De Nederlandsche Leeuw, jaargang 15 (1897)

Wapens Hasselraan en Tydeman, door Jac. A ā?¢ 89. Het Mausoleum der Oranje's, door C. Gijsberti Hodenpijl, met eene plaat 90. Het geslacht Frets, door W. M. C. Regt ā?¢ 97. Een votief bord uit de 16e eeuw, in verband met de familie van der Does, door M. G. Wildeman 104. Van Halfwassenaer, door Jac. A 10R. Het wapen van H. M. de Koningin-Weduwe Regentes der Nederlanden, door M. G. Wildeman, met eene plaat . . . 113. De waarheid over den ,/Goedendag', door J. Th. de Raadt, met drie vignetten, vijf zegelafbeeldingen en een wapen . .115. De latijnsche school te Zierikzee en hare rectoren, van de eerste helft der XVle eeuw tot 1880 129. Het geslacht Pruijn in Amerika, door John V. L. Pruijn, met wapenafbeelding 133, 145. Mallincfcrodt, door Jac. A ' 142. Geslacht Brandwijk (aanvulling) door H. J. S 144. Het Haagsch gemeentewapen, door C. Gijsberti Hodenpijl 157. Kerkhof te Birdaard 160. Corrigenda 160. Sceaux armoriĆ©s des Pays-Bas et de Pays avoisinants par J. Th. de Eaadt 161. Beschrijving van het geslacht en de familie van Kien, door Fred. Galand 162, 184. 8 kwartieren van Petrus vau der Crab, door A. J. E. van der Crab 167. Twee besluiten van Haarlem's bestuur, 1813, door M. G. W 169. Geslacht van Lom, aanvulling, door van Beurden 172. In memoriam C. A. W. Halverhout, door M. G. W., met wapenafbeelding 177. Bestuursvergadering van 27 September , 179. Boekwerken, enz. ingekomen voor Bibliotheek en Archief 183. Geslacht Mersen (fragment) door Ihr. Mr. G. Beelaerts van Blokland, met een plaat, door Jhr. Mr. C. H. 0. Flugi van Aspermont. 188. Fragment Maire, door Jhr. Mr. C. Beelaerts van Blokland 190. Nog eens Ontwerp-Wapen van H. M. de Koningin, door M. G. W 192. De Heraldiek in verband met de kroningsfeesten, door C. N. Verster 198. Iets over het wapen van Haarlem, door M. G. W., met wapenafbeelding 201. Vragen en antwoorden: Hegeman 208. -COI O ICs-