De Nederlandsche Leeuw, jaargang 20 (1902)

43 44 wapenkas hoog 9 voet 3 duym, breed 6 voet, 10 duym, met 8 quartieren. Eyge grafkelder. Ongehuwd 15 Augustus 1751. Mr Maarten van Bleyswijck, Raad en en Oud Burgemeester deeser stad enz., met 18' lijkdr. en 1 wapendr. op de middag. De wapenkas hoog 9 voet 9 duym, breet 7 voet drie duym, met 8 quartieren. Eyge grafkelder. Ongehuwt. 24 November 1751. Vrouwe Maria Gribius, huysvr. van Abraham van Bleyswijk, veertig raad en president Burgemeester dezer stad enz., met 18 drs en 1 wapen­ drager. De wapenkas hoog 9 voet 3 duym, breet 6 voet 6 duym. Eyge graf. 1 meerd. zoon. 16 Februari 1752. Mr Barthoud van Slingeland, Raad en oud Scheepen deeser Stad enz., met 18 dr. en 1 wapendr. De wapenkas hoog 10 voet, breed 6 voet 9 duym, met 8 quartieren. Eyge graf kelder 2 minderjarige kinderen 1 Juli 1752. Vrouwe Lidia Catharina van der Bussen, huisvr. van Coenraed Baron van Swartz, Heere tot Ansen, Lieut.-Col. van een regiment Infanterie ten dienste deezer lande enz. Alhier gebragt van Leiden met 18 dr. en 1 wapendr. met koetsen op de middag. De wapenkas hoog ?? v1 ??- d. breed ?? v* ?? dm met 8 quartieren. Eyge graff kelder. 4 mind kinderen. 21 Februari 1753. Vrouwe Sara Harpertina van Kinschot. Huysvr. van Mr Joan Carel de Boo, Heer van Rosenburch, Raad en Oud Scheepen deeser Stad enz, met 18 dr. en 1 wapendr. De wapenkas hoog 9 voet, breed 5 voet 9 duym, mét 8 quartieren. Eyge grafkelder. 3 meerd. kindren. 24 Augustus 1753 Vrouwe Soetea Francoise Meerman, huysvr van de Heer Egidius van der Bussen, Colonel Commandant van de Caribiniers, alhier gebragt van onder Thedingerb'roek met 18 dr. en 1 wapendr., met koetsen op de middag. De wapenkas 9 voet hoog en breet 5 voet 9 duym, met 8 quartieren. Eyge grafkelder. 2 mind. 20 Februari 1756 Vrouwe Anna Maria van Overschie, wede de Heer Mr Barthoud vnn Slingeland, veertig Raad en oud-Scheepen deesor Stad enz , met 18 lijkdr. en 1 wapendr. op de middag. De wapenkas hoog 10 voet, breed 7 voet, met 8 quartieren. Eyge grafkelder. I meerd. en minderj. 3 Maart 1756. Vrouwe Clara Maria Slicher, huysvr. van de Heer Mr Willem van Strijen, Raad en oud-Burgemeester der stad Gouda enz , met een jagt van Gouda naar hier gebragt des avonds door 8 lijkdr. In een eyge grafkelder bijgezet. De wapenkas hoog 8 voet 6 dm, breet 5 voet 8 dm, 8 quar­ tieren. 4 meerd. 7 Mei 1756. Vrouwe Cornelia Margaretha Boogaert,.wede de Heer Mr Willem Spieringh, met 18 dr. en wapendr. De wapenkas hoog 8J/2 voet, breed ö1^ voet, met 4 quartieren. Eyge grafkelder. 1 meerd. 30 Maart 1757. De WelEd.Gestr. Heer Mr Salomon van Groenewegen, veertig Raad en oud-Scheepen deeser Stad enz, met 18 dr. en 1 wapendr.De wapenkas hoog 8V2 voet, breed 5 voet 9 duym, met 8 quar­ tieren. Eyge grafkelder. 3 mind. 5 April 1757. De Heer Mr Nicolaas Frederik Boógaert, Heer van Alblasserdam, Oud-Raad en Burgemeester deeser stad, met 18 dr. en 1 wapendr. De wapen­ kas hoog 6 voet 7 dm, breet 5 voet 9 dm, met 4 quartieren. 1 meerd. kind, 1 meerd. kindskind, 3 mind. kind*1. Eyge grafkelder. 6 December 1758. D'WelEd.Gestr. Heer Adriaan van der Goes, veertig Raed en praesident Burgem. mitsgaders Bewindhebber van de O -I. Compagnie enz., met 18 dr. en 1 wapendr. Op de middag. De wapenkas hoog 8*/2 voet, breed 6 voet, met 4 quar­ tieren Eyge grafkelder. 2 meerd. 27 April 1759. De WelEd Gestr. Heer M' Gerrit Cornelis van Riebeeck, secretaris deeser stad enz., tot Am­ sterdam overleeden en met een jagt alhier,ge transporteert en bijgezet door 8 lijkdr. De wapen­ kas, hoog 9 voet, breed 6 voet met, 8 quartieren. Eygen grafkelder. Geen kinderen. 16 Juli 1759. Jonkvrouwe Anna Maria Elburg geboore Baronesse van den Boetsélaar Languerak, alhier gebragt uyt 's Hage, met 18 lijkdr. en 1 wapendr. met koetsen op de middag. De wapenkas, hoog voet, breed 6 voet, 4 quartieren. Eyge graf­ kelder. 14 November 1759. De HoogEdeleGeb.Heer Mr Gasper van Kinschot, Veertig-Raad en Oud-Burgemeester deser stad enz, met 18 dr. en 1 wapendr. De wapenkas hoog 9'/2 voet, breed 5 voet 9 dm, met 8 quartn, op de middag. Eyge grafkelder. 2 meerd. kindn, 3 meerd. en 6 mind. kindskinderen. 27 December 1759. De WelEd.Gestr. Heer M' Willem van Berkel, Raad in de Vroedschap en Oud Burgemeester deser Stad enz, met 18 lijkdr. en een wapendr. De wapenkas hoog 8 voet, breed 6 voet 8 dm, met 8 quartieren.- Eyge grafkelder en geen kinderen. 17 Maart 1760. De WelEd.Geb Vrouwe Elisabeth Pauw baronesse douairière van den Boetsélaar Languerak enz, uyt 's Hage alhier gebragt met een jagt, met 18 lijkdr. op de middag. De wapenkas hoog 9 voet 4 dm, breet 5 voet 8 dm, met 4 quartieren. Eyge grafkelder. 1 meerd. 19 Juni 1760. De Heer Mr Willem de Roo van Rosenburg, van Rotterdam met een jagt alhier gebragt met 18 dr. en 1 wapendr. met koetsen op de middag. De wapenkas hoog 9 voet, breed 5 voet 9 dm, met 8 quartn. Eyge grafkelder. Ongehuwt. 28 Januari 1761. De WelEd.Gestr. Heer Dr Abraham van Bleiswijk, Raad en Oud-Burgemeester deeser stad, mitsg. opperdijkgraaff en Hoog bailluw van Delfland enz., met 18 dr. en 1 wapen, 3 posen luyens. De wapenkas hoog 9^4 voet, breed 6lj2 voet. Eyge graff. 1 meerd. 6 Februari 1761. Jonkvrouwe Catharina Maria van Bleiswijk met 18 dr. en 1 wapendr. De wapenkas hoog 9 voet 5 dm, breet 5 voet 9 dm, met 4 quar­ tieren. Eyge grafïkelder. 6 November 1761. Vrouwe Agatha Corvina van der Bussen, huysvr. van den heer Mr Gerard van Vredenburch, Ontfanger Generaal der Kerkelijke Goederen en Bewindhebber van de O.-I Compagnie, enz., met 18 dr. en 1 wapendr. De wapenkas, hoog 9 v* 4 dm,.breed 5 v* 9 dm, met 8 quartn. Eyge graff. 5 mind. 6 Januari 1762. De WelEd.Gestr. Heer M' Jan Carel de Roo, Heer van Roosenburgh, Raad in de Vroed schep en Oud-Burgemeester deeser stad enz., met