De Nederlandsche Leeuw, jaargang 17 (1899)

5°. Hubert van de Loo, geboren 12 April 1850, overleden 4 Januari 1893. 6°. Karei van de Loo, doctor te Eindhoven, geboren 22 Mei 1852, gehuwd met Cato van Kleef. Hij overleed 23 Januari 1898. Van wie: Max, Remy en Carly van de Loo. 7°. Pauline van de Loo, geboren 28 December 1855, gehuwd met Willem van Kleef, van wie Henry, Marie, Walter en Emile van Kleef. 8°. Jozef van de Loo, geboren 30 December 1860. 9°. Virginie van de Loo, geboren 28 Mei 1864, gehuwd met Jozef Brouwers, notaris te Venlo, van wie: Frans, Emelie, Marie, Jenny, Virginie, Irma, Victor, Paul en N. Brouwers. * * In het tweede gedeelte zullen we nu nagaan de af­ stammelingen van Angelus' broeder Henrick van de Loe, overleden in 1680 Dat hij Angelus' broeder was blijkt uit de acte 10 Juli 1697. Hij huwde te Asperden Tunisken, Antonina of Antoinetta Aertz. Zij hadden vijf kinderen: A Angela of Engelberta van de Loo, gehuwd op 14 September 1688 met lo. Peter de Best, die in 1694 stierf, 2o Frans Martens, gehuwd 17 Juli 1695. Uit het eerste huwelijk vijf kinderen: * Peter Johs. de Best, gedoopt te Asperden 12 September 1688, peter Lucas van de Loo, oom en meter Joanna de Best. * Maria de Best, gedoopt 27 Maart 1690, peter Winandus van Schewijck. * Henricus de Best, gedoopt te Asperden 3 April 1692, meter Gerarda van Dael, peter Bernardus van de Loë, oom. * Gerardina de Best, gedoopt te Asperden 5 Augus­ tus 1696, meter Ida huisvrouw Engelbert van de Loo. * Peter de Best, filius posthumus, gedoopt 22 April 1695, peter Hillegondis zuster van Angela, peter Angelus, oom van Angela. B, Hillegondis van de Loo, overleden 11 Juli 1725, gehuwd 25 Mei 1698 met Petrus Ter Vooren, van wie Engelbert Ter Vooren gedoopt 4 September 1699, meter Peter Gerardt Ter Vooren, grootvader en meter Engelberta van de Loo tante. C. Lucas van de Loo, gehuwd lo. Christina Jocobs op 2 Mei 1689, getuige zijn broeder Bernard, 2°. Agnes the Pess. Het huis of de hof the Pess of te Best ligt bij Goch, van wie twee kinderen: 1°. Godefrida van de Loo, gedoopt 2 Mei 1702, peter Bernard van de Loo, patruus, vaderlijke oom en meter Engelberta van de Loo, amita. tante, 2o. Joannes van de Loo, zie de acte 11 Sept. 1727. D Henricus van de Loë, gedoopt te Asperden 5 Sep­ tember 1680, peter Angelus van de Loë, meter Willemina Janssen. E. Bernardus van de Loë, genaamd Houben, woonde in de huizing naast de kerk te Asperden, habitans in villa proxime ecclesiam, zegt de acte, was kerkmeester, 776 gedoopt te Asperden 5 Januari 1676, meter Hillegondis en Angela, overleden 9 Juni 1723, huwde 25 Januari 1693 Joanna Hendericx, getuige Jenneken Maes en Jacob van Boickent. (Boickent is eèn gehucht aan de Kendel, bewesten Goch.) Zij hadden twaalf kinderen: 1°. Jo'èsvan de Loo, gedoopt te Asperden 20 November 1695, meter Margaretha moeder van Joanna en Frans Martens, bloedverwant van Bernard, gehuwd met Joanna Gerrits, van wie drie kinderen die volgen Hij f 10 Mei 1776, zij 4 December 1756. 2°. Joës van de Loo, gedoopt te Asperden, 1 Sept. 1693, f jong. 3°. Eernarda van de Loo, tweelingzuster van vorige, meters Hillegondis en Angela. 4°. Henricus van de Loo. gedoopt te Asperden 17 Sept 1694, meter Entjen Janssen. 5o. Jacobus van de Loë, gedoopt te Asperden 10 Juli 1697,. overleden Asperden 27 Aug. 1702, in deze acte wordt gezegd, dat Angelus is een broeder van den grootvader Hij huwde 11 April 1723 met Maria Pellens. Zij hadden 6 kinderen die volgen. 6°. Gerhardina van de Loë, gedoopt te Asperden 31 Augustus 1699, metrr Engelberta van de Loo, gehuwd met Frans Martens, tante van het kind Gerardina. Zij overleed als weduwe 3 Sept. 1769, 70 jaar oud. 7°. Winandus van de Loó, gedoopt te Asperden 24 April 1710, meter Hillegondis van de Loo, gehuwd met Petrus Ter Vooren. 80. Engelbertus van de Loë, gedoopt 1 April 1712, gehuwd op 20 Mei 1764 mét Sibilla Pellens. Zij hadden twee kinderen Antonia van de Loë en Joës van de Loë. 9°. Petronella van de Loo, gedoopt te Asperden 1 Ja­ nuari 1714, peter Henricus filius Engelberti van de Loo, overleden 12 November 1715. 100, Joanna Maria van de Loo, gedoopt te Asperden 7 Mei 1701, peter Lucas van de Loo broeder van Bernard oom, meter Margaretha Siben uxor Ger hardi Ter Vooren. 110, Joanua van de Loo, gedoopt te Asperden 4 Juli 1703, meter Agnes van de Loo sive Tunnis, in plaats van Ida Scholten, genaamd van de Loo. 12o. Henricus van de Loo, gedoopt te Asperden 4 Maart 1705 Kinderen van Joës van de Loo X Joanna Gerrits, dochter van Catherina Gerrits, genaamd Maes. A. Gertrudis van de Loë, gedoopt te Asperden 8 Novem­ ber 1724, meter Henrica de Best, gehuwd 1°. Henricus van Dael op 9 Juni 1750, 2°. 18 Februari 1770 met Joës Michels (geboren in 1738). Uit het eerste huwelijk, drie kinderen: Jacobus van Duel, Gerardus van Dael, gedoopt 10 Nov. 1752, meter Petronella van de Loë, Joannes van Dael, gedoopt 9 Mei 1755, f jong. B. Maria van de Loo, ook van de Loë, gedoopt te Asperden 12 Februari 1732, ?? peter Winand van de Loo, oom. Zij huwde Peter Michels. Hij stierf 10 Augustus 1806, zij 15 Februari 1811, beiden te Asperden.