De Nederlandsche Leeuw, jaargang 17 (1899)

/81 Overleden den I5N December Ao 1697. Op 't Schip Dregerlant Sylende van Cochun naar Souratta Op de Hoogte van de Engelse Sterkte Bombai Oud Ongevaer 56 Jaaren. Hierleyt B . .raen CAROLUS PELG . . Out 14 Maend .. Obit den 26T√? Octob . . o 1657. HIER LETT BEGRAVEN COBNIS WEYNS VAN BANDA OUT 27 IAEREN IN STN LEVEN EERST- ADSISTENT IN DIENST DER NEDERLANTSCHE OOSTINDISE COM'3 OBYT DEN 12EN IUNT 1669. OUDT IAREN OBYT DEN OCTOBER A 1669 HIER LEYT ADSISTENT HIER ONDER LEGT IOHANNA PHOONSEN GEBOOREN APRIL Uit bet Kerkarchief van Ommeren. AANVULLINGEN EN VERBETERINGEN. (Zie kolom 101). De vrouw van Ds. van Beuningen van Helsdingen had eene dochter uit haar eerste huwelijk: Anna Elisabeth Otto, lidm. te O. 27 Maart 1841. Ds. Lambrechts was bij zijn komst te O. weduwnaar Metje Jacoba van Holst, geb. Rhenen 3 Juli 1806, gest. Ermelo 23 Maart 1868, dochter van Huibert Gerrit en van Helena van Osenbrugge. Henriette Petronella Montreff was de schoonmoeder (niet de moeder) van Ds. van Loenen. Het jaartal op het zerkje is 1558. H. J, SCHOUTEN. VRAGEN EN ANTWOORDEN. Familie Tinne, etc. (Zie kolom 164), Wie is zoo vriendelijk onderstaande vragen te beant¬≠ woorden? Geboorte (of doop-) datum en ouders van Susanna Dorothea Rietquesler (+ 1700). Verschillende mededeelingen omtrent het echtpaar Abraham Deel‚??Anna Francoise Aquiton. Doop- of geboortedatum en ouders van Hester Faven (geboren 1731 te 's-Hage). Overlijden van Diederika Johanna Cornelia Hoffius (Zij is hertrouwd met N. Seargant, kolonel, plaatselijk kommandant van Brussel). Geboorte van Adriana Johanna Roest, dochter van den Brielschen Burgemeester Jacob en van Johanna van der Kade. Idem, benevens de ouders, van Wouterina Feuilleteau de Bruyn, overleden te Alkmaar, den ? Idem van Antoinette Madelaine Elin, geboren te ? (Amsterdam ?) op den ? , overleden te ('s Gravenhage ?) 13 Juli 1803. Waar is Abraham Frangois Tinne overleden, den ? Mei 1841 (te Monnikendam?) Jean Piere Theodore Tinne, overleden te ? 6 Juni 1812. Jacoba van Foreest, geboren te ? den ? overleden te ? den 25 Januari 1809. Alles omtrent Eva Maria Gregory (f 5 Juui 1862 te ?). Idem omtrent Alexander v. Capellen + Maria Ludo- vica de Pagniet (ouders van Baron Th√©odore Fr√©d√©ric, den admiral) en van Derk de Lange -+- Maaike de Sutter. Mededeelingen omtrent wapens zullen hoogst welkom zijn, vooral van de twee laatste echtparen. ! Oudshoorn. W. M, C. REGT. Brittenburg. De oudste gegevens der familie Brillenburg in mijn bezit betreffen: Pieter Brillenburg die gehuwd was met Cornelia Maria Le Boy. Zij is den 2A¬ę December 1711, geboren. Haar ouders, waren Franciscus le Boy en Adriana Sandeling, die huwden den 21STE Mei 1697. Gaarne wenschte ik te weten wie de ouders waren van bovengenoemde Pieter B, en waar en wanneer zij geboren en overleden zijn. Door zijn huwelijk met Cornelia Maria le Roy is het geslacht Brillenburg o.a. geparenteerd aan ‚??Sandeling Sonnemans', ‚??de Carpentier', ‚?? Velsenaer'' en ‚??de Raedt'. Van deze famili√ęn zijn min of meer belangrijke aan teekeningen in mijn bezit waarvan ik gaarne bereid ben, be¬≠ langstellenden afschrift te doen toekomen. H. A. M. ROELANTS JR. te Schiedam. van de Werve. ‚?? Lucas. ‚?? Boogaard. Wie zou zoo vriendelijk willen zijn mij op te geven: 1¬į. de ouders van Elisabeth van der Werve, geboren te Charlois tusschen 1700 en 1730. 2¬į. de ouders van Abraham Lucas uit Dusseldorp, geb. tusschen 1700 en 1630, broodbakker te