De Nederlandsche Leeuw, jaargang 19 (1901)

In Memoriam: H. A. M. Roelants jr., door G. van Erpecum, Victor Bouton en J. P. X. van den Bergh 129. Pamilie-aanteekeningen betreffende den Hollandschen tak van liet oud adellijk geslacht (van) Frese, door M. G. Wildeman. 131. Du Rieu, door W. M. G. Regt 146. Kwartieren van wijlen P. W. A. baron van Asbeck, door M. G. Wildeman, met wapenvignet 183. Da Marchie, door W. M. G. Regt 15 5. Bladvulling, door J. P. van Beeck Calkoen . 158. Vragen en antwoorden: van den Bergh, Bloys van Treslong, van Dam, heerlijkheden van Noord-Brabant, van Marken, van Herwaarden, Kayser, de Salis met kwartierstaat, Snels- van Bleyswyk, vraagteekens 158. Bericht , , 159. Het geslacht Mollerus, door Jhr. H. H. Röell 161. De gedenksteen van den admiraal Anthony Pieterson, door C. F. Gijsberti Hodenpijl 169. Van Rosevelt en Roosvelt,- door J. van der Minne 170. 16 kwartieren der kinderen van O G. Pierson 174. Huwelijken te Macasser, 1727??1S28, van W. Wijnaenta van Kesandt 180. Geslacht Faure te Bergen op Zoom, door Pred. Galand 108. Vragen en antwoorden: Bastingius, van der Graaff de Vapour, de Salis, Snels ??van Bleijswijk, Verbis, van Binkhorst, van llelsdingen, van Onna, familie Schultz 190. Verbeteringen ' 192.