, met att. naar Houten.