De Nederlandsche Leeuw, jaargang 16 (1898)

Bladz. Curiosum uit het trouwboek der Hervormde gemeente te Rijnsburg, door H. J. Schouten 78. Een belangrijk boek 78. Historische, Genealogische en Heraldische Aanteekeningen betreffende het adellijk geslacht Stapert, van J. C. 11. Matile, door M. G. Wildeman 78 Boekwerken, enz. ontvangen voor de bibliotheek en het archief 81 Von Hijmmen, door Mr. H. J. Koenen 8*>- Voor het zwarte bord, door M. G. Wildeman en J. C. v. d. Muelen '8. Yon Neuville, door Mr. H. J. Koenen 89 â?¢ Heraldischer Atlas von H. G. Ströhl, door J. C. v. d. Muelen 92 Midden-Amerikaansche heraldiek, door v. d. Muelen Terne, van de Wael, Portengen 9*>. De familie Kempenaar, door W. M. C. Regt 97 Familie Nourisse, door W. M. C. Regt. . . In­ liet geslacht Brandwijk van Blokland, door C. J. Polvliet 103. Uit het kerkarchief- te Ommeren, door H. J. Schouten 104. Van Mazeik, door W. M. C. Regt U1 Jan Thomasse van Witbeck en Pieter Coymans, door M. G. Wildeman H2 Begrafenis- of overlijdensacte van Maria Magito geb. Philipppo H2 Paehlig of Pahlig, door W. T. Paehlig .< ,23- De Braai (van der Weel) door H 12+ Een zonderlinge wapenvermeerdering, door W ' lil. Von Ncu|kirchen gend. Nyvenheim, door Mr. F. E. E. M., idem door J. D. Wagner . 127, 176. Cromir.elin, door Obreen â?¢ 128- Wapens, door S. I28 Havingha, door H. J. Schouten I28 Genealogie van het geslacht de Graeff, door W. H. Croockewit 129> Een en ander over de familie van Don Emanuel van Portugal, door C. F. Gijsberti Hodenpijl, met eene plaat .... 145. Het wapen van Zutphen, door J. A. Koopmans, met eene plaat , 151. Het wapen van Marten llarpertz. Tromp, door M. G. Wildeman I54 Boelens-Merens, door 15. J. M. de Bont en Mr. H. J. Koenen 155 Geslacht Stapert, door J. C. H. Matile 157- Grafzerken, die voor geheelen ondergang behoed moeten worden, door H. J. Schouten 159, 204. Geslacht van Suil, door Fre'd. Caland - I65- Nederlanders sedert 1836 te Wiesbaden overleden, aldaar begraven of wel naar Nederland overgebracht, door R. P. van den Bosch , 171- Het archief van de Malen, (van J. F. X. van den Bergh) door Mr. II. J. Koenen 173. Martin von Heuwel, door majoor von Hoewel en H. G. Wildeman. . . . 176, 192. Van Heemskerk, door W. A. Croockewit 176. Ecuyer = Jonkheer, door H. J. Allard 177. Vreemdelingen te 's Gravenhage in den jare 1795, door W. baron Snouckaert van Schauburg , 180. Eilbracht en aanverwanten, door Jac. Anspach 189. De familie de Cock van Kerkwijk, door W. M, G. Kegt 190. Vliedthoorn, door Th. Morren en J. C. Gijsberti Hodenpijl van Hodenpijl 190, 208. Onbekende wapens, door A. .1. Servaas van Rooyen , 191. Peereboom Voller, van Slingerlandt, door Flugi van Aspermont 192 De laatst gebloeid hebbende tak van het geslacht van Rgraond, door Mr. B. v.in der Feen de Lille 19 3. ' Nederlandsche Bourbons, door Jac. Anspach 202. Stuyvesantâ??Bayard, door W. M. C. Regt 205. Wapenborden uit de kerken verkocht, door A. J. Servaas vau Rooyen 206. Wie weet hieromtrent iets meer, door Servaas van Rooyen 207. Jacob van Campen, door Louis Rieber 208.