De Nederlandsche Leeuw, jaargang 21 (1903)

245 246 Barend Janssen den Hollander, aengenomen Aug. 1706. Maria wed. Louicis, alhier aengekomen met attest, van Maestricht, weder vertrokken na Maestrigt in Dec. 1726. Johanna Louwis, alhier aengekomen met attest, van Dordrecht a°. 1713, met onze attest, vertrokken na 's Gravenhage 1 Dec 17.26. Anthony Louwis ontvanger, schepe en hemeraet,'alhier aengekomen met attest, van Luyck. Gijsberta Guilhelmina gehore Martini wed. Pauw nu Louwis zijn huisvrouw, aengekomen om Paessche 1720, , vertrokken na 's Bosch 1720, weder aangekomen 1724. Teuniske Janssen, alhier aengekomen met attest, van Altvorst in Maert 1725 met onze attest, vertrokken naer Altvorst 22 Mey 1727. Johanna Smits wed. Le Sueur, aengenomen in Julij 1701 met onze attest, vertrokken na 's Hertogen Bos den 7 Nov. 1730. Frans Frans van Dorsten, alhier aengekomen met attest, van Ravestein in Jan. 1725 is vertrokken met attest, naar Ravestein in 1750 den 29 Maert en wederom aen­ gekomen met attest, vandaer den 28 October 1751. Elske Janssen zijn huisvrouw, aengenomen in Julij 1723. Daniël Cunee, comis van de convoye en de Licenten, alhier aengekomen met attest, van Vugt. Geertruy Keuchenius zijn Ed. huisvrouw, alhier aenge­ komen met attest van Vucht, obüt in April 1727. Zophia de Kesel wed, alhier aengek. met attest, van Lith den 21 Mei 1700,'is overl in 1751. Teuniske Peperkoren, aengenomen in Jan. 1707, obüt 22 Oct. 1757. Adam Stoffels van Blomberge, met onze attest, vertrok­ ken na 's Hertogenbosch den 1 Mey 1727. Jacomijn Esauw zjjn huisvrouw, met onze attest, vertr. naar 's Bosch 1 Mey 1727. Jenneke Adams van Blomberge, aengenomen den 15 Julij 1712, met onze attest, vertr naar 's Bosch 1 Mey 1727 Johanna Pauw wed. Peperkore met onze attest, vertr. naar Tiel den 1 Julij 1728. Elizabeth Margareta van Blomberge, aengenomen in Julij 1724, vertr. naar 'sBos in Augusti 1726. Madeion Ellê wed. Devenyns (Gilis), obüt den 28 Julij 1746. Johanna Devenyns. Jacob Devenyns, aengenomen om Paesschen 1720. Maria Theunis Grave, aengenomen in October A°. 1701. Dirck Maerten van der Kaey, aengenomen in Julij 1724, met onze attest, vertr. naar 's Bosch in Julij 1728. Petronella Hermens alhier aengekomen met attest, van Niftrick, vertr. met attest, naer Vianen 11 Dec. 1737. Guïljam van der Kloek, alhier aengekomen met attest, van Wamel A<> 1714 et obüt 21 Febr 1747. Heylke Dircks zijn huysvrouw, alhier aengekomen met attest., van Wamel A°. 1714. Elisabet Korbeecks wed. Oostermans, aengenomen in Aug. 1703, vertr. in November 1723, weder aengekomen met attestatie [jaartal niet ingevuld]. Henderick de Ratt, aengenomen 23 Aug. A°. 1726 met onze attest vertr. na Holland in Mey 1727. Franciscus Le Sueur S: S: Ministerii Cand., alhier aengekomen met attest, in Sept 1726, desselfs attest, vernieuwt in Mey 1727. Catharina Anthonia geb. van den Oever nu Mulder alhier aengek. met attest van 's Hertogenbosch in April 1727, obüt 21 Mey 1728. Catharina Groenevelt, alhier aengek. met attest, van Vugt in Junij 1727. Frangina van der Sande nii de Kesel, alhier aengek. met attest, van 's Gravenhage in Mey 1727, wederom met attest, vertr. naer 's Gravenhage 1745 in Maart Johannes van de Velde, alhier aengek. met attest, van Rosendael den 30 April 1727. Anna Maria de Boy wed. Noorda, hier gek. met attest, van Arnhem den 10 Januari 1744 en den 16 Juli 1745, vertr met attest, naar Osch. Anna Cornelia de Boy wed. Mulders, predikant in zijn leven alhier. Is met onze attest, den 16 Julij 1745 van hier naar Osch vertrokken. Antonetta Maria Louwisse, aengenomen 26 Januari 1747 met attest, vertr. naar 's Gravenhage 31 Maart 1755, met attest aangek, van 's Hage 16 April 1756, met attest, vertr. naar's Bosch 3 Mey 1756, met attest aangek, van 's Bosch 15 April 1772. Vertr. naar 's Bosch met ' attest, van 26 Dec. 1785 Adriana Johanna Louwisse aengenomen 20 Maert 1758 ' met attest naar Dieden vertrokken 14 Nov. 1768 met attest, van Dieden aangek. 10 April 1774. Arie van der Salm met attest, gek. uit Maas-Bommel 20 Dec. 1764. Aletta Jacoba van der Mey wed. v. Bees, aangek, met attest, van Capelle den 3 Juli 1766. Antonia Dorothea Stein van Gaulonette (?), aangek, met attest, van Gouda den 28 Maart 1766 vertrokken met attest naar Gouderack 12 Februari 1767. Anna Maria van Haaften, aangek, met attest, van Utregt den 16 Dec 1784, met attest, van 8 April 1785 naar Utregt vertr. Mevrouw Anna Magdalena Cornelia van Gils, aangek, met attest, van Batenburg 19 , Juli 1795, attest, verleend 6 Febr. 1797 naar Eavenstein. Antonie Lambertus Louwisse, 19 Oct. 1797 aangek met attest van Schiedam Beatrix Helena de Kruyff, aangek, met attest, van Thiel 7 Aug. 1749 vertr. met attest, naar Thiel 3 Oct. 1752. Barendina Hekkers, aangekomen met attest, van Haar­ lem 4 April 1764. Barend Brasse, aangek, met attest, van 's Hage 16 April 1764. De beide laatsten met attest, van 22 Oct. 1786 vertrokken naar Lit. Cornelia de Boy, aangek, met attest, in '1749, vertr. 8 febr 1750. Christianus de Kruyff, aangenomen 1 Sept 1751 vertr. met attest, naar Leiden 9 Jan. 1753. Claes van der Pol, aangenomen 27 Sept. 1756, vertr. met attest, naar Nimwegen 5 Oct. 1756. Christiaen Favoriet, aangek met attest, van Gouderack 25 Dec. 1772. ' Catharina Jacoba Bliek, aangek, met attest, van Middel­ burg 29 Juni 1774, vertr. met attest, naar Os 16 Juli 1780. Cornelia Radermaakers, aangek, met attest, van Druten 29 Mei 1795. Dirk Huiter, tot lidmaat aangenomen 26 Sept. 1785. Den 23 December 1797 zijn op gedaane belijdenis van onzen gereformeerde godsdienst in tegenwoordigheid van den WelEdele. Gestrenge Heer G A. Vermeulen Heere van Oje en den Heer P. C. J. Louwisse tot leedematen aangenomen D. Maarte van der Kaay, Anna van Haafte huisvrouw van D. Maarte van der Kaay en Geysbert Baggerman.