De Nederlandsche Leeuw, jaargang 20 (1902)

13 14 21 Juli 1724. De Hr en M- Dirk Vallensis met 18 dr3, 1 waependr. Wapenkas hoog . .. voet, met 8 quar tieren. Eyge kelder op 't Choor. Jongman. 21 Februari 1725 De Heer enMrJacob Vallensis, Raets heer in den Hove van Holland, met 18 drs en een wapendr. Wapenkas hoog 7 voet met 8 quartieren, op de middag, 4 poosen luyens Eyge kelder. 2 minderj kindskinderen 13 Maart 1725. De Heer Matthijs Rover, met 18 lijkdr, een waependr. Waepenkas hoog 9 voet met 8 quartieren. Op de middag met koetsen voor de kerk gebragt Eyge graft. 31 Maart 1725 De Heer en M' Philip D'Edel, met 18 drs, 1 wapendr. 'Waepenkas hoog 7 voet met 8 quartieren. Eyge kelder Een minderj. 18 October 1725 Vrouwe Margaretha Constatina van Halewijn tot Werve. huysvrouw van de Heer Gerrit Maertenz. Meerman, hier gebragt van 's Hage, op de middag voor de kerk, met 18 lijkdr., 1 wapendr. De wapenkas hoog 7 voet met 8 quartieren. Eyge kelder, 2 minderj. 17 February 1724. Anna Constantina Schaap, wed Mr Franco Pauw, Hoogheemraed van Delfland, hier gebragt uyt 's Hage met koetsen voor de kerk, met een wapen. De wapenkas hoog 8 voet 4 duym, breet 6 voet, 10 duym, met 8 quartieren, 18 lijkdr3. Eyge kelder. 4 Februari 1728. Vrouwe Petronella Verburgh, wede van de Heer Reyer Evertsz. van Bleiswijk, met 18 drs en 1 wapendr. Een wapenkas hoog 7 voet met 8 quartieren, op de middag in een eyge kelder, 1 meerder-, 2 minderj. kinderen. 26 April 1728. Vrouwe CathaiÏDa Aemilius Junius, huys­ vrouw van Burgemr Jacob IJsbrants, uytgedragen ten huyse van de Secretaris Vockestaert (1), met 18 drs en een waependr Wapenkas hoog 10 voet. Op de middag in een eyge kelder Geen kinderen ' 24 Mei 1728. Vrouwe Anna van der Beul, wede van de Heer Rentmr Bonefacius Pous, ten huyse van de Heer Adriaen van der Heul. Met 18 dr3 en '. 1 wapendr. Waepenkas hoog 8y2 voet met 8 quartieren. Op de middag. Eyge kelder. Geen kinderen 28 Juni 1728. Mr Philip Quirijn van Beaumont in 't Gemeenlandshuys, met 18 dr3 en 1 wapendr. De waepenkas hoog ruym 10 voet met 8 quar- i tieren. Op de middag. Eyge graf. 3 meerderj. 6 September 1728. Vrouwe Corvina Maria Vallensis, wede van Capn Gerard van Borsselen met 18 dr3, 1 wapendr. De wapenkas hoog 5 voet en 8 duym met 8 quartieren. Op de middag Eyge kelder. 7 Maart 1729. Juffr. Hillegonda van Berckelmet 18 dr3 een wapendr De wapenkas hoog 9 voet en 9 duym. Met 8 quartieren. Op de middag. Eyge kelder. 2 Bej. vrijster. 1 October 1729. Vrouwe Maria van Gogh, wede Matheus Victor van der Goes, met 18 dr3, 1 wapendrager, 2 de Wapenkas hoog 8 voet met geen quartieren. Op de middag. Eyge graft. Geen kinderen 22 October 1729 De Heer Oud-Burgemeester MrEwout van der Dussen, Heer van Souteveen en Middel- 1 (li 'Mr. Hendrik Hendriksz Vockestaert Dit geslacht heeft niet minder dan vijf Secretarissen aan Deltt geschonken. harnas mitsgaders gecommitteerde ter vergadering van haar Hoog Mogende enz. met 18 drs. Op de middag, met een wapen. De wapenkas hoog 9 voet met . . quartieren. Eyge kelder. 5 minderj. 12 November 1729. Vrouwe Adriana van Santen, wed. van de Oud-Burgemr Jan Fransz. Meerman, met 18 dr3 Op de middag, met een wapen. De wapenkas hoog 7 voet met 8 quartieren. Eyge kelder. Geen kinderen 7 April 1730. Vrouwe Anna Hogenhoek, wed. van de Heer Oud-Burgemr Franco van Bleiswijk, met 18 dr., 1 wapendrager. De wapenkas hoog 10 voet, met 8 quartieren. Op de middag. Eyge kelder. 6 meerderj. 15 April 1730 Mr Andries van der Goes, He.er van Naters, met 18 di3., 1 wapendr De wapenkas hoog 81j2 voet met 8 quartieren. Op de middag Eyge kelder. 1 meerder-, 4 minderj 10 Juli 1730. De Heer Capiteyn Willem Karei Boogaart, met 18 dr3, en met koetsen, een wapendr. De wapenkas hoog 8 voet met 8 quartieren. Op de middag. Eyge kelder. 4 meerderj 2 Augustus .1730. Vrouwe Cecilia Elisabeth Boogaart, huysvr. van Mr Willem van Berkel, met 18 dr3 en een wapendr. De wapenkas hoog 8 voet en 5 duym, met 4 kwartieren. Eyge kelder. Geen kinderen. 9 November 1731. Mr Gerrit Meerman, hier gebracht van 's Hage, met koetsen met 18 dr3 en 1 waapendr. De waapenkas hoogh 7 voet met 8 quartieren. Op de middag. Eyge kelder 2 minderj. 25 A pril 1732. Vrouwe Isabella Cornelia Briel, huys­ vrouw van de Hr Oudt-Burgemr Mr Nicolaes Frederik Bogaert van Alblasserdam. Met 18 dr3 en 1 waependr. De waepenkas hoog 8 voet met 4 quartieren Op de middag. Eyge kelder, 2 meerderj. 7 Maart 1733. Juffr. Maria Dirkje Bogaert met 18 drs. Met een wapen. Op de middag. De waepenkas hoog 71/2 voet. Bej. Vrijster. 24 October 1733. Mr. Willem Spiering, met 18 dr3 en een wapendr. De wapenkas hoog 8 voet en 3 duim, met 4 quartieren. Eyge graft. 1 meerderj. 18 Maart 1734. Burgemr Mr Herbett Briel, met 18 dr3 en 1 wapendr. De wapenkas hoog 8 voet, met 4 quartieren. Eyge kelder. Bej. Vrijer. 23 September 1734. Vrouwe Catharina van Bleyswijk, huysvrouw van de Oud-Scheepen Dirk Ingelby. Met 18 drs en 1 waapendr. Op de middag. De waapenkas hoog 9 voet met 8 quartieren. Eyge graft. Geen kinderen. 9 October 1734. Mr Franco van Bleyswijk, met 20 drs en 1 waapendr. Op de middag. De waapenkas hoog 9 voet en 3 duym met 8 quartieren. Jongman. 23 Mei 1735. Johannes van Riebeeck, Veertig Raad. Met 18 drs en een wapendr. De wapenkas hoog 9]/2 voet, met 8 quartieren. Eyge kelder. 4 minderjarige. 23 Augustus 1735. De Hr Abraham van Riebeek, met 18 dr3, ook een wapendr. De wapenkas hoog 9 voet en 4 duym, met 8 quartieren. Minderjarig jongeman. 15 Januari 1737. Vrouwe Geertruyd van der Goes, huys­ vrouw van de Oud-Burgemeester Cornelis Spiering, Heer van Spieringshoek Met 18 dr3. Met een wapen­ kas, hoog 9]/2 voet, met 8 quartieren. 2 meerderj.