De Nederlandsche Leeuw, jaargang 21 (1903)

19 20 Hij huwde 2° te Leiden 24 april 1818: Anna Catha­ rina de Kruyff, geboren te Leiden 21 januari 1789, overleden aldaar 5 november 1871, dochter van Mr. Jan de Kruyff en van Marta Jacoba Luzac. Uit het eerste huwelijk 7 kinderen en uit het tweede één zoon: 1°. Wilhelmine Arnoldine Jeanne Cunaus, geboren te Leiden 4 februari, gedoopt aldaar in de Waalschekerk 16 februari 1800, overleden te 's-Gravenhage 4 october 1872, huwde te Leiden 12 april 1822 : Mr. Pieter Stratenus, geboren te Dordrecht 13 mei, gedoopt aldaar 24 mei 1799, Substituut-Griffier bij den Hoogen Raad der Nederlanden, overleden te Utrecht 22 april 1850, zoon van Adam Stratenus en van Ida Bartha Hoff. (Vgl. Ned. Leeuw 1902, ,p. 87). Zijne kwartieren waren: Stratenus Hoff van Boven van Boven van As-peren Fabritius Moorrees Moorrees. 2°. Henriette Anna Jacqueline Cunaus, geboren te Leiden 17 maart, gedoopt aldaar in de Waalsche kerk 25 maart 1801, overleden te 's-Gravenhage 18 juni 1866, huwde te Leiden 25 april 1823: Mr. Hendrik van Stralen, geboren te Amsterdam 25 februari 1800, overleden te 's-Gravenhage 4 september 1854, zoon van Mr. Jan Mossel van Stralen en van Theodora Agneta van Oldenbarneveld gend Witte Tullingh. (Vgl. Ned. Leeuw 1885, p. 56). Zijne kwartieren waren: van Stralen v. 0. gen11. W. Tullingh Rijgerbos van Teylingen., 3°. Everhard Hendrik Jan Cunceus, die volgt VIL 4». Cornelia Jacoba Catharina Cunceus, geboren te Leiden 11 augustus, gedoopt te Wassenaar 4 sep­ tember 1803, overleden te Leiden 8 maart 1883, huwde aldaar 26 juni 1835: Petrus Isaacus de Fremery, geboren te Leiden 11 april 1809, Wet­ houder te Leiden, lid der Provinciale Staten van Zuid-Holland enz., overleden te Leiden 27 maart 1894, zoon van Casparus de Fremery en van Vrsula Hortensia Sprecher de Bernegg. (Vgl. V. v. O. I, p. 287.) Zijne kwartieren waren: i de Fremery Sprecher 'de Bernegg Vermaes Backer. 5°. Johan Beatus Brantsen Cunaus, geboren te Leiden 2 maart, gedoopt aldaar in de Hooglandsche kerk 17 maart 1805, tweede luitenant der Cavalerie 18 april 1830, eerste luitenant 5 october 1831, eervol uit den dienst ontslagen 22 october 1836, overleden te Scherpenzeel 11 maart 1849, huwde aldaar 9 mei 1835: Maatje Kramer, geboren te Scherpenzeel 31 april 1813, overleden aldaar 11 november 1888, dochter van Jan Jacobus Kramer en van Jannigje Eenes. (Vgl. Wilbrenninck, Chron. lijst van H.H. Off. der Cavalerie). Uit dit huwelijk geen kinderen. 6°. Alelta Johanna Cunaus, geboren te Wassenaar 3 juli, gedoopt aldaar 26 juli 1807, overleden te Leiden 3 november 1848, huwde aldaar 3 Juni 1831: Joannes Andreas de Fremery, - geboren te Leiden 31 mei 1801, Hoogheemraad van Rhijnland, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, over­ leden te Leiden 19 november 1865, broeder van Petrus Isaacus voornoemd. (Vgl. V. v. O. Ip, 287). 7°. Franc Christiaan Cunaus, geboren te Voorschoten 28 september, gedoopt aldaar 15 october 1809, overleden te 's-Gravenhage 12 april 1844, huwde aldaar 5 october 1842: Elisabeth Hyaninthe ten Dijk, geboren te St. Omer (Pr.) 10 december 1813, over­ leden te 's-Gravenhage 23 december 1843, dochter van Hermanus Petrus ten Dijk en van Elisabeth IJsbrands. Uit dit huwelijk geen kinderen. 8°. Petrus Jacob Cunaus, geboren te Leiden 8 december 1818, overleden te Zwammerdam 2 november 1863, ongehuwd. VII. Everhard Hendrik Jan Cunaus, geboren te Leiden, 1 juli 1802, gedoopt aldaar in de Waalsche kerk den­ zelfden dag, eerste luitenant der Infanterie 16 augustus 1829, Ridder 4de klasse der Militaire Willemsorde, in 1843 op zijn verzoek gepensioneerd, daarna Burgemeester van Koudekerk a/d. Rhijn, overleden aldaar 17 december 1873, huwde, te Gent (Z. N.) 26 juni 1826: Geertruida Aleida Groenia, geboren te Groningen 18 februari, ge­ doopt aldaar in de Luthersche kerk 28 februari 1806, overleden re 's-Gravenhage 19 october 1887, dochter van Petrus Groenia en van Coenradina Suzanna Haagen. Uit dit huwelijk 6 kinderen: 1». Petrus Everhard Cunaus, die volgt VIII. 2°. Coradin Cunaus, die volgt VHIbis. 3°. Diederik Willem Gael Cunaus, die volgt VIHter. 4°. Henriette Anna Jacqueline Cunaus, geboren te Stratum 22 april 1835, overleden te 'a-Hertogen­ bosch 25 september 1835. 5». Willem Arnold Jan Cunaus, geboren te 's-Her togenbosch 17 juli 1836, overleden aldaar 13 augustus 1836. 6°. Wilhelmine Arnoldine Jeanne Cunaus, geboren te Amsterdam 10 december 1837, wonende te Hattem, huwde te Koudekerk a/d. Rhijn, 16 augustus 1864 : Nicolaas Cnopius, geboren te Zwolle 11 juli 1834, notaris te ?alfsen, overleden aldaar 21 december 1868, zoon van Lodewijk Christiaan Cnopius en van Antonia Alberta van Pavelaar. VIII. Petrus Everhard Cunaus, geboren te Dendermon de (Z N.) 19 april 1827, wonende te Leiden, huwde te Koudekerk a/d Rhijn 8 september 1852: Gerharda van Ommeren, geboren aldaar 21 juni 1831, dochter van Gerrit van Ommeren en van Johanna Treur. Uit dit huwelijk 14 kinderen : 1». Geertruida Aleida Cunaus, geboren te Koudekerk a/d Rhijn 11 october 1853, wonende te Leiden, huwde te ter Aar 29 mei 1873: Jacob Koudijs, ge­ boren te Noordwijkerhout 9 februari 1848, koopman te Leiden, zoon van Dirk Koudijs en van Gerritje Hogenwoning. 2°. Johanna Jacoba Cunaus, geboren te Koudekerk a/d Rhijn 24 juni 1856, wonende te Eibergen, huwde te Leiderdorp 1 september 1881 : Paul Dirk Ledeboer, geboren te Overlangbroek 14 april 1851, zoon van Bernard Christiaan Ledeboer en van Johanna Wij nanda Nachenius (Vgl. V. v. O. III p. 207). 3°. Evert Hendrik Jan Cunaus, geboren te ter Aar 6 december 1857, overleden aldaar 8 augustus 1858.