De Nederlandsche Leeuw, jaargang 15 (1897)

Evert ten Mersche, onder rentm., Ghert ter Voerst, onder rentm , Willem Lerinc, Andreas Kreynck. Secr.: Johan van Doren- borch. 1413. 95 96 Arnt ten Colcke, zeg., Evert ten Mersche, zeg. en onderrentm., : Henrick (1) Onbedwongen, overrentm., Evert Stuirman, Willem Lering, (2) Arnt van den Walle, Gerlich van der. Cappellen, Ghert van der Voerst, Andries Kreynck, Ghert Assen, Ghert Scholten, Tydeman Top. Raden: Andries Yseren A.ndriesz., Lambert die Meijer, Willem Pelgrym. Secr.: Johan van Dorenborch, Meyster Godert, (Johannes van?) Eist. 1414. Lambert die Meijer, over­ rentm., Andries Yseren, ob., onder­ rentm., Andries Yseren Andriesz,, Henrick Kreynck. Gerit van den Voerst, Werner Tast, Willem Lerinc, Deric van Griet, Evert van den Mersche, Evert Stuerman, ob., Willem Pelgrym, Willem Scholdeman, Ghert Scholte, Aernt van den Goije. Raden: ' Henric Onbedwongen, Aernt ten Colc, Gherloch van der Cappellen, Aernt van den Walle. 1415. Henrick Onbedwongen, Gerit van Holthuysen, Derick van Griet, Godért Barner, Willem Pelgrims, Evert Asse, Willem Scholdeman, Gerlich van der Capellen, Andries Yseren Andriesz Aernt van den Walle, Henrick Kreijnck. Raden: Lambert die Meyer, Willem Lerinck, Aernt ten Colck, Aernt van den Goije, ob. Secr.: Johan van Dorenborch, Meyster Godert. 1416. Ghert van Holthusen, over­ rentm., Gherdt van der Voerst, Lubbert Rense, Gerlich van der Capellen, Arndt van den Walle, Willem Lering, Willem Schoeldeman, Dirck van Griet, Aernt van der Colke, Henrick Onbedwongen, Henrick Kreynck, Evert van den Mersche, Tydeman Toppe, Evert Asse. Raden: Andries Yseren, Johan Kreynck, Willem Pelgrym, Ghert die Meyer, Godert die Berner, Alphart Yseren. Secr.: Johan van Dorenborch, Meyster Godert van den Ghere. 1417. Willem Leringh, overrentm., Ghert van der Vorst, Willem Scholdeman, Ghert die Meijer, Andries Iseren, Evert ten Mersche, Aernt ten Colke, Willem Pelgrym, Tydeman Toppe, Johan Kreynck, (1) Tadama heeft abusief: Bernt Onbedwongen. (2) Tadama heeft: 'Willem Pelgrim (geh. Lerinck?). Deze vraag moet hier ontkennend beantwoord worden. De combinatie van Pel­ grim en Lerinck komt anders nog al voor. Onder 1414 staat b.v.: Andries Pelegrim, geheiten Leringh, Schulte t'Zutphen binnen end buiten. Lubbert Rense, Godert Berner. Raden: Henric Onbedwongen, Gherloch van der Capellen, Gherd van Holthusen. Secr : als boven. 1418. Gerloch van der Capellen, overrentm, Henrick Kreijnck, onder­ rentm.. Andries Iseren, Hendrick Onbedwongen, Johan Kreijnck, Willem Pelgrims, Arnt ten Walle, Lubbert Rense, (1) Herman ten Mersche, Willem Scholdeman, Godert Berner, Evert Asse, Ghert van Holthuijsen. Raden: Evert ten Mersche, Ghert ter Voerst, Willem Lerinc, Evert Asse. Secr.: Johan van Dorenborch, Meyster Johan Braem. 1419. Tideman Topp, overrentm., Lubbert Rensen, onderrentm, Aernt van den Colke, Evert Asse, Gerrit van der Voorst, Evert van den Merssche, Aernt tew Colcke, (1) Hennc Onbedwongen, Andries Yseren, Henric Kreijngh, Gert van Holthuijsen, Gerlich.van der Capellen, Aernt van den Walle, Willem Lerinck. Raden: Godert Berner, Willem Pelgrim, Andries Yseren, Herman ten Mersche, Johan Kreynck. Secr.: Johan van Doren borgh. 1420. Willem Lerinck, overrentm., Johan Kreijnck, onderrentm, Adries Iseren, Evert ten Mersche, Tideman Tap Top, Willem Pelegrims. Gerrit van der Voirst, Lubbert Rensen, Arnt van den Walle, Gerit van Holthulsen, Aernt van den Collie, Jacop Schijmmelpewnynck, Herman ten Mersche, Godert Berner. Raden: Henric Kreynck, Gherloch van der Cappellen, Henric Onbedwongen, Evert Asse. Secr.: als boven. 1 1421. Henrick Kreijnck, overrentm., Jacob Schymmelpewnyng, onderrentm., Arnt van- den Walle, Wilhem Pelgrims, Gerit van den Voerst, Herman van den Merssche, Andries Iseren, Gerlich van der Capellen, Geryt van Holthusen, Evert Asse, Godert de Berner, Johan Kreijngh, Henric Onbedwongen, Evert Scholdeman, Arnt Huerninck. Raden: Evert ten Mersche, Ghert ter Voerst, Willem Lerinc, Lubbert Rense, Secr.: Arnoldus. (Wordt vervolgd.) (1) Deze beide namen zijn door Kreynck doorgehaald. (2) Kreynck voegt hierachter: in zalige Andries Kreyncks stede, IIV IC OUD 1S97, Ti». 6. qui obyt aute portam latinam op St. Johan. Ontwerp van een wapen voor H. M. de Koningin, door M. G. Wilde­ man (met een plaat). â?? Wapens Hasselman en Tydeman, door Jac. A. â?? Het Mausoleum der Oranje's, door C. Gijsberti Hodenpijl (met een plaat). â?¢â?? Naamlijst der Schepenen van Zutphen (vervolg van kolom 80), door J. Gimberg. Gedrukt bij Gebrs. J. & H. van Langenhuysen, te 's-Gravenhage.