De Nederlandsche Leeuw, jaargang 15 (1897)

1429 Bernt van Boerlo, over- rentm., Zele Keppelman, onder- 109 110 rentm., Gerrit van der Voorst, Henrick Onbedwongen, Evert van der Voerst, Werembolt Stuvewberg, Andries Iseren, 'Willem Lerinck, Johan Kreijnck, Jacob Schimmelpenninck, Gelys Yseren, Alphert Kreynck, Gerit Ulrix, Herman van Mekeren. Raden: Aernt van den Walle, Henric Kreyng, Marten van Griet, Wermbolt Stuvenberg, Henric Onbedwongen, Wermbolt Stuerman. Seer.: Arnoldus Hake, ob., Meyster Godert van den Ghere. 1430 Andries Iseren, zeg, Willem Lerinck, zeg., Henrick Kreynck, over- rentm. Bernt van Boerle, onder­ rentm, Wernebolt Stuvenberch, Marten van Griet, Alphert Kreijnck, Evert van der Voorst, Aernt van den Walle, Ghert van der Voerst, Sele Keppelman, Wermbolt Stuerman. Raden : Johan Kreyng, Jacob Scimmelpenninc, Gelys Yseren, Ghert Uijlrix, Seer.: Henricus van Zedem. 1432. Johan Kreynck, onder- rentm., Alphart Kreynck, Bernt van Boerle, Henrick Kreijnck, Warmbolt Stuvenberch, Geryt Oelrix, Zele Keppelman, Gelys Yseren, Heorick Onbedwongen, Henrick Onbedwongen, zeg., Wermbolt Stuerman, Wermbolt Stuvenbergh, overrentm., 1433. Marten van Griet, onder- rentm., Jacob Schimmelpenninck, Wermbolt Stuerman, Henrick Kreijnck, (1) Johan Kreijnck, Willem Leerinck, Gerrit van der Voerst, Bernt van Boerlo, Zele Keppelman, Evert van der Voorst, Gelys Yseren, Gerit Ulrix, Herman van Mekeren, Aernt van den Walle, Henrick Nienhuis (2), Raden: Alphart Kreijng, Willem Lerinc, Bernt van Boerlo, Sele Keppelman. Seer. Andries Iseren, zeg., Henrick Onbedwongen, zeg., Wermbolt Stuvenbergh, overrentm., Wermbolt Stuerman, onder- rentm., Jacob Schymelpenninck, Arndt van Herwen, Arndt van den Wall, Gerrit Ulrix, Herman van Meekeren, Johan Kreynck, Gelys Yseren, Johan van Krabbenborch, Evert van der Voorst, ' Alphart Kreyng, Bernt van Boerle, Sele Keppelman, Henric Nyenhuijs. Seer.: Henricus van Zedem, Meyster Godert van den Gere,Johannes Kamerlinc. Henricus van Zedem. 1431. 1434 Henric Onbedwongen, zeg., Henrick Onbedwongen, zeg., Gerdt van der Voirst, zeg., (1) Tadama en hs D noemen hem ten onrechte overrentmeester. (2) Vermeld in D 85. Beernt van Boerle, over­ rentm. (1) Zele Keppelman, onder rentm., Warmbolt Stuvenberch, Evert van der Voorst, ? Henrick Nyenhuis, Raden: Alphart Kreynck, Herman van Mekeren, Arnt van den Walle, Wermbolt Stuerman, Johan van Crabbenborch, Johan van Voorthusen, Thomas van Boerlo. Raden : Johan Kreyng, Ghert Uylrix, Jacob Schimmelpenninc, Derc van Drinen, Alphart Yseren, Arnt van Herwen.. Seer.: Henricus van Zedem. 1435 Bernt van Boerle, zeg., Johan Kreijnck, zeg., Gerrit Ulrix, overrentm., Henrick Nijenhuis, onder- rentm. Wermbolt Stuvenberch, Alphert Kreijnck, Zele Keppelman, Jacob Schimmelpenning, Derick va« Drinew, Evert van den Voerst, Aernt van Herwen, Johan Stuerman, Andries Yseren. Raden: Arnt van den Walle, Herman van Mekeren. Seer.: Meyster Henric van Zedem. 1436 Arnt van den Walle, zeg., Johan Kreijnck, zeg. en overrentm. Wermbolt Stuvenberch, onderrentm. Derick van Drijnen, Johan Huerninck, Henrick Onbedwongen, Herman van Mekeren, Aernt van Herwen, Jacob Schimmelpenninck, Gerit Ulrix, Alphart Yseren, Wermbolt Stuerman. Raden: Evert ter Voerst, Sele Keppelman, Bernt van Boerle. Seer. : als boven. 1437 Arnt van den Walle, zeg., Berndt ten Bourlo, zeg. en overrentm. Evert van der Voerst, on­ derrentm , Wermbolt Stuvenberg, Alphart Iseren, Zele Keppelman, Johan Kreijnck, Gerit Ulric, Henrick Nyenhuis, Hermaw van Mekeren, Alphart Kreijng, Henrick Onbedwongen, Wermbolt Stuerman, Johan Stuerman. Raden : Johan Kreijnck, Jacob Scimmelpenninc, Gerit Ulrix, Johan Huerninc, Derc van Drijnen. Seer.: als boven. 1438 Bernt van Boerlo, zeg.,. Johan Kreijnck, zeg. en overrentm., Jacob Schimmelpenninck, Alphart Kreijnck, Evert van der Voirst, Zele Keppelman, Derick van Drijnen, Arnt van Herwen, Johan Stuerman, Gerit Ulrics, Henric Nyenhuys, Johan Huerninc, Arnt Yseren, Warner Kaelsack. Raden: Arnt van den Walle, Herman van Mekeren, Wermbolt Stuerman, Alfert Yseren, Wermbolt Stuvenberg. Seer.: als boven. 1439. Johan Kreynck, zeg., Alphert Iseren, zeg. en over­ rentm., Jacob Schimmelpenninck, onderrentm., Wermbolt Stuvenberch, Andries Iseren, Jan Huirninck, (1) Ten onrechte noemen Kreynck en hs D Bernt van Vorden rentmeester.