De Nederlandsche Leeuw, jaargang 15 (1897)

155 156 Johan Kreijnck, Arndt Iseren, Andries Schimmelpenninck. Secr.: als boven. 1462 Willem Lerinck, overrentm., Johan Kreijnck, onderrentm. Henrick Kolsack,. Rense Kreynck, Evert ten Walle, Henrick Kreijnck, Evert Scholdeman, Aernt Iseren, Andries Schimmelpenninck, Johan Kribbe, Andries van Mermueden, Willem Renze. Raden : Andries Yseren, Andries Iseren Tonniss, Evert Asse, Johan van der Capellen, Herman Barner, Werner Tolner. Secr.: Henricus van Monster. 1463 Andries Yseren Tonniss, overrentm., Henrick Kreynck, onder­ rentm., Renze Kreijnck, Evert Asse, Johan van der Capellen, Herman Barner, Werner Tolner, Johan Kreynck Alphertss, Aernt Iseren, Andries Schimmelpenninck, Andries van Vermueden, (1) Andries Iseren Tonyss, (2) Raden : Henrick Kolsack, Evert van den Walle, . Willem Lerinck, Evert Scholdeman, Johan Kribbe, Willem Rense. Secr : Meyster Henric Secre- tarius, van Monster, Rodolphus onderschriver. 1464. Johan Kribbe, overrentm., Willem Rensen, onder­ rentm., (3) Hendek Kolsack, Andries Yseren Toniss, Evert van der Walle, Wilhem Lerinck, Evert Asse, Herman Berner, Johan van der Capellen, Werner Tolner, Evert Scholdeman, Arnt Berck. Raden : Rense Kreynck, Henrick Kreijnck, Johan Kreijnck Alphertss, Arnt Iseren, Andries Schimmelpenninck, Andries van Vermueden. (4) Secr.: als boven. 1465. Evert Scholdeman, over­ rentm., Rense Kreynck, onder­ rentm , (3). Henrick Kaelsack, Evert van den Walle, Willem Lerinck, Henrick Kreynck, Johan Kreynck Alphertss, Andries Schimmelpenninck, Aernt Iseren. Johan Kribbe, Andries van Vermoeden, (5) Willem Renze. Raden: Andries Yseren Thonissoen, Evert Asse, Jan van der Capell, Herman Berner, Werner Tolner, Arent Berck. Secr.: als boven. 1466. Arnt Berck, overrentm., Henrick Kreynck, onder­ rentm., Andries Iseren Toniss., Evert Asse, Johan van der Capellen, Herman Berner, Rense Kreynck, Johan Kreijnck Alphartss, Andries Schimmelpenninck, Arnt Yseren, Werner Tolner, Andries van Mermueden. (1) Tadama heeft: Andries van Mermueden, dat Kreynck onder 1462 ook heeft. (2) Dit laatste word bij Tadama abusief: des tolnersz. (3) Volgens Tadama, Kreynck geeft zijne kwaliteit niet op. ' (4) Tadama heeft: Andries van Mermueden. (5) Tadama heeft: Andries v. Mermueden. In 1466, 1467 enz. is het bij hem en Kreynck, Mermueden. Raden: Henrick Kaelsack, Evert van den Walle, Willem Lerinck, Evert Scholdeman, Johan Kribbe, Willem Rensen. Secr.: als boven. 1467. Johan Kribbe, overrentm., Henrick Kolsack, Andries Iseren Toniss, Evert van den Walle, Willem Lerinck, Herman Berner, Jan van der Capellen, Werner Tolner, Evert Scholdeman, Willem Rense, Arnt Berck, Zeel Keppelman. Raden : Rense Kreynck, Henrick Kreijnck, Johan Kreijnck Alphertss, Andries Schimmelpenninck, Aernt Iseren, Andries van Mermueden. Secr : Meister Henrick, secre- tarius, Meister Jan Haeck, onder­ schriver 1468 Henrick Kreijnck, over­ rentm , Rense Kreynck, onderrentm., Henrick Kaelsack, Evert van den Walle, Willem Lerinck, Johan Kreijnck, Evert Scholdeman, Andries Schimmelpenninck, Arnt Yseren, Johan Kribbe, Andries van Mermueden, Wilhem Renze, Henrick Helprich. (1) Raden: Andries Yseren Tonniss, Johan van der Capellen, Arent Berck, Cele Keppelman, Henrick Asse, Alphert Yseren. Secr.: Meister Henrick, secre tarius, van Monster, Meyster Jan Haeck, onder­ schriver. 1469 Arnt Berck, overrentm., Johan Kreynck, onderrentm., Andries Iseren Tonniss, Rense Kreynck, ? Henrick Kreijnck, Johan van der Capellen, Andries Schimmelpenninck, Arndt Iseren, Andries van Mermueden, Henrick Asse, Zele Keppelman, Alphert Yseren, Derck van Drynen, Werner Tolner. (2) Raden : Henrick Kaelsack, Willem Lerinck, Evert van den Wall, Evert Scholdeman, Johan Kribbe, Willem Rense. Secr.: Her Henric van Mon­ ster, onser stat secretarius. 1470 Willem Rense, overrentm., Evert Scholdeman , onder­ rentm., Henrick Kolsack, Andries Yseren Tonniss, Willem Lerinck, Jan van der' Capellen, Arnt Berck, Johan Kribbe, Cele Keppelman, Henric Asse, Alphert Iseren, Rense Kreynck Andriess. Raden : Rense Kreynck senior, Henrick Kreynck, Johan Kreynck, (3) Andries Schimmelpenninck, Aernt Yseren, Andries van Mermueden, Secr.: Meister Henrick van Monster, Rodolphus, onderschriver, (4) 1471 Willem Leerinck, overrentm., Johan Kribbe, onderrentm., Henrick Kaelsack, Renze Kreijnck, - Henrick Kreijnck, Evert Scholdeman, ? Johan Kreynck, Andries Schimmelpenninck, (1) Deze wordt door Van Heeckeren vermeld. Zie onder 1458. (1) Beide laatstgenoemden geeft Van Heeckeren op. (2) Tadama heeft ten onrechte: S. Kreynck. (3) Tadama heeft: Rodolphus sine neve.