De Nederlandsche Leeuw, jaargang 17 (1899)

INHOUD. 1899. Bladz. Bericht 1, 33, 97. Benoeming tot lid 1, 17, 33, 49, 81, 97, 113, 137, 169. Adelserkenningen en verheffingen 1. Wapens vastgesteld bij voorgaande Kon. Besluiten 1. Le Tournoi de Chauveney, door J. Th. de Baadt 4, 31. De latijnsche school te Zierikzee en hare rectoren, van de eerste helft der XVIe eeuw tot 1880, door L). P. de Vos . 11. Van Ypelaar, door W. M. C. Regt 15. Boekwerken, enz. ontvangen voor de bibliotheek en het archief . . . â?˘ 17, 49, 81, 137, 185. Geslacht Maire, door R, G. Six , 19. Uit het kerkarchief van Ommeren door Ds. H. J. Schouten 21, 101, 181. Roseboom, de Viry en Stevyn, door Fred. Caland 26. Eene Roermondsche familie Timmermans, door A. F. van Beurden 30. Vliedthoorn, Jolimay, Romp 32. Vreemdelingen te 's Gravenhage in den jare 1795, door W. baron Snouckaert van Schauburg 3S, 66. Ventosche schepenzegels, met zes platen, door A. F. van Beurden 38, 50, 81. Brandmeesters op de Veluwe, door Jac. A(nspach) 43. Callenburg of Callenburgh, door R. P. van den Bosch 45. De zerken te Ingen, door Ds. H. J. Schouten 46. Hegeman, door J. C. Gijsberti Hodenpijl van llodenpijl 46. De fiomeinsche oorsprong van het Rhaetische geslacht von of de Praevost, door Jhr. Mr. C. H. C. Flugi van Asperxont 50. Het overlijden van den majoor Adriaen Anthonissen en de begrafenis van Adriaen van Aelmonde, door R. P. van den Bosch 70. Vaderlandsche gedenkstukken te Koudekerk, door W. M. C. Regt 71. Kuserâ??de Kuyser, door Jac A(nspacb) 74. Van Egmond van der Nijburg, door J. W. F. Jutten, met naschrift van van der Feen de Lille 74. Hasselaar door J. Hooft Graafland - 75. Geslacht van Itterson, door van Doorninck. . . . â?˘ 76. Tinne, vraag door W. J. C. Moens 76. Geslacht Hegeman, door van Doorninck 76. Wapens gevraagd, door H. J. Schouten en J. C. Gijsberti Hodenpijl van Hodenpijl 77. Dictionnaire des Figures Hcraldiques van Th. Graaf de Renes3e, door J. C. v. d. M(uelen) 78. Heraldischer Atlas van H. G. Ströhl, door J. C. v. d. M(uelen) 79. Het geslacht Pruyn in Amerika, door John V. L Pruyn 90. Esterhazy 94 Van Dekama 95. FamiliĂ«n Tinne en ĂĽeel, door W. M. C. Becht 96. Familie Westenrijk i 96. Fragment genealogie Verboom door W. H. Croockewit 97, 138. Van Lutsenburg, door W. M. C..Regt 109. Familie vau Ginkel, door Lach de Bère Hl- Wapens gevraagd door H. A. M. Roelants Jr 112.