De Nederlandsche Leeuw, jaargang 19 (1901)

INHOUD. 190I. Nieuw benoemde leden ~ 1, 17, 49, 65, 97. Ruiling van tijdschriften 1, 65. Een album aniicorum, door A. F. van Beurden I. Grafsteden in de kerk te Beverwijk, door Mr. H. J.-Koenen 3, 24, 175. Wijziging van adres 17, 49, 65, 97, 113. Leden vergadering op Maandag 4 Maart 1891 17. Prijsvraag â?¢. . . â?¢ 19. Bij de plaat, door J. G. Gijsberti Hodenpijl van Hodenpijl en B. van B. Met de afbeeldingen der grafzerken van Willem heer van Schagen en van Jhr. Philibert van Tuijll van Serooskerken 20. Het geslacht van Neck, door G. J Honig 33, 49. Een testament van 1726, door P. C. Bloys van Treslong Prins 39. Familieberichten, uit de 18de eeuw, door Jhr. Mr. J. H. Hora Siccama 42, 52, 75. Oproep 44. Vragen en antwoorden, Streefland, ter Croyeâ??van Hemert, Bloys van Treslong, van Druten 48. Dubbeldecop, door B. v. Beurden 4S. Van Erpecum, door H. A. M. Roelants jr 48. Gheslacht-Boom van Adriaen van Hertvelde door Jhr. Mr. F.'Beelaerts van Blokland 58. Het hofje van Floris van Dam en een onbekend wapen, door W. M. 0. Regt 60. Boekbeoordeeling, door B. v. B., Mr. R. J. Ermerins, Annuaire de ia Noblesse de Russie 1900, eu Annuaire des families nobles et patriciennes de Belgique 61. Vragen en antwoorden: Bosschaertâ??van Naerden, Calendrini, van Dam, van Gemert, van Oyen, van Someren van Vrijenes, Taets van Amerongen, Bloys van Treslong, van Druten, 62. Correspondentie 64. Zilveren schotels ter gedachtenis aan overleden personen, medegedeeld door J. C. v. d. M., en kapt. Lach de Bêre, 65, 127. Bisschoppelijke waper.s, door van Beurden, met 2 vignetten 69. 10 Kwartieren van Francoise Elisabeth van Eelde, door J. C. G. v. H 71. Familie de Lange, door C. J. A. Bredius van Zaauen 73. Afschrift van het testament van Fieter Pieterss. Heijn en Annetgen Claes 76. Aanvulling genealogie van Beuningen van Helsdingen door R. van Beuningen van Helsdingen 78. De Maastrichtsebe familie l'roenen (Pruynen), vervolg door John Victor Lansing Pruyn 80. Opgave der geslachtwapens die zich voor 1795 bevonden in de Oude en Nieuwe Kerk te Delft, door C. F. Gijsberti Hodenpijl 85, 105, 147. Extract uit het doopsboek der Katholieken te Denekamp, door Mr. B. A. S. Medema 90. Bladvulling, door B. 11. Grijseels 91. Bibliotheek 92. Vragen en antwoorden, Bloys van Treslong, Calendrini, van den Bergh, Bloys van Treslong, Heerenbras, Lehman de Lehnsfeld, Pancras, Schade 93. Geslacht Gildemeester uit Rheda, door C. G. Uhlenbeck 97. Nog iets over de familie van Don Emanuel van Portugal, door C. F. Gijsberti Hodenpijl 98. Adelsgunsten â?¢ 100. Het geslacht Berdenis van Berlekom, door Jhr. Mr. F. Beelaerts van Blokland (met twee platen) . . . 101, 113, 144. Genealogie en historie, door B. v. B 106. Vragen en antwoorden, Calendrini, Pancras, Bloys van Treslongâ??Han, van der Burgh, de Hertoghe, Martinusâ?? Wijnstok, van No(o)rden, Schade, Snelsâ??van Bleijswijk, de Surmont, Vasel 110. Boekaankondiging: R. P. van den Bosch, Neerlands verleden uit steen en beeld, door J. C. G. H. v. H 125. Vragen en antwoorden: Calendrini, van Dam, Hezenbras, Kien, Lemmers, de Salis, Tromper, Verbis, wapen gevraagd. 127.