De Nederlandsche Leeuw, jaargang 16 (1898)

109 110 gaat naar Nieuw-Beijerland 29 Nov. 1756. Ondertr. te Ingen .10 Dec. 1748 Ida Martina Melvill, wed. van Christophorus Arnoldus v. Brissen, welke f 1747 als pred. van Ingen. Kinderen komen niet voor. Zij worden genoemd (alhier 1896, bl. 96) als beleend met 1/s van het Munnickenland succ. 22 Juni 1767 en 23 Aug. 1780. Met hem stonden op het zestal: D. (irk of Ds.?) Bibbius, prop. te IJzendoorn, Petr. v. Saen, prop. te Rhenen, Joh. de Kruyf, prop. te Tiel, D(irk of Ds. ?) Vossius, prop. te Tiel, en, D(irk of Ds.?) van Zutphen, pred. te Ochton. 12. Henricus Peirolet, prop. te Amsterdam, ber. 31 Jan. _17,57, naar Oud- en floodkerk 13 Nov. 1760, was blijkbaar ongehuwd. Met hem stonden op 't zestal: Matth. v. Dockum, pred. te Avezathe, D. H. Butgers, pred. te Rijswijk, Willem v. Bruten, prop. te Rotterdam, Jacobus Cremer, prop. te Amsterdam, en Grijp, prop. te Utrecht. 13. Dirk Hendrik Butgers, beroepen van Rijswijk (Betuwe) 16 Febr. 1761, vertrokken naar Ooy en Persinge 7 Sept. 1770. Zijne vrouw is Johanna Emerentia Boger. Kinderen komen niet voor. Met hem stonden op het zestal: J. v. Geelkerken, pred. te Kesteren, Is. Bijsdijk, pred. te Echteld, Herbertus de Haas, prop te Leiden, Arnoldus de Boog, prop. te Zutphen, en Joh. de Bie, prop. te Utrecht. 14. Gerardus Mosman, prop. te Meppel, ber. 26 Nov. 1770, vertr. naar Sprang 28 Sept. 1775. Met hem stonden op het zestal: Hendrik van Ekdom, prop. te Haarlem,, Wiardus Wiardi, prop. te Utrecht, Johannes Bosman, prop. te Nijmegen, Jorissen, pred. te Avezathe, en Hazenbroek, pred. te Poederoijen. Zijne vrouw heet Jacobina JJden', die 15 Juli 1774 met att. uit Groningen komt Blijkbaar huwde hij eerst in dit jaar en had hij tot zijn vertrek geen kinderen, later vermoedelijk wel, want nu bestaat de naam Uden Masman (o. a. Ds D. T. Uden Masman Hzn. te Zweeloo). Oetzonius Masman, die in 1773 te O. belijdenis deed en in hetzelfde jaar naar Meppel ging, was zeker een broeder van den predikant. 15. Johannes Schutte, prop. te Emmen, ber. 13 Nov. 1775, vertr. 16 Juni 1791 naar 't Fort Bath. Op het zestal wordt hij genoemd: prop. te Amsterdam. Verder stonden op de nominatie: G. J. Scheers, vertrokken als pred. van St. Thomas, Glashorst, prop. te Doesburg, Spijkers, prop , v. Harencarspel, prop., Colenbrander, prop. te Doetinchem. Van een huwelijk blijkt niets. 16. Johannes Brands, prop. te Emmen, ber. 8, Aug. i { 17. Jan van Troostenburg de Bruijn, prop. te Amster- j dam, ber. 19 Maart 1805, bev. 28 Juli door Jodocus Heringa, hoogleeraar te Utrecht. Vertrok naar Kuinder 22 Oct. 1808. 1791, gest. 1805. Hij komt met att. uit Roswinkel, evenals Debora Pagters (moeder of dienstbode?), die 4 Mei 1793 naar Rhenen gaat. Zijn vrouw was Adriana van Meerten, die 28 Oct. 1793 met att. uit Ingen komt. Kinderen: Johanna Frederika, geb. 13 Dec. 1794, ged. 1 Febr. 1795. Hendrik Adriaan, geb. 16 April, ged. 14 Mei 1797. Hillenius Johannes, geb. 8 Sept., ged. 8 Oct. 1799. In 1728 was Ludovius- Brants, pred. te Echteld. Met Brands stonden op het zestal: Joh. Hermannus Met hem stonden op het zestal: J. H. Lammers, pred. te Kesteren, G. H. Nibbelink, pred. te Opheusden, A. Koppen, pred. te Hien en Dodewaard, F. H. Bepelius, pred.' te Echteld, en J. A. F. Monhemius, pred. te Zoelen. Krom, pred. te Ochten, Jacobus Burgerhoud, pred. te Rijswijk (Betuwe ongetwijfeld), Gerardus v. Geelkerken, pred. te Overlangbroek, DaniĆ«l Sporen, pred. te Ravens waay, en Joachim v. Broekhuijsen, pred. te Ingen. Van een huwelijk blijkt niets. 18. Johannes Alpherts, prop. onder de classis Deventer, ber 30 Mei 1809, vertr. naar Herwijnen 1823. Op 13 Dec. 1825 berichtte hij, dat hij de nog aan hem verschuldigde pachtpenningen, ten bedrage van Ę? 310, aan de armen schonk. Met hem stonden op het zestal: J. v. der Eyk, pred. te Wilsveen, B. Frederiks, pred. te Herkingen, H. Timmeis, pred. te Avezathe, IJ. v. der Leden, pred. te IJssendoorn (IJzendoorn) en J. H. Lammers, pred. te Kesteren. Hij was gehuwd met Marretje Voorthuizen, bij wie: Bernhardus Henricus, geb. 22 Dec. 1814. Hillena Rossina, geb. 18 Maart 1816. Martinus Johannes, geb. 17 Maart 1817. 19. Hendrik Vermeer, prop. b. h. Prov. kerkb. van Zuid-Holland, ber. 28 Febr. 1824, vertr. 12 Febr. 1828 naar Houten. Hij stond op een drietal met H. v. Steden, pred. te Maurik, en M Altheer, pred. te Eist (Utr. of Betuwe?). Van een huwelijk blijkt niets. 20. Reinier van Beuningen van Helsdingen, prop. b. h. Prov. kerkb. v. Utrecht, ber. 12 Juli 1828, gest. Aug. 1863, stond op het drietal met H. Hulsteijn, pred. te Varik, en R. Verweij, pred. te Drumpt. Hij was gehuwd met Maria Catharina Ormeling, welke 4 Nov. 1828 met att. uit Utrecht komt en 21 Sept. 1864 uaar Vianen gaat. Hunne portretten (gedrukte silhouetten) hangen bij een mijner buren. Hunne kinderen waren: Catharina, geb. 8 A.ug. 1829, lidm. 2 Oct. 1847, naar Amst. 4 Sept. 1853, later naar Schoonhoven. Zij huwt te O. 19 April 1861 met Adriaan Ezerman. Trijntje, geb. 14 Juni 1831, lidm. 21 Maart 1850, naar N. O. IndiĆ« Oct. 1856. Zij huwt te O. 3 Sept. 1856 met W. J. Leyds. Maria Catharina, geb. 7 Jan. 1833, lidm. 21 Maart 1850, naar N. O. IndiĆ« 1 Oct. 1863. Antonia Ulrica, geb. 28 Aug. 1834. Gerrit, geb. 14 Nov. 1835, naar N. O. IndiĆ« 2 Jan. 1856. Jacob, geb. 15 Dec. 1836. Reinier Anton Ulrich, geb. 26 April 1838, lidm. 17 Jan. li57, naar N. O. I. 20 Oct 1856. Dirk, geb. 28 Sept. 1839, lidm. 17 Jan. 1857. Willem Anton, geb. 2 Mei 1841. Hendrika Maria Elizabeth, geb. 20 Nov. 1842, lidm. 9 April 1862, naar Vianen Sept. 1864. Margaretha Susanna Catharina, geb. 22 Jan. 1845, lidm. 9 April 1862, naar Vianen Sept. 1864. Op 2 Oct. 1847 wordt lidmaat Isaac Arnold v. B. v. H., ongetwijfeld broeder van den predikant, welke 15 Jan. 1850 naar Amsterdam vertrekt. 21. Frederik Adrianus van Loenen, ber. van Ee 6 Jan. 1865, ber. 30 April, gaat naar Wolsum en Westhem