De Nederlandsche Leeuw, jaargang 17 (1899)

Bladz. Wijziging van adres 113, Het geslacht van Beuningen van Helsdingen, door R. van Beuningen van Helsdingen 113 , 156. Grafzerken in de Groote Kerk te Heusden, door Jhr. Mr. V. Beelaerts van Blokland 125. Eigenaars van landerijen gelegen aan den straatweg van 's Gravenhage naar Haarlem, A°. 17*58, door J. C. v. d. M(uelen). 134. Geschichte der Heraldischen Kunst in der Schweitz im XII und XIII8 Jahrhundert, door Dr. Paul Ganz., door Jhr. Mr. G. H. C. Flugi van Aspermont 135. Vragen door A. P 136. Wapen in de kerk te Rhenen, door H. J. S(chouten) 136. Sittardsche stadszegels met eene plaat, door A. F. van Beurden 164. Aanteekeningen betreffende het geslacht Tinne, door j. C. v. d. M(uelen) 169. üe familie van de Loo, vroeger van de Loë, von de Loë, de Loëh, de Loë, door A. F. van Beurden 169. Grafschriften op grafsteden van Nederlanders te Suratte en Amedabad 179. Vragen : Tinne, Brillenburg, van de Werve, Lucas, Boogaard, van Erpecum, Hasselman en Tydeman, van Everdingen, Ruijs(ch), Gevelsteentjes te Rhenen, van Voorthuijsen, Viervant, Kerman, du Pont 181 , 182, 183 , 184. Geslacht Hodson, door Jhr. H. H. Röeïl 186. Gegevens omtrent den burgerlijken stand van' officieren in de 17e eeuw, te Heusden in garnizoen, en hunne huisgezinnen, door Jhr. Mr. P. Ueelaerts van Blokland 189. Genealogie van Lichtenburgb, door E. E. Gewin Jr 193. Geslachten van 't Hoff en Petri te Rotterdam, door H. J. Schouten -. . 196. Lange??Abbestée, door J. C. Gijsberti Hodenpijl van Hodenpijl 197. Keizerin Marie Louisa, door M. G. W(ildeman) 199. Het Geslacht Pruyn in Amerika door J. H. Junius 199. Ton Reinken (Vraag) . .' 200.