De Nederlandsche Leeuw, jaargang 15 (1897)

149 150 Samuel Pruyn en Maria van Ness, gehuwd26 Dec. 1806 Rebecca van Vechten, geb 16 Jan. 1793, overl. 25 Nov. 1831, dochter van 'Walter van Vechten en Jane Fundy van Buskirk's Bridge N. Y. Hij had de navolgende -afstammelingen: 154. Jane Maria, was de eerste vrouw van William Cotton. 155. Catalina, huwde Edmund Grover. 156. Alida, geb. 17 Juli 1813, overl. in 1836 te Richmond Ind. huwde Joseph Grover. 157. Walter van Vechten, huwde Sarah Nancy Kibby. 158. Magdalen, geb. 3 Maart 1817, huwde ... Keyes en ging naar het verre Westen, van wien verder niets bekend. '159. Prancis, huwde Achsah Williams 160. Elizabeth, was de tweede vrouw van William Cotton. 161. Charlotte, geb. 26 Sept. 1823, ged. in de Holl. Kerk te Buskirk's N. Y. 18 Juni 1824, overl. 20 Feb. 1826. 162. Harriet. geb. 4 of 7 Mei 1825, ged. 9 Sept. 1825 in de Holl. Kerk te Buskirk's Bridge N. Y, huwde Sylvester M. Rose. ‚?? Nu overleden. 163. Abraham Garret, hnwde Zenetta White. 164 Isaac Newton, huwde Maria Ann Swatman. 165. Harmon van Vechten, geb 6 Oct. 1829, overl. 17 Sept. 1830. 94. (94) John Pruyn van Buskirks Bridge N. Y. geb. 25 Maart 1793, ged. 9 Mei 1793 in de Holl. Kerk te Buskirks Bridge N. Y, overl. 25 Dec. 1878, zoon van (51) Francis Samuel Pruyn en Maria van Ness, gehuwd 9 Dec. 1815 met Rebecc a Fonda geb. 20 Maart 1793, overl. 26 January 1888, dochter van Douw Isaac Fonda en Phoebe Taylor van Halfmoon N. Y. Hij had de volgende kinderen: 166. Phoebe Taylor, huwde David Hilt. 167. Abram Francis, huwde eerst Laura Cecelia Bardon, en voor de tweede maal Mary Ann Forman. 168. John Fonda, huwde eerst Rhoda Ann Groesbeck, en tweedens Abbie Mandeville House. 169. Maria, huwde Brice Martin Henry. 170. Joshua, geb 17 Aug. 1827, overl. 25 Feb. 1828. 95. .(95) Francis Pruyn van Buskirks Bridge N. Y. geb. '31 Jan. 1795, ged. 15 Feb. 1795 in de Holl. Kerk te Buskirks Bridge N. Y, overl. te Buskirks Bridge 18 Juni 1869, zoon van (51) Samuel Francis Pruyn en Maria van Ness, getr. 23 Jan. 1817 met Ann Fort, geb. 23 -Juli 1796, overl. 9 Maart 1879 dochter van Garret Fort ¬ęn Rhoda Aun Worden van Easton, Washington Co. _N. Y. en had de navolgende kinderen: 171. Rhoda Aun, geb. 22 Nov. 1817, overl. 25 Nov. 1848, gehuwd in Sept. 1843 met Abram van Veghten, geb. 20 Dec.' 1812, overl. 19 Nov. 1843, zoon van Douw van Veghten en Rebecc a Gordon van Eagle Bridge N. Y., geen afstamme¬≠ lingen. 172. Cathalina Maria, geb. 27 Jan. 1822, overl. 19 Maart 1876, geh. in Sept. 1865 met Walter van Veghten Henry, geb. 10 Oct. 1823, overl. 10 Nov. 1881, zoon van Heram Henry en Lydia van Veghten. Geen kinderen. 173. Dani√ęl Fort, huwde Tallota Sharp. 174. Mary Frances, geb. 4 Mei 1830, overl. 16 Jan. 1835. 175. Mary Frances, geb 14 Juni 1839, overl. 23 Jan. 1861. 99. (99) Samuel Francis Pruyn, geb. 7 Mei 1803, ged 14 Aug. 1803 in de Holl. Kerk te .Buskirks Bridge, overl. 29 Jan. 1886, zoon van (51) Francis Samuel Pruyn en Maria van Ness, huwde 19 Oct. 1830 Mary Sears, geb. 15 Jan. 1809, overl. 19 Jan. 1839, dochter van IX Isaac Sears en Mary Sampson van Stillwater N. Y. Hij had bij haar de navolgende kinderen: 176. Charles Thompson, geb. 20 Aug. 1831, sneuvelde in het leger der Ver. Staten voor Vicksburg in 1864. 177. Edward van Ness geb. 7 Sept. 1836, overl. 25 Oct. 1838. Samuel Francis Pruyn huwde ten tweede male 21 Sept. 1840 met Mary Sears, geb. 26 Oct. 1816, overl 3 Nov. 1866, eene nicht van zijne eerste vrouw en dochter van Dom. Reuben Sears en Sarah Fitch. Hij had bij haar de navol¬≠ gende kinderen: 178. Mary Sears, huwde Eussell Warren Calkins. 179. Sarah Fitch, geb. 14 Feb 1843. 180. Edward, geb. 17 Juli 1844. 181. Re√ľben, geb. 26 Aug. 1846, overl. 23 Juni 1849. 182. Maria van Ness, huwde Volney Stewart Jones. 183. Anna Cynthia, geb. 24 Maart 1851 184. Emma Dale, huwde George M. Schmidt. 185. Samuel Frederick, geb. 9 April 1856, huwde 30 Sept. 1884 met Dortha A. Rhoodes, geb. 30 Sept. 1861, dochter van Benjamin O. Rhoodes en Martha A. Bailey van Marshalltown, Jowa, en verkreeg bij haar: 185a. Martha, geb. 21 Feb. 1882, overl. 22 Feb. 1882 1856. Ralp Rhoodes, geb. 22 April 1891. 106. (106) Samuel Pruyn, koopman, geboren te Albany 25 April 1800, was de zoon van (55) Capt John S. Pruyn en Margaret Lansing. In al zijn faits et gestes was hij een echt burger van Albany. Er waren weinig menschen beter bekend met de lokale geschiedenis van de hoofdstad en niemand die zich meer interesseerde in de menschen en de voorvallen van het verledene, dan hij. Hij was de eerste die een geslachtsboom van de familie Pruyn ont¬≠ wierp en zou ongetwijfeld, indien hij nog leefde, een ge¬≠ slachtregister als dit hebben saamgesteld. Eenzelvig van aard had hij weinig intieme vrienden, maar was hij toch alom welbekend en overal gerespecteerd. Ofschoon hij zich grootendeels verdiepte in zijne bezigheden, bekleedde hij verscheiden locale eerebaantjes met groote toewijding, was eens voorzitter van de ‚??Board of Supervisors' van de County Albany en voor verscheidene jaren Inspec¬≠ teur van de Gevangenis te Albany en President van de Exchange Bank. Hij was ook lid van de Tweede Gerefor¬≠ meerde Kerk (toen staande in Beaver Street), penning¬≠ meester secretaris en president der Kerkvoogden en alzoo een der Diakenen. Hij was eigenaar van de ‚??Pruyn Familie Residentie' aan North Pearl Street en Maiden Lane, waar-