De Nederlandsche Leeuw, jaargang 17 (1899)

167 168 4 Jeane Marguerite, geb. 26 September 1775, 's morgens 2 uur, ged. 1 October in de Waalsche kerk, a été présenté par Jean Deel et son épouse Jeanne Marguerite L'Abée. 5. Jean Pierre Antoine, geb. 16 December 1776, 's morgens 5 uur, ged 22 Dec. in de Waalsche kerk, a été présenté par Jean Humbert et Elisabeth Antoinette Deel. Als overleden-aangegeven 12 Mei 1797, aan verstopping in de bloedvaten, in't Noord­ einde, oud 17jaren, begraven lekl inde Kloosterkerk. Paul Tinne, gehuwd met Diederika Johanna Cornelia Hoffius, 1« huwl. afk. te 's Gravenhage 28 December, 1777, hij wonende alhier, zij te Sluipwijk. Uit dit huwelijk zijn gedoopt in de Waalsche kerk. 1. Ester Philippine Frédérique, geb. '16 September 1778 'snamiddags 3 uur, ged 20 September, a été présenté par Philip Frédéric Tinne et Ester Favijn (sic.) parrain et marraine. 2. Henri Louis Guillaume, geb. 3 November 1785, 's morgens 7 uur, god. 10 November, a été présenté par sonpère,an nom de Henry Guillaume Hoffius. 3. Thierry Paul, geb. 16 Februari) 1787, 's morgens 3 uur, ged 22 Februari), a été présenté par son père, repésentant aussi sa mère. Als overleden aangegeven 30 October 1787, aan het zuur, oud 8 maanden, begraven le klasse in de Kloosterkerk, als Diederik Paul. 4. Philippe Frédéric, geb. 26 Julij 1738, namiddag 3 uur, ged. 14 Augustus, a été présenté par son père et mère. Johan Abraham Tinne, gehuwd met Wouterina Feuületeau de Bruijn, le' huwl. afk te 's Gravenhage 15 Junij 1783 Uit dit huwelijk zijn gedoopt in de Waalsche kerk: 1. Chrétien Théodore, geb. 31 Maart 1784, 's morgens I uur, ged. 4 April, a été présenté par Chrétien Watson et Susanne Dorothée Tinne. 2. Adrien Abraham Alexandre, geb 27 Julij 1785, 's morgens 9 uur, ged. 7 Aug., a été présenté par Johan Abraham Tinne. 3. Guillaume Frédéric, geb. 4 Augustus 1788, 'snamid­ dags 1 uur, ged. 10 Aug, a été présenté par Guil­ laume Gustave comte de Bentinck, Seigneur de Roon et Marie Cathérine Frédérique comtesse de Bentinck. 4. Henrij Robert, geb. 24 Februarij 1790, 'savonds II uur, ged 4 Maart, a été présenté par Henry Fagel, second greffier et la D!le Agnès Marguerite Fagel. 5. Als overleden aangegeven een ongedoopte dochter van Jan Abraham Tinne in 'tNoordeinde, 26 Oct. 1793. Harman Philip Tinne, gehuwd met Adriana Roest. Uit dit huwelijk zijn gedoopt in de Waalsche kerk. 1. Philip Jacob Addaan, geb. 20 Mei 1785, 's morgens 61/2 uur, ged. 22 Mei, a été présenté par Harman Philip Tinne et Hester Tinne née Faven. 2. Ives Marie, geb. 5 December 1786, 'snamiddags 3 uur, ged. 14 December, a été présenté par son père. Als overleden aangegeven 4 December 1804, aan het water op de borst, Boekhorststraat, oud 18 jaar. Jan Mathijs Tinne, gehuwd met Johanna Margaretha Tiune, le huwl. afk. te 'sGravenhage 22 Januarij 1794. Jean Pierre Theodoor Tinne, j.m. wonende alhier met Jacoba van Foreest, j.d. wonende te Zwolle, lehuwl afk. te 's Gravenhage, 12 Februarij 1797. Philip Frederic Tinne, uit Liverpool in het Graafschap van Lancaster, weduwnaar, en Honrietta Maria Louisa de (sic, moet zijn â??van') Capellen, dochter van wijlen de admiraal Théodore Frédéric en van Petronella zijne echtgenoote, j.dr. thans te 's Gravenhage woonachtig, zijn overeenkomstig de plegtigheden der Engelsche kerk, in het hotel van den ambassadeur van zijne Brittannische Majesteit bij het Hof der Nederlanden op 10 Januarij 1831 behoorlijk in den echt verbonden. (Aldus ingeschre­ ven in het huwelijksregister van 's Gravenhage op 26 Augustus 1831). Uit dit huwelijk is geboren te 's Gravenhage 17 October 1835 de bekende reizigster Alexandrine Pieternella Francoise Tinne wier doodacte ingeschreven is in het register van overlijden te 's Gravenhage op 10 Februarij 1870, aldus luidende: T« Berdjoug (Aberschousch dal) land van de Touareg in Afrika, Alexandrina Petronella Tinne, overleden 1 Augustus 1869, ongeveer 's middags 12 uur, oud 33 jaar, geb te 's Gravenhage, dochter van Philip Frederic en Henriette Maria Louisa Tinne, geboren van Capellen. Johan Hendrik Dubes gehuwd met Anna Catharina Tinne. Uit dit huwelijk: Johan Philip, ged. 3 September 1717 in de Luthersche kerk, get Johan van Dijke en Geertrui) Tinne. Johannes Pieter Breijdenbach gehuwd met Catharina Dorothea Tinne. Uit dit huwelijk: Johannes Theodorus, ged. 25 September 1765 in de Groote Kerk, get. Margaretha Branet de Passij weduwe Breijdenbach, Susanna Dorothea de Paraviciny geb. Tinne. Van deze doopacte zijn extracten afgegeven op 24 Dec. 1794, 27 Dec. 1800 en 19 Aug. 1811. Willem Rietmulder gehuwd met Johanna Dorothea Tinne. Uit dit huwelijk: Adriana Willemina Maria, ged. 29 Julij 1778 in de Groote Kerk, get. Stephanus Rietmulder en Adriana Franken. Van deze doopacte is 17 April 1798 een extract afgegeven J. C. v. d. M. INHOUD 189 9,, M°. 9 cn ÏO. Tot lid is benoemd. â?? Boekwerken, enz. ontvangen voor de Bibli­ otheek en het Archief. â?? Fragment-Genealogie Verboom, bewerkt door J. H. Croockewit. â?? Het geslacht (vanBeuningen) van Hels­ dingen, door R. van Beuningen van Helsdingen. â?? Sittardsche Stadszegels, door van Beurden. (Met plaat). â?? Vragen en antwoorden. Aanteekeningen betreffende het geslacht Tinne, door J. C. v. d. M. Gedrukt bij Gebrs. J. & H. van Langenhuysen te 's-Gravenhage.