De Nederlandsche Leeuw, jaargang 21 (1903)

249 250 burg 18 Nov. 1781, vertr. met attest, naar Eist 29 Mey 1786. Jan Donkers, Martinus Donkers, Catharina Donkers geb. Kops, Aartjen Sluiters geb. van Veisen, Johanna Don­ kers Sibilla Donkers, (attest, gegeven naar Schalkwijk 20 July 1801) Adrianus Theodorus Sluiter â?? allen aan­ genomen 20 Maart 1801. Geurtje van der Zalm, aangenofnen 31 Oct. 1802, vertr. met attest naar Op-IJnen op den zelfden datum. Jan Pieter Vermeulen en desselfs echtgenoote Wilhel­ mina Carolina van der Liaan, aangek, met attest van Leiden 3 Julij 1803 Dirk Jan van der Kaay, aangenomen 10 Julij 1803, vertr. naar Rossum 27 Nov. 1810. Albertus Adrianus van der Kaay, aangenomen 10 Julij 1803. Jenneke van Haften, aangenomen 10 July 1803, attest, gegeven naar Utrecht 5 Nov. 1811. Dirkje Donkers, aangek, met attest, van Appeltern 25 Maart 1804. George Drekselaar, aangenomen 28 Maart 1804, op data vertrokken naar Hemert. Hermanus Sluiter, aangenomen 28 Maart 1804, vertr. naar 'Woerden 29 Julij 1805. Willem Sluiter en Frans Donkers, aangenomen 28 Maart 1804. Albertus Adrianus van der Kaay, vert. 10 Sept 1804 naar 's Bosch. Jan Hendrik van der Kaay, ingek. met attest, van Leeuwen 18 Julij 1804. Cornelia Sluyter, huisvr. van Frans van der Zalm, aan­ genomen 28 Sept. 1804, attest, afgegeven naar Alphen. Jan Arend van der Kaay, Jan Hendrik Donkers en Antonia Helena Donkers, allen aangenomen 22 Febr. 1806 , de laatste krijgt attest, naar Berg-Eik 21 Dec. 1809. Jean Corneille van Manen en desselfs echtgenoote Mevrouw Eleonore Luise Gyarmaty, aangekomen met attest, van? 15 Junij 1807, vertrokken naar Amsterdam 26 Juli 1812. Johanna Hendrika Visser, aangek, met attest van Horssen 13 Julij 1808. Gerhard Rappard, aangek, met attest, van Lith 16 Nov. 1808. Bernardus van Noort, aangek, met attest, van Vianen 2 Aug. 1809. J. P. Vermeulen en zijn echtgen. Wilhelmina Carolina van der Laan, attest, gegeven naar Utrecht 7 April 1810. Johannes Heshusius, aangek, met attest, van Batenburg 1 Febr. 1810. Jacob Heeren en Luitje de Bruin E. L., ingek. met attest, van Dubbeldam 21 Febr. 1810, weder derwaarts vertr. 13 Sept 1814. Dirk Jan van der Kaay, met attest, vertr. naar Rossum 21 Nov. 1810. Janneken van Haften, id. id. naar Utrecht 5 Nov. 1811. Maria Elisabeth Donkers, Janneken Donkers en Johanna Gerarda van der Kaay, aangenomen 8 Mei 1812. Dirkje Donkers, attest, geg. naar Utrecht 2 Juli 1813. Bernardus van Noort, 1 Oct. 1813 vertr. naarWaden- Oyen. Sandrina Maatman, 16 Aug. 1813 ingek. met attest, van Deutichem, terug naar Deutichem 2 Mei 1819. Adolph Rant, ingek. met attest, van Dordrecht 26 Sept. 1813. Johanna Geertruid Rant, ingek. met attest, van Buizen 4 Oct. 1813. DOOPINSCHRIJVJNGEN. â??1811. Op den Eersten Maart het doopboek op last van den Keizer aan den Maire D. M. van der Kaay hebbende moeten overgeven zijn de volgende doopelingen uit hetzelve doo r mij afgeschreven. 1757 den 27 Maart Dirk Marten z. van Johannes van der Kaay en Aaltje Verkerk. 1758 den 5 Mei Roelof z. van Jacob van Zon en Marie Berwers. 1759 den 15 Mei Adriaantje d. van Johannes van der Kaay en Aaltje Verkerk. 1761 den 1 Maart Jan Hendrik z. van dezelfden. 1763 den 4 Dec. Maria Catharina d. van dezelfden. 1764 den 2 Sept. Helena d. van Antonie Mouthaan en Anna Geertruy Wiessen. 1765 den 22 Dec. Wijnand z. van Johannes v. d. Kaay en Aaltje Verkerk. 1766 den 23 Febr. Wilhelmus z. van Anthonie Mouthaan en Anna Geertruy Wiessen. n den 2 Maart Cornelis z. van Johannes van Gelderen en Janna Bosbergen. â?? den 23 Maart Maria d. van Barend Brassé en Barendina Hekkers. 1767 den 4 Oct. Jacob Dirk z. van Joh. v. d. Kaay en Aaltje Verkerk. â?? den 8 Nov. Henrik z. van Barend Brassé en Baren­ dina Hekkers. 1768 den 24 Jan. Anna Catharina dr. van Joannes van Gelderen en Janna Bosbergen. 1769 den 28 Mei Jannetje d. van dezelfden. â?? den 25 Juny Oetje d. van Anthonie Mouthaan en Anna Geertruy Wensél [sic, zie doop 23,2,1766]. 1770 den 28 Jan. Gerhardus, z. van Jan van der Kaay en Aaltje Verkerk. â?? den 25 Nov. Johannes z. van Antje Mouthaan ex illegitimo concubitie, getuige was Anthoni e Mout­ haan. â?? den 2 Dec. Dirk z. van Johannes van Wingerden en Neeltje Bonysie. . 1772 den 18 April zijn geb. en 19 ged. Adrianus Donysie en Jurrie, zoons van Antonie Mouthaan en Geertruy Wiessen, getuige was de vader. â?? den 27 Juni is geb. en 28 ged. Johannes Matthias zn. van Johannes van der Kaay en Aaltje Verkerk, getuige was de vader. â?? den 16 Juli is geb., den 19 ged. Johanna Elisabeth d. van Martinus Donkers en Katharina Elisabeth Josepha Kop. â?? den 12 Sept. is geb. den 13 ged. Wilhelmina Helena d. van Jakob Laurentius en Wilhelmina Helena Tisler. â?? den 8 Dec. is geb. en 13 ged. Cornelia d. van Dirk Sluiter en Alida van Velsen, getuige was ' Dirkje van Maren. 1773 den 22 Juni is geb. en 27 ged. Jan Leendert zn. v. George Pieterson en Ida van Rhijn. â?? 20 Juli is geb. en 25 ged. Pieter zn. van Ruyl . en Catharina Jakoba Bliek. 1774 3 Juni is geb. en 5 ged. Arien zn. van Christiaan Favoriet en Maayke van der Zalm.