De Nederlandsche Leeuw, jaargang 16 (1898)

13 14 Naamlijst der Schepenen van Zutpben. (Vervolg van kolom 208, jaargang 1897.) 1509 Gerrit van Broickhuizen, burg. en zeg., idem, zie (Raden) Gerlich van der Capelle Claessen, overrentm, Arndt van den Walle, onder- rentm., Johan Kreynek, Henrick Stuirman, Gerrit Schimmelpenninck, Aalt Iseren, Arndt Slindewater, Lenze Veer, _ Gerlich van der Capelle Henrickssen, Berndt van Ruirlo, Henrick van Voirthuisen. Raden: Henrick Berck, burg en zeg. Gerrit van Buirlo, Andries Leerinck, Andries Schimmelpenninck, Otto Keije, Henrick van Vorden. Secr.: ais boven. 1510 Gerrit van Broickhuisen, overrentm., Andries Schimmelpenninck, onderrentm., Henrick Berck, Gerrit van Bourlo, Arndt ten Walle, Andries Leerinck, Gerlich Capelle Claessen, Henrick van Voorthuisen, 'Bernt van Ruderlo, Lenze Veer, . Henrick van Vorden, Otto Keije. Raden: Johan Kreijnck, Gerrit Schimmelpenninck, Arndt Slindewater, Gerlich van der Capelle Henricksen, Aelt Iseren, Henrick Stuirman. Secr.: als boven. 1511 Andries Schimmelpenninck, overrentm., Otto Keyen, onderrentm., Henrick Berck, Gerrit van Bourlo, Johan Kreijnck, Arndt Slindewater, Gerrit Schimmelpenninck, Andries Lerinck, Gerlich van der Capelle Henricksen, Henrick Stuirman, Henrick van Vorden Aelt Iseren. Raden: Gerrit van Broickhuisen, Arndt ten Walle, Gerlich van der Capelle Claessen, Lenze Veer, Berndt van Ruirlo, Henrick van Voirthuisen. Secr.: als boven. 1512 Johan Kreijnck, overrentm., (zie nog Raden) Gerlich van der Capellen Claessen, onderrentm., Arndt van den Wall, Henrick Stuirman, Gerrit Schimmelpenninck, Aelt Iseren, Arndt Slindewater, Lenze Veer, Gerlich van der Capelle Henricksen, Peter van Apeldorn, Gerrit van Broickhuisen, Henrick van Voirthuisen. Raden: Henrick Berck, Gerrit van Bourlo, Andries Leerinck, Andries Schimmelpenninck, overrentm., Otto Keije, Henrick van Vorden. Secr.: als boven. 1513 Otto Keije, overrentm, Lenze Veer, onderrentm., â?¢ Henrick Berck, Gerrit van Bourlo, Gerrit van Broickhuisen, Arndt ten Walle, Andries Leerinck, Andries Schimmelpenninck, Gerlach van der Capellen Claessen, Peter van Apeldorn, Henrick van Voirthuisen, Henrick van Vorden. Raden: Johan Kreijnck, Gerrit Schimmelpenninck, Arndt Slindewater, Gerlich van der Capellen Henrickss, Henrick Kaelsack, Henrick-Stuirman. Secr.: als boven. 1514 Otto Keije, overrentm, Andries Schimmelpenninck, onderrentm., Henrick Berck, Gerrit van Bourlo, Johan Kreijnck, Arndt Slindewater, Gerrit Schimmelpenninck, Andries Leerinck, Henrick Stuirman, Henrick van Vorden, Gerlich van der Capellen Henricksen, Henrick Kaelsack. Raden: Gerrit van Broickhuisen, Arndt ten Wall, Gerlich van der Capellen Claessen, Peter van Apeldorn, Lenze Veer, Henrick van Voirthuisen 1) Secr.: als boven. 1515 Johan Kreijnck, burg. en zeg., Gerrit van Broickhuisen, burg. en zeg., Gerlich van der Capellen Claessen, overrentm., Jacob Huirninck, onder­ rentm., Gerrit Schimmelpenninck, Arndt van den Walle, Henrick Kaelsack, Henrick Stuirman, Arndt Slindewater, Lenze Veer, Gerlich van der Capellen Henrickssen, Peter van Apeldorn. Raden: Henrick Berck, Andries Leerinck, 2) Andries Schimmelpenninck, Otto Keije, Henrick van Vorden. Secr.: als boven. 1516 Lenze Veer, overrentm., Henrick van Vorden, onder­ rentm., Henrick Berck, 3) Andries Schimmelpenninck, Derrick van Stiender, Arndt van den Walle, Gerrit van Buirlo, Peter van Apeldorn, Gerlich van der Capellen Claessen, Otto Keije, Gerrit van Broickhuisen, Jacob Huirninck. Raden: Johan Kreijnck, Gerrit Schimmelpenninck, Arndt Slindewater, Gerlich van der Capellen Heuricksen, 4) Henrick Stuirman, Henrick Kaelsack. Secr.: Derrick van Stiender, tevens schepen, Tilman Schuil. 1517 Otto Keije, overrentm., Gerlich van der Capellen Henricksen, onderrentm., Arndt Slindewater, Andries Kreijnck, Gerrit Schimmelpenninck, Henrick Kaelsack, Henrick Stuirman, Andries Schimmelpenninck, M. Derrick van Stienre, Gerrit van Bourlo, Johan Barner, Henrick van Vorden. Raden: Gerrit van Broickhuisen, Derrick ten Walle, Lenze Veer, Gerlich van de Capellen Claessen, Peter van Apeldoorn, Jacob Huirninck. Secr.: M. Derrick van Stiender, tevens Schepen, Tilman Schuil onser Stadt Stoelschriver. 1518 Arndt Slindewater, burg. en zeg., Gerrit van Broickhuisen, burg. en zeg., burg. (zie Raden) Jacob Huirninck, overrentm. 1) Onder dit woord laat Kreynek volgen: Hoe anno eloker Schepen ende Raedt V pond tot hoochtijtswijn, . ' 2) Kreynek voegt achter dezen naam: obijt op goeden Vrydach. , 3) n v v â?? : obijt 15 JTebruarij 1617, 4) Inplaats van Hennoksen heeft Tadama Cz., wat eene drukfout is.