De Nederlandsche Leeuw, jaargang 19 (1901)

181 182 matroos in Comps dienst, j. m., met Rachel van Macassar. 10 Juli 1729, Harmanus Burggraef, van Amsterdam, chirurgijn in dienst der E. Comp. op Bima, j. m., met Helena Vollaert, van Macassar, j. d., hebbende de Geregtsbode Barend Jansz. Maes bij absentie van den bruydegom deszelfs plaets waergenomen. 19 Augustus 1729, Abraham van Couwenhoven met Elisa­ beth van Macassar. Van 25 September 1729 tot 16 October 1731 ontbreekt. Gebodenboek 8 September 1729 tot 2 Decem­ ber 1784, aangevuld van 16 October 1731 tot 6 Juli 1738 uit aanteekeningen over huwelijken, opgenomen in het doopboek van 8 October 1727??6 Juli 1738. 8 September 1729, den manhafte Johannes Philippus Barnewal,va,n Thuyl, vaandrig in dienst der E. Comp., j. m., met Hendrika Brouwer, van Macassar, j. d. (getrouwd 25 September 1729). 1 December 1729, Christiaan Cornelis, van Coppenhage, sergeant in dienst der E Comp., j. m., met Maria Slosius, van Macassar, j d. 8 December 1729, Caspar Cumper, van Wört, sergeant in dienst der E. Comp., j. m., met Maria Frederiksz., van Punt-de-Galen, j. d. 15 December 1729, Jacob Wognum, van Hoorn, onder coopman in dienst der E Comp., j. m., met Klasina Vaeke, van Batavia, j. d. 15 December 1729, Frans Sarelsz de Bruyn, van Swaans hals, scheepstimmerman in dienst der E. Comp., j. m , met Calista Josephius, van Makassar. 3 Juni 1730, Lourens Nauwhoog, van Vlissingen, con stabelsmaat in Comp3 dienst, j. m., met Margaretha Constant, van Macassar, j. d. 7 Juni 1731, Jan Scheepsdorp, van Amsterdam, onder­ stuurman in Comp. dienst, j. m?? met juffr. Alida van Aaldorp, van Malacca, wd van de gewes e resident van Bima, Gerrit Jan Hegmans. 29 Augustus 1731, Jan Stols,' van Willemstad, hoog boodsman in Comp» dienst, j m., met Helena Corput, van Timor, wed. van wijlen de constabel Jan van der Meyden, (getrouwd 16 October 1731). 8 Mei 1732, Christiaan Duyker, van Batavia, assistent in Comp3 dienst, j. m., met Adonia Fransz, van Macassar, j. d. (getrouwd 25 Mei 1732). 12 Maart 1733, Caspar Christiaan Elrigh, van Alin dorff in het hessen-Land, corpi in Comps dienst, j. m., met Dominga Lehitoe, van Macassar (getrouwd 29 Maart 1733). 26 Maart 1733, den manhaften vaandrig in dienst der E. Comp. Dorus de Waart, uyt den Haag, met juffr. Johanna Carper, van Macassar, wettelik gese­ pareerde huysvrouw van den onderkoopman Elias Nuyts (getrouwd 6 April 1733). 9 April 1733, den Boekhouder en negotie-overdrager en secretaris van de Weeskamer Hendrik Bomberge, van Macassar, j. m., met Maria Baber, mede van Macassar, j. d. (getróuwd 26 April 1733). 16 Juli 1733, den corp1 Thomas Sche.ff.its, van Ham­ burg, j. m., met Helena Baatman, van Macassar, j. d. (getrouwd 2 Augustus 1733). 27 Januari 1734, den vrijburger Jan Willem Mousman, van Halle, weduwnaer, met Leonora Sijbrantsz,va,n Macassar, bejaarde dochter (getrouwd 15 Februari 1734). 25 Maart 1734, Monsr Johannes van der Sluys, van Macassar, boekhouder, eerste clercq van politie en secretaris van de agtbn raad van justitie deses cas­ teels, weduwnaar, met Christina Erkelens, mede van Macassar (getrouwd 11 April 1734). 25 Maart 1734, Booy Joons, van de Eyder in Holsteyn, assistent in Comps dienst, met Anna Happon, van Macassar, j. d. (getrouwd 11 April 1734). 17 Juni 1734, Paulus Klop, van Brandenburg, baas der wapenkamer alhier, j m., met Anna Josina Krisman, van Macassar, j. d. (getrouwd 1 Juli 1734 ) 29 Juli 1734, Monsr Jan Dirk Beynslagen, van Ham­ burg, pl. assistent, j. m., met Geertruida de Witt, van Macassar, j. d. (getrouwd 15 Augustus 1734). 12 Augustus 1734, Monsr Hans Baar, van Tonninga, sergeant in Comps dienst, j m., met Jacoba Schouten, van Macassar, j. d. (getrouwd 29 Augustus 1734). 4 September 1734, Monsr' Willem Camerling, van Vlis­ singen, onderstuurman, j m, met Maria Fransz, van Macassar, j. d. (getrouwd 21 November). 10 Februari 1735, Pieter Burgerhout, van Vlissingen, assistent en geregtsbode alhier, j m., en Petronella Fransz. van Macassar, j. d. 12 Mei 1735, Jacob Brouwer, van Bima, pl. assistent alhier, j. m , met Maria Alexander, j. d (getrouwd 29 Mei 1735). 25 Juli 1735, Caspar Christiaan Elrigh, van Atendorp, . sergeant-cipier in Comps dienst, weduwnaer van Dominga Lehitoe, met Willemina Muller, van Ma­ cassar (getrouwd 18 September 1735). 17 November 1735, Pieter Emmery, van 's Hage, pl assistent in Comps dienst, j. m., met Johanna Gideon, van Rambang, j. d. (getrouwd 9 December 1735.) 1 December 1735, Cornelis Bosenboom, van 's Hage, on­ derkoopman en soldij-boekhouder dese s gouverne ments, j. m., met Elisabeth Steenhof, van Macassar, j. d. (getrouwd 18 December 1735). 8 December 1735, Jan van Ghijsen, van de Ketel, krank bezoeker in Comps dienst, j. m., met Elisabeth Marlijn, van Macassar, j. d. (getrouwd 29 Decem­ ber 1735). 31 Mei 1736, Frans Eendrik Langert, van Gutersloot, vaendrig in Comp3 dienst, j. m., met Elisabeth Happon, van Macassar (getrouwd 17 Juni 1736). 12 Juli 1736, Antony van Dorth, van Burik, vrijman, met Amerentia Frans, van Batavia, wed. van den borger Willem Muller (getrouwd 29 Jnli 1736). 27 Augustus 1736, den Coopman en fiscael in dienst der E. Comp. Jeronimus Cruse, van de Cabo de Goede Hoop, j. m., met Bastiana Theodora De La Bucq, mede van de Cabo de Goede Hoop, weduwe van den Coopman en Hoofd tot Saparoa, Jacob Lursenius (getrouwd 11 November 1736). 28 Maart 1737, Tieleman Dionisius de Groot, van 's Bosch, sergeant in Comp8 dienst, j, m., met Margaretha Cuycq van Mierop, van Macassar, weduwnaar van den vrijburger Pieter Gallois (getrouwd 19 April 1737). 8 Augustus 1737, Gerrit Spruyt, van Amsterdam, assis-