De Nederlandsche Leeuw, jaargang 16 (1898)

I NU OUD. 1898. Bladz. Het geslacht Pruyn in Amerika, door John V. L. Pruyn 1, 17, 160. Kwartierstaat van Mr. Adriaan Justus Enschedé â?¢' °. Van der Dussen, door M. G. Wildeman , 7. De Nederlandsche Oost-Indische Compagnie, door R. P. van den Bosch 9, 25. Naamlijst der schepenen van Zutphen, door J. Gimberg 13 Houtman, door Jac. Anspach 16 Bericht , . 17, 129. Kwartierstaat der familie van Charante, door A. J. E. van der Crab 21. Het wapen van Zutphen, door M. G. Wildeman 23. De Latijnsche school te Zierikzee, door D. P. de Vos 28, 119. Wapens, Hasselman en Tydeman, door Jac. Anspach , 32. Plemp van Duiveland, door S ' 32. Benoeming tot lid ' , .... 33, 65, 81, 129, 193. Algemeene vergadering op 26 Februari , 33. Wapens, door H. J. Schouten 41. Mossel, Wale, de Wale, Schultz, van Dijck-Colthoff, door G. F. S 41. Pruyn. Oorspronkelijk van Proen, door J. C. v. d. M? 43. Van Beeck, door A. B. C, idem door G , 43 , 65. Grafsteden in de kerk te Beverwijk, door Mr. H. J. Koenen 45, 70, 94, 102, 113. De wapens van Houtman en Pauw, door Mr. H. J. Koenen 46. Aanteekeningen betreffende de familiën Smullings en van Hijmmen, door K. A. M. ridder de van der Schueren ... 47. Uit het huwelijks protocol te Eist in de Betuwe, door B 50. Hamburgâ??Amsterdam, door Mr. H. J. Koenen .â?¢ 51. Uit de portefeuille, door Mr. H. J. Koenen 52, 126. Danmarks Adel Aarbog, door J, C. v. d. Mueleu 86. Het Koninklijk wapen, door Mr. H. J. Koenen, idem door M. G. Wildeman 57, 75. Het altaar te Vianen 59. Wapenkoningen en herauten. ' 60. Isaac Abrahamszoon de Graaf, door Mr. H. J. Koenen. â?¢ ' 60 Een belangrijke veiling , 62. Een nieuwe aflevering (Sceaux arinoriés des Pays-Bas, etc. J. Th. de Haat, door M. G. Wildeman 63. Verheffing in den adel 65 , 97. Van der Post, door E E. G. Jr , - 65. Walen, door J. C. G. H. v. H 65 Lucretia van Merken, door Z 66. Scharp-Pierson, door Mr. H. J. Koenen . ', 67. Worbert van Wassenaerâ??Starrenburg, door M. G. Wildeman 67. Ganderheiden, door Mr. H. J. Koenen 67. Van Swinden, door Th 68. Een gevelsteen ' 69. Eenige aanteekeningen omtrent de wapens en titels gevoerd door leden van de familie Pauw, door Mr. H. J. Koenen. 72, 81. Een Prins van Oranje , 76.