De Nederlandsche Leeuw, jaargang 18 (1900)

15 16 Is geluyd drie poosen. Villarnoul Gueribalde. Mornay. de Bar. du Plessis. Damas. L'Heritierre de Villarnoul. de Courtenai. de la Fayette. de la Trémouille Renéo. Digoirn. de Beauvoix de Chatelus. de Aarc. de Vigny. de la Guiche. Abteet Mathe. Anno 1738. Jaucourt de Villarnsul. obiit 20 Haij. Gaseau. Nigier. Bonevin. Daunis. Gaseau. Plouer. Bonevin. Cailhaut Gaseau. Dunerger. Bonevin. Rignau. Gaseau. Bonevin. Bonevin. Gaseau. Do Gravinne van Dona is begraaven den 7 September 1657, zijnde geluyd vijftig poosen. Anno 1657. Ursula BurgGravinne en Gravinne van Dona, Geboore Gravinne van Solms. Het tweede hier neevenstaande Waapen is van Mevrouw de wed. de Veer, begraaven den 25 Aug. 1725, zijnde geluyd, sestien poosen. De Veer. Schaak.' Adrichem. van Hoorn. Anno 1716. do Veer, obiit 29 Martii. Corput. Buyse. van Broek. Hanecops. Graswinkel. Coolwijck Berkels. de Grebber. Anno 1725. Graswinkel Wed. de Teer. obiit 3 5 Augusti. Goden. Ancelmo. Vivien. Hooftman. Het hier eerste nevenstaande Waapen is van Jonkheer Barthout van Weverfc Ossenberg, begraaven den 11 December 1739, zijnde geluyd drie poosen. van Wevort van Ossenberg. van Cromman. van Aerssen van Sommelsdijck. de Geer. Anno 1739. Wevort van Ossenberg. obiit 0 Decembris. van Slingeland. van Bleiswijck. van Beveren. van der Goes. Godin. Malapert. Vivien. van Fessen. Creton. Behault. Malapert. Levin. Anno 1697. Godin. obiit 18 Decembris. Winckelman. de Rijcke. Broucqsault. van de Varent. Reevaert. Eiman. de 1'Escluse. de Bevere. Het eerste hier nevenstaande Waapen is van de Heer Raadsheer Frederik van Liere, heeft gewoond in- de Hout­ straat, is begraaven den 2 Juny 1692, zijnde geluyd twee en twintig poosen. Het tweede is van deszelfs huisvrouw, Catharina Sophia van Wijngaarden, begraaven den 9 July 1689, zijnde geluyd neegentien poosen. Lier. Boom. Anno 1692. Lier. obiit 28 Mey. de Bye. Almoode Wijngaarden. Witte. Anno 16S9. Lier geb. van Wijngaarden. obiit 4 Juli. Zuytland. Montens. Een vreemde aanblik moet die Groote of St Jacobskerk van binnen na do revolutie wel hebben aangeboden aan degenen die dit gebouw in zijn schitterende wapentooi hadden gekend. Vrijenban bij Delft, Nov. 1899. Gegevens omtrent den burgerlijken stand van officieren in de 17de eeuw te Heusden in garnizoen, en iiuune huisgezinnen, doo r Jhr. Mr. F. BEELAERTS TAN BLOKLAND. (Vervolg, jaargang 1899, kol. 193.) 1639. Otto Wilhelm Suall, jong man van Naasteden, wede. van Anthoni Huygens, contrerolleur van de contri butiën van de meyenj van 's-Hertogenbosch (getr. 27 Sept.). 1640. Jan Jacob Elias, jong gesel van Bommel, vendrig van Capiteyn Cornelis van Variclc, en Grietjen Toenis de Putter, jonge dochter van Heusden (getr. in Oct.). - 1641. 3 Febr. Jor. Wilhem van Kemmena, wedr.van Joffr. Magdalena Monning, cornet onder Haeften, en Joffr. vendrig van Capiteyn Santvoort, en Josina Le Grue,