De Nederlandsche Leeuw, jaargang 21 (1903)

247 248 (get.) W. Neomagus deputates predikant te Maasbommel. Adriana Johanna Donkers, aengenomen 1 November '. 1799, hiervan attest, gegeven naar 's Hertogenbosch 28 December 1799. Adriana Jacoba Donkers en Derkje Donkers, aenge­ nomen 19 April 1800. Adriana Jacoba Donkers, is met lidmaats attestatie vertrokken op den 24 April 1800 na 's Boschâ??Dirkjen Donkers is met attest, vertr. naar Heesch (sic) op. den 25 April 1801 en spoedig daarop weder teruggekomen (get. Jacob Verlaat, pred*). Esther de Groot, 22 April 1780 aangek, met attest, van Tongelree vertrokken met attest, van 21 April 1782 naar Breda Ernst Versteeg, 1 Jan. 1791 met attest, aangek, van Maas-Bommel. Ernst August Brunner, 21 April 1826 met attest, alhier gekomen van Hasselt Frederik Willem Vermaat, aengek. 14 Dec. 1781 met attest van Niftrik. Gerrit de Kruyff, aangenomen Julij 1756 met attest, vertr. naar Amsterdam 27 Julij 1756. Gerrit Lammerinck, aengenomen 27 Sept. 1756, met attest, vertr. naar Delden 5 Oct. 1756. De W.Ed. gestrenge Heer Gerrit Adriaan Vermeulen, aangekoomen met attest, van Moordregt 12 Mey 1783. Gerardus van der Raay, aengenomen 30 Sept. 1789, schoolmeester in Oyen 1791. Hermijn Peperkooren, aengenomen 2 Jan. 1749, met attest, vertr. naar Rosmaalen 21 Jan. 1751. Herbert Vermeulen, aangekomen met attest, van Gouda 28 Maart 1767. Henriette Wilhelmina Tinman, aangekomen met attest, van Dieden 6 Juli 1768, vertr. met attest, van 2 Mei 1773 naar Horsen. Helena Johanna Peperkorn, aangekomen met attest, van Nijmegen 19 Junij 1775. Helena Aletta Woerdenbach, aangek, met attest, van Nijmegen 5 Mey 1781, vertr. met attest naar Emmerik 14 Mey 1787. De Hr. Hessel Lauta van Aisma, aangekomen met attest, van Batenburg 19 Julij 1795, attest, verleend 6 Febr. 1797 naar Raavenstein. Johannus Matthias Louwis, aengenomen 16 Junij 1746 Johanna Verploeg, aengenomen 16 Junij 1746. vertr met attest, naer Maesbommel 21 April 1754, weder­ gekomen met attest, van daar 6 Aug. 1757. Johanna van Vorsten, aengenomen 16 Junij 1746. Johanna Geertruy Versteege, den 5 Dec. 1791 aangek, met attest, van Maasbommel, vertr. met attest, naar Berg, Eik 22 Dec. 1805. Jacoba van Dorsten, aengenomen 20 Julij 1748, vertr. met attest, naer Wageningen 1 Mey 1757, wederge­ komen met attest, van Eik den 12 April 1761. Johannes van, der Kaay, aengenomen 20 Dec. 1748. Jacob Dirck Louwiese (sic) aangek, met attest, van Rosmalen 5 April 1751, vertrek, met attest, naer Ieperen 21 Julij 1751. Jacob Laurentius, aengek. met attest, van 's Bosch 19 Dec. 1753, vertrek met attest, naar 's Bosch 31 Oct. 1773. Johanna Koyman, aangek, met attest, van Diesen, 15 Dec. 1776. Johan Gerhard Gabriel Moorrees, aangek, met attest, van Nijmegen 6 Julij 1777. Johanna de Jongh, aangek, met attest, van Oirschot I Jan. 1779, beide laatsten vertr. met attest, naar Kuik 9 Mey 1779. Jan van Walzem, aangek, met attest, van Niftrik 21 Julij 1780. Jan Leenevurm, aangek. 7 Aug. 1782 met attest, van Wageningen, vertr. met attest, v. d. 15 Sept. 1783 naer Amsteldam. Johannes Jacobus Jagtenberg, aengek. 10 Mey 1789 met attest, van Batenburg, vertr. met attest, naar Alfen 19 Febr. 1790. Jan Hendrik van der Kaay, aangenomen 30 Sept. 1789 met attest, vertrek naar Leeuwen 16 Sept. 1800, doch vervolgens weder ingekomen. Johanna Katharina Horselman, 3 Julij 1790 aengek. met attest van Gastel, vertr. naar Berg-Eik 22 Dec. 1805. Jan van der Velden, 24 Dec. 1793 aangek, met attest, van Maasbommel, weder derw. attest, afgegeven II Jan. 1804. Johannes van Gelderen en Janna Bosbergen, aangek, met attest, van Gouderak 2 Maart 1765, vertr. met attest. 24 Junij 1771. Jacoba Mevers, aangek, met attest, van Os, 17 Juli 1795. De heer Jan Lauta van Aisma, 19 Juli 1795 aangek, met attest, van Batenburg, attest, verleend naar Raave stein 6 Febr. 1797. lsaak Annokke en Eisabeth Hendrica de Meier, 1 Julij 1796 aangek, met attest, van Maasbommel, vertr. met attest, naar Zomeren 16 April 1800. Johanna Matthia Louwisse, aangekomen 3 July 1797, met attest, vertr. naar Berg-Eik 5 April 1804. Klasina Theodora Bekkers, aangek. 26 Sept 1773 met attest, van Batenburg, vertr. met attest, naar Breda 8 Nov. 1779. Lijsbet Koot, aangek, met attest van Moordregt 26 Mey 1786. Leen van LU, aangenomen 3 Julij 1797 , atteBt. gegeven naar Leeuwen 14 July 1800. Maria de Roy huysvr. van Joh. Farle, aangek, attest, van Berkel 1740, vertr. met attest naar Osch 14 Oct 1754. Maria Anna Versteeg, aangenomen 26 April 1748. Maria Elisabeth Esveld, aangek, met attest, van Ba­ tenburg 30 Oct. 1770. Neltje Peperkooren, aangenomen 2 Jan. 1749. Nicolaas Lievens, aangekomen met attest, van Alphen 31 Dec. 1773, vertr. met attest, naar Alphen 23 April 1780. Nicolaas Moorrees, aangek, met attest, van Nijmegen 5 Mey 1781, vertr. met attest, naar Emmerik 14 Mey 1787. Petronella van de Sand, aengenomen 9 April 1754, obiit 19 Dec. 1757. Pieter Karei Jan Louwiesse, aengenomen 6 April 1760, met attest, vertr. naar Dieden 14 Nov. 1768, van daar wederom aangekomen 15 Dec. 1776. Roelof van Dam, aangek. 9 Mey 1790 met attest, van Leeuwen, 13 Nov. 1791 attest, verleend naar Leeuwen. Sophia Dorothea Louisa Moorrees, 11 Mei 1777 aangek, met attest, van Stevensweerd, vertr. met attest, naar Kuik 9 Mey 1779. Wïlmijn Peperkoorn, aangenomen 27 April 1745. Wilhelmina Helena Tisler, aangek, met attest, van Am- dam 10 Mey 1770, vertr. met attest, naar 's Bosch 31 Oct. 1773. Willem van der Linden, aangek, met attest, van Val-