De Nederlandsche Leeuw, jaargang 15 (1897)

153 154 13 Maart 1874 met Margaret Miller, geb. 15 Maart 1851 van 'Winnemucca, Nibraika. Hij woont nu te Ogden (Utah Territory). (110) Levinus Pruyn huwde voor de tweede maal en liet kinderen na. De namen van deze vrouw en kinderen zijn niet békend. 125. (125) Lansing Pruyn, zoon van (60) David Pruyn en Hibertie Lansing, geb. 30 Sept. 1805, overl. 15' Nov. 1877, was vóór ettelijke jaren een voornaam koopman en burger van Albany. Hij huwde den 30 Juny 1834 met Anna Mary Saltus, geb. den 5 Oct 1812, overleden 29 Jan. 1853, dochter van Francis Saltus en Anna Brenninck Lloyd van New York, en liet de volgende kinderen na: 211. Francis Saltus, huwde met Charlotte Cooper Nott. 212. Anna Mary Saltus, huwde Isaac Henry Vrooman. 213. Lansing, geb. 20 Aug. 1841, overl. 16 Sept. 1841. 214. Emma Justina, welke de tweede vrouw is van Stephen Girard Wood. 215. Lansing, geb. 17 Mei 1844, huwde Mrs. Emma Merchant Wood. 216. Nicholas Saltus, geb. 16 Sept. 1846, overl. 27 Mei 1851. 217. Theodore Saltus, geb. 1 Jan. 1849, overl. 1 Oct. 1849. 218. John Erastus, geb. 10Meil851, overl. 28Dec. 1851. (Wordt vervolgd.) Naamlijst der Schepenen van Zntphen. (Vervolg van kolom 127.) 1455. Evert van der Voerst, onder­ rentm., Henrick Kailsack, Evert Asse, Andries Iseren, Herman Berner, Johan Huerninck, Rense Kreynck, Gerit Oelrix, Werner Tolner, Henrick Nyenhuis, Willem Lerinck, Johan van der Capellen, Cele Keppelman, Evert van den Walle, Henrick Kreijnck, Andries Tonyss., Andries Yseren Thoniss. 1456. Evert van der Voorst, zeg., Alphart Schimmelpenninck, zeg. en overrentm., Celeman Keppelman, ob., onderrentm., Henrick Nyenhues, Wilhem Lerinck, Evert van den Wall, Henrick Kolsack, Henrick Kreynck, Derick van Drynen, Johan Kreynck Alphertsz., Johan Huernijnck, Rense Kreynck. Raden: Andries Iseren, Andries Iseren Thonisz, Evert Asse, Herman Berner, Johan van der Capelle, Werner Tolner. Seer.: Meyster Henric. 1457. Alphert Schimmelpenninck, zeg., Andries Iseren Tonniss, zeg. en onderrentm., Henrick Kreynck, over­ rentm., Derick van Drinen, Johan Huirninck, Andries Iseren, Renze Kreijnck, Evert Asse, Johan van der Capellen, Herman Barner, Warner Tolner, Johan Kreijnck Alphertss. Raden: Zeiman Keppelman, Evert ter Voorst, Henrick Nyenhuis, Henrick Kaelsack, Evert van den Wal, Raden : Andries Iseren, Andries Iseren Tonniss, Evert Asse, Jan van der Capellen, Herman Barner, Werner Tolner. Seer. � Meyster Henrick van Monster, (5) Roelof, syn neve, de onder schryver. 1460 Wilhem Leerinck. Seer.: Meyster Henrick van Andries Iseren Tonnisz, over­ rentm., Werner Tolner, onderrentm., 'Monster (1) 1458 Andries Iseren Toniss, overrentm., Derrick van Drijnen, Andries Iseren, (6) Rense Kreijnck, Warner Tolner, onderrentm., Evert Asse, Evert van der Voorst, Henrick Nyenhues, Andries Yseren, Henrick Kaelsack, Evert van den Wall, Willem Lerinck, Henrick Helprich, (2) Evert Asse, Johan van der Capellen, Henrick Kreijnck, Alphert Schimmelpenninck, Herman Barner, Johan Kreijnck Alphertss, Arndt Iseren. Raden : Evert van der Vorst, Johan van der Capellen, (3) Henrick Kaelsack, Herman Barner, Evert Scholdeman. Raden : Johan Huerninck, Derick van Drynen, Renze Kreijnck, Henrick Kreijnck, Alphert Schimmelpenninck, Johan Kreijnck Alphertsz. Seer. : Henrick van Mon­ ster (4), Otto Bolken. 1459 Evert van den Wall, Wilhem Leerinck, Evert Scholdeman, Johan Kribbe. Seer.: Meyster Henrick van Monster, Rodolphus syn onderschry ver. (7) 1461 Henrick Kaelsack, rentm., Evert Scholdeman, onder­ rentm., Evert van der Voerst, Evert ter Voorst, overrentm., Andries Iseren, Alphert Schimmelpenninck, Andries Iseren Tonniss, onderrentm., Henrick Nyenhuis, Derrick van Drynen, Henrick Kaelsack, Renze Kreijnck, Evert van den Wall, Wilhem Leerinck, Henrick Kreijnck, Johan Kreijnck, Evert Scholdeman, Arndt Iseren.- Evert Asse, Evert van den Wall, Wilhem Leerinck, Johan van der Capellen, Herman Barner, Werner Tolner, Johan Kribbe. Raden : Derrick van Drynen, Rense Kreijnk, Henrick Kreijnck, (1) Ten onrechte noemt Tadama als secr.:Mr. Hendrik van Zedem. (2) Deze wordt door Yan Heeokeren vermeld. (3) Bij Tadama Jan van der Capellen. (4) Tadama noemt ten onrechte als seer.: Mr. Hendrik van Zedem. (5) Tadama noemt ten onrechte als seer.: Mr. Hendrik van Zedem. (6) Tadama noemt ten onrechte Andries Iseren overrentmeester. (7) Tadama heeft: Rodolphus sinen nevenn, evenals onder 1470.