De Nederlandsche Leeuw, jaargang 17 (1899)

31 32 1. 16 Augustus 1771. â?? Petrus Henricus Josephus Timmermans. 2. 23 Dec. 1772. â?? Ludovicus Clemens Emanuel Timmermans. 3. 15 Februari 1774. â?? Maria Johanna Theresia Timmermans. 4. 4 Februari 1776. â?? Maria Claria Henrica Tim­ mermans. 5. 9 April 1778. â?? Catharina Johanna Ludovica Timmermans. 6. 7 April 1780. Johannes Michael Antonius Tim­ mermans. 7. 8 Mei 1781. â??Franciscus Lambertina Timmermans. 8. 27 Juli 1782. â?? Nicolaas Joannes Theodorus Tim­ mermans. 9. 12 October 1784. Maria Christina Timmermans. 10. 13 Februari 1789. â?? Johannes Josephus Antonius Timmermans. 11. 23 April 1791. â?? Mathias Henricus Hubertus Tim­ mermans. 12. 5 Maart 1793. â??Oarolus Franciscus Timmermans. Nicolaas Johannes Theodorus Timmermans, voorgenoemd onder N°. 8, overleed te Lommei, België, en was griffier bij het Kantongerecht te Maeseijck. Hij was 10 Mei 1808 te Roermond, gehuwd met Anna Elisabeth Barbara Graven, geboren te Stevensweert 27 April 1873, wonende te Roermond overleden te Thorn, dochter van Jean Joseph Graven (4), uit Maastricht, die overleden was te Roermond, 9 Maart 1792 en van Petronella Euphrasia van Endt uit Nijmegen, overleden te Roermond 3 December 1815 oud 60 jaar. Zij was bij haar overlijden gehuwd met Pierre Henri Joseph Timmermans, advocaat en avoué bij de Rechtbank van den eersten aanleg te Roermond, dus met zijn broers schoonmoeder . Uit het huwelijk van Nicolaas Joannes Theodorus Timmermans en Anna Elisabeth Barbara Graven, 12 kinderen, o. a. N°. 9, geboren 18 Juli 1820 Johanna Hendrina Odilia, overleden te Roermond, 7 Januari 1892, gehuwd met L. J. H. Pollen, van wie kinderen, N°. 10, geboren 7 December 1822. Jean Louis Hubert, overleden te Roermond 7 November 1891, van wie kinderen. Roermond, 6 Februari 1899. VAN BEURDEN, Tournooi van Chauvency. {Zie kolom 4). In verband met het artikel van den heer de Raadt over het Tournooi de Chauvency schrijft ons eerelid Victor Bouton te Parijs, ons tot opheldering het volgende: A la 9e colonne du N°. 1 du maandblad, 1899, on lit: â?? â??Chardoigne... . darmes vermoilles h Vannes aVor en Vescu. Mr. Hecq propose de traduire de gueules a V canettes dor (probablement rangées en sautoir.y II faut lire: Chardongne, ou Chardonne, maison de nom et d'armes dans la Prévöté de Bar, portait de gueules a V annelets, annés, anneaux d'or mis en sautoir. , (4) Graven voert een St. Andries of schuinkruis, vergezeld van 4 rozen * *, kleuren mij onbekend. Une branche, qui se trouve dans Mathieu Husson 1'Ecossais , portait les annelets d'argent et un lambel de trois pendants de même en chef. Cette maison de Chardoigne ou Chardonne est allee dans la maison de Lenoncourt. M. Delmotte n'a pas connu non plus chardonne et n'a pas su que annés sont des anneaux. Beaucoup de noms du Tournoi de Chauvenci se trouvent avec leur blason dans un armorial de TAncienne Lorraine que j'ai publié dans le Tome II d'une Revue, le Heraut d'Armes, de Paris, de 1863 a 1877. J'y remarque que : Vatrouville est un Aspremont, â?? Blamont est issu des Comtes de Salm, â?? Les pais de de Briey sont des piés, pieux, ou pais aiguisés, â?? Hadstat et Hadtstat, portent d'or au sautoir de gueules, le second brisant d'une étoile en chef, â?? Prony qui est Priny, brise L'hermines a la croix de gueules, etc, et leurs cimiers souvent. VRAGEN EN ANTWOORDEN. Vliedthoorn. (Zie Maandblad XVI, kol. 191 en 208.) Het portret van Cornelis Maertensz. Vlietentoorn, kwar­ tiermeester, komt voor op een in 1643 door J. van Schooien geschilderd portretstuk der Leidsche Schutterij , hangende in Museum Lakenhal te Leiden. In dezelfde verzameling berust een wapen in Bentheimer steen (h. 51 en br. 45 cM.) van Simon Vliedthoorn. Aangaande Jacoba de Jongh x F. Moorrees, zal wel­ licht Ds. F. D. J. Moorrees te Vianen aan de Lek inlich­ tingen kunnen geven. Haarlem. M. G. W. Jolimay. Het wapen van J. staat bij mij aangegeven als: in azuur met groenen schildvoet, waarop een vogel in zilver. In een rechter bovenhoek een zon'van goud. Is dit wapen juist? Abel Jolmay Bastiaanz. werd 26 Oct. 1737 te Maastricht begraven in de Fransche kerk, na 3 Dec. 1709 aldaar gehuwd te zijn met Marie Jeane Pepin. J. C. G. H. v. H. Romp. Wie kan mij opgeven het wapen van Hendrik Romp, getr. met Dina van der Zweeg. Hun dochter huwde 31 Dec. 1713, te 'sGravenhage met Georg e Mesch, Luitenant in het 2e Witte Veudel te Delft, geb. aldaar 27 Maart 1689. J. C. G. H. v H. IIV HOUD 1899, W°. 2. Tot lid is benoemd. â?? Boekwerken enz. ontvangen voor de Bibliotheek en het Archief. â?? Geslacht Maire, door K. C. Six. â?? Uit het Kerk­ archiefvan Ommeren, door H. J. Schouten (vervolg). â?? Boseboom, de Viry en Stevijn, door Fred. Caland. â?? Eene Roermondsche familie Tim­ mermans, door van Beurden. â?? Tournooi van Chauvency. â?? Vragen en Antwoorden, Vliedthoorn. â?? Jolimay. â?? Romp. Gedrukt bij Gebrs. J. & H. van Langenhuysen te VGravenhage.