De Nederlandsche Leeuw, jaargang 20 (1902)

20e Jaargang ÏOOQ.