De Nederlandsche Leeuw, jaargang 17 (1899)

55I ? Gsoert van Bcvert. Maandblad van het Genootschap .De Nederlandsche Leeuw'1 1899. No. a. 15a 8 Ô?? C&eiritJByll.