De Nederlandsche Leeuw, jaargang 17 (1899)

189 190 tor in de rechten, geboren te 's Gravenhage 25 Juli 1839, zoon van Gerrit Graaf Schimmelpenninck en van Johanna Philippina Prédérique Carolina Constantina Bsa*. von Knobelsdorff. Wie is zoo vriendelijk, zoo mogelijk het verband tus­ schen deze takken van de familie Hods-hon te willen opgeven, de ontbrekende plaats- en geslachtsnamen, jaar­ tallen en datums te willen invullen, de wapens op te willen geven van de geslachten: Van der Hoeff. Van der Graas. Crayesteyn. Hodshon voert: gevierendeeld: 1 en 4 kepersgewijze kanteelig doorsneden van blauw -en goud , vergezeld van 3 merlettes van 't een op 't ander, 2 en 3 in rood een paard van zilver, dat soms stappend, soms steigerend wordt afgebeeld. O'Brenan voert: doorsneden: a. in blauw 3 zwarte zespuntige sterren, geplaatst 2 en 1. b. in groen een verkort kruis van goud. In mijn bezit is: een empire kop, waarop het volgende wapen: gedeeld: a. het eerste kwartier van Hodshon, ?6. in zwart 3 zilveren dwarsbalken. Helmteeken: gelijk aan dat van Hodshon n. 1. een blauw-gouden wrong waarop een blauwe duif, een olijftak in den bek houdende. Van wie kan dit wapen zijn? Volgens het Album Studiosorum Acad. Lugd. Bat. 1575??1875 zijn de volgende personen van den naam Hodshon, Hodgson en Hodson als student te Leiden ngeschreven: Daniël Hodson geb. te Northamton ingeschreven 18 Juli 1654, als med. Stud. 28 jaar oud. Joannes Hodgson, Anglus, den 26 Aug. 1676 als med. stud. 21 jaar. Lucas Hodgson, Anglus, den 11 Oct. 1667, als med. stud 24 jaar. Lucas Hodgson, Anglus, den 10 Sept. 1686. als med. stud. 40 jaar. Christophorus Hodgson, Anglus, den 20 Sept. 1737 als med. stud. 26 jaar. Isaac Hodshon, Harlemensis, den 6 Pebr. 1778 als lit. stud. Begraven te Haarlem: 17 Juni 1763 'tkind van Barend Hodson. 24 November 1809 'tkind van Antonie Hodson. Gegevens omtrent den burgerlijken stand van officieren in de 17de eeuw te Heusden in garnizoen, en hunne huisgezinnen doo r Jhr. Mr. F. BEELAERTS VAN BLOKLAND. Onderstaande gegevens zijn getrokken uit de registers der huwelijksproclamatiën, de doopregisters en de kerke rekeningen der stad Heusden. A. HUWELIJKSAFKONDIGINGEN. 1599. Joncker Eneas van Treslong, Capiteyn, en Joffer Anna van Clarhaeg. 1592. Peter Anthoniss en Cap. Keerweder['s] weduwe Mesterhen Frans van Cas'.ren. 1600. Gillis Muller, edelman onder ritmr Jor Stahen broeck, en Joffr. Margriet van Oyenbrug van Bruessel. 1601. Cap. Jan Buy se van Dort, en Mechtelt Symons van Velsen sargant major. Cap. Marten Leus, hier garnizoen houdende, en Metgen Gerits Vaelmery, jonge dochter uyt Utrecht. 1602. Syr Calistis Brouck wt Englant en Joffr. Anna Cleerhaeg, wede van Eneas Treslong. Casper Bramborch, vendrich van Cap. Pluyt en Elisabet Anthonisd1, weduwe van Cap. Oliuier. 1604. Cappeteyn Johan Bingbam en Joffr. Juliana Clerhagen. Jor. Francoys de Flory, vendrig van Jor. Fredrick van Suylen van Nieuvelt, en Barbara Beuers. 1605. Capitteyn Caspar Boom en Joffr. Sara van Plettenborg. 1606.