De Nederlandsche Leeuw, jaargang 18 (1900)

221 4°. Waar huwde op 11 April 1826 zijne dochter Johanna Clara Carolina Allegonda v. S. a. A. geb. te St. Oedenrode 25 Febr. 1808, overl. te 's Gra­ venhage 5 Juli 1874, met Ludwig Christian Hart mann? Waar en wanneer werd hij geboren en overleed hij, en hoe heetten zijne ouders? 5°. Wanneer huwden te Semarang in 1852 Jhr. Johann Carel Frederik Hendrik v. 8. a. A. en Jeannette Corneille Elisabeth de Burlet de Steen weghe, en welke zijn hunne afstammelingen? 6°. Wanneer in 1811 of '12 huwden te Enkhuizen Jhr. Johann Carl Friedrich v. S. a. A en Henriëtta Johanna van der Willige? 7°. Wanneer overleed in 1881 te Salatiga Elmire Joséphine Hamar de la Brethonière, weduwe 'van Jhr. Johann Carel Frederik van der Willige v. S. a A.? 8°. Waar en wanneer huwde in Ned.-Indië hunne dochter Jkvr. Henriette Thérèse v. d. W. v. S a. A., geb. te Salatiga 22 Mei 1862, met Willem Johan van de Graaff? Waar en wanneer werd hij geboren en hoe heetten zijne ouders ? 9°. Wanneer in 1871 werd aan boord van ??de Kos­ mopoliet' geboren hun zoon Jhr. Pieter Eduard Kosmopoliet v. d. W. v. S. a A.? 10°. Waar en wanneer overleed Robert Erland d'Abo, echtgenoot van Jkvr. Josina Reiniera Petronella v. d. V/. v S. a. A. ? Mollerus. ?? lo. Waar en wanneer werd geboren Henri Marie, zoon van Willem Baron Mollerus en van Marie Jeanne de Taesch, en wanneer is hij in 1899 te Gries (bij Bozen, Tirol) overleden? en wie waren zijne beide echtgenooten ? 2°. Waar en wanneer huwde Nicolaas Willem Baron Mollerus met Jkvr. Leyssius? waar en wanneer werd zij geboren en waar en wanneer overleed haar echtgenoot? Zij zelve overleed, gescheiden van haar man, op 17 Juni 1864 te Vésinet nabij St. Germain. Wie waren hare ouders, en wanneer en waar werd hunne dochter Jkvr. Mellina Mollerus geboren? (ik meen in October 1809). Deze huwde op een onbekend tijdstip met den heer Baymond, kapitein-adjudant van het Eerste Regiment Zwitsers in dienst van den Koning van Napels, en overleed