De Nederlandsche Leeuw, jaargang 15 (1897)

61 62 Door Ds. R. G. Bartz aangeteekend: Mej. Ida Martina Melvil (zijn vrouw) met att. uit Ingen. Johannis van Beekhoff doet bel. 26 Jan. 1750. (Jan van Ommeren ouderling) Oet. 1753 Is tot lidmaat deser gemeente aangenomen 'Willem van Ommeren, in tegenwoordigheid van Jan van Ommeren en Johannis Backer, ouderl. en heeft deselve vrijwillig belooft om sig van 't Huwelijk met een paepse vrouw te onthouden beneffens van kaerten en dobbelen hopende daer toe kragt te ontvangen als mede om sig in 't vervolg verder te oeffenen in de lere der waerheid. Jan. 1754 door Ds. Bartz opgeteekend o. a.: Aert Yerbrugh, gaat naar Lienden en zijne vrouw Giertje v. Beusekom obiit, Roelof van Wees en An netje Gertsen van Randewijk (weduwe 1760) (lees: Randwijk). Johannis Beekhof gevlucht wegens manslag. Ruk van Dijk uit Zoelen, naar Lienden. Maria v. Wees, uit Tiel Jacomina v. Wijk. Neeltje v Luttervelt. 17 Jan. 1754 worden aangenomen Aelbert en Jilvers van Heteren. (Johannes Backer en Jan v. O. ouderl.) Nog aengenomen den 19 Maart in tegenwoordigheid van Jan van Ommeren en Willem de Haes ouderl. onder vrijwillige belofte en verpligting van 1) nimmer met eenig Papist of diergelijke te Huwelijke (2) om geen kermissen danserijen of iedelheden te plegen of sig met kaert en dobbelstenen op te houden (3) om nog aenhoudende so veel mogelijk te catechiseren (4) sig te onderwerpen aan de k.kelijke fcugt, Waer op deselve na goede blijke van ge oeffentheid in de Gdelijke waerheden gegeven hebben syn aengenomen als: Maria v. Heteren, Judith v. Triest (naar Lienden), Aeltje Augustinus. Johanna v. Zoelen, vr. van Jan Cralen met att. van Amsterdam. Teunis Ploris van Wees met att. van Velsen, 2 Juni 1758. Wouter v. IJzendoorn en Grietje van Lutterveld, met att. van Lienden 6 Juli 1758. Ds. Hendrik Peirolet neemt 2 Maart 1759 aan, in tegenw.heid van de ouderl. Johannes Bakker (Backer) en Jan v Ommeren: Cornelis Preis (gaat naar Inscen), Alex ander Yerbrugh, Jan Rutjes (later: Jan Rutjes v. Setten) en Gosen van Wees. De custos Jan (v.) Luttervelt met att. van Houten, naar Dodewaard 5 Sept 1761. 1760, 4 Nov. lidm. Dirk en Joost de Haas, Adriaantje v. Ommeren en Neeltje v. Heteren (ouderl. Willem de Haas en diaken Jan v. Setten bij afwezigheid van ouderling Jan v. O. Gijsbert v Schaik en Metje Augustinus, uit Echteld, naar Ingen, in of na 1775. In 1760 o. a. de volgende lidmaten : Willemijna Hermense den Hollander (anders van Meenen) vr. van Joh. Mulders. Jannetje de Graauw wed. Gerrit van Wees (In 1739: Gerrit Roest f 1741 en Jannetje de Graeuw, die later naar Ingen gaat, en wat later: Gerrit Roest van Wees, die later naar Houten gaat) Ds. D. H Rutgers teekent 1762 aan: Johanna Emerentia Roger, zijne vrouw, met att. van Rijswijk. Jacobus Broedelet, custos beroepen 18 Sept. 1761, uit Utrecht, huwt Jannigje Verbeek. 1761 worden lidm. bevonden o. a. Teunis Plorisse van Wees, zoon van Jannetie de Graeu. Jannetie de Graeuw, wed. Gerrit Roest van Wees (zie boven). Annetie Gerrits van Randwijk wed. Roelof Roest van Wees (boven: Roelof van Wees). Maria en Gosen van Wees, Roelofskinderen. Jurphaas, Maria en Neeltje v. Heteren, Coenraads- kinderen Gerrigje Hendriks Sukkel (!) 16 Maart 1762 uit Venendaal. Kornelis Keseling en vrouw. Maria Verhuut, uit Ingen 1 Dec. 1762. Jannigje van der Beek (een tiental regels vroeger: Verbeek, wat ook hier stond, doch veranderd is) vrouw van den schoolmeester Jacobus Broedelet, 22 Nov. 1762 uit Utrecht. Johanna van Triest, vr. van Willem Tukker, met att. van Ds. B. D Cassius uit Zoelen 11 Dec. 1762. Maria de Kok (Cocq? ) vr. van Wouter de Wit, met att. uit Lienden, 21 Oct. 1763. Ds. G. Masman teekende 1771 o. a. aan: Willem de Haas f 26 Dec 1774. Lucas Visser (1772 visscher). Jurphaas v. Grootveld, 1 Juli 1772 naar Lienden en ald. overl. Agnita v. Verseveld. Maria de Leeuw f 17 Dec. 1772. Hendrik en Abraham Verbeek. Jan Neuwhofl. Roelof van Noort, schoolmeester. Susanna van -Wijk ā?¢ ā?¢ā?¢ā?¢ .... Margrita Pikkart, na 1775 naar Ingen. Cornelis v. Maurik. Annigje Harms Pol, 29 Sept. 1771 naar Amsterdam. 17 April 1773 wordt aangenomen Oetzonius Masman (broeder? van den pred i, naar Meppel 19 April 1773 en Margrietje Tukker. 13 Maart komt met att. uit Echteld: Prank van Gelder. 1774, 15 Juli met att. uit Gron. Jacobina Uden, vrouw van den pred., gaat naar Sprang Juli 1775. 1775, 13 April doen bel. Gerrit v. Beusichem, Jan de Septer en Wouter Tukker. Ds. J. Schutte teekende o. a. aan : 1775 15 Mei, Mechteld de Kok, uit IJzendoorn, naar Lienden. 1779, 14 Dec. lidm. Emmerenske Maria v. Ingen, vrouw van meester Roelof van Noort 16 Dec. lidm. Cornelis v. Heteren, Arie v. Setten, Jacobus v. Venendaal. 1780, 11 Dec. lidm. Rutje en Aart v. Setten en Aart v. Heteren. 14 Dec. Judith Tukker. 1783. 25 Maart, Hendrik de Kok (Cocq? ) uit Lienden. Dito Hillegonda van Ewijk, uit Lienden. Trijntje Kerkhof, uit Koevorden. Gerarda Johanna v. Heteren, uit Utrecht. 1786, 29 Sept. lidm. Aartje v. Wees, Klaasje v. den Brenk, Jacoba v. Setten (Dirk de Haas en Jerphaas v. Heeteren, ouderl) 1790, 21 April lidm. Martinus den Otter (naar Ingen Mei 1790) Jan Hendrik van Barneveld, Johannes Cornelis van Sandijk en Francina van Schrevel.