De Nederlandsche Leeuw, jaargang 21 (1903)

‚?? Mei ‚?? December ‚?? Januari 2 Februari 5 Augustus 24 18 Juni 7 April 26 Augustus 11 September 16 ~~~ ¬Ľ 9 November 11 ‚?? Januari 10 Maart 5 April 24 ‚?? 8 Juni ‚??- November 3 December 12 26 Januari ‚?? April 30 Mei begr, 279 280 duwe van Herman Claesse de Huy¬≠ bert. kind van Crijn Boey de jonge. Willem Niclaesse Cromstrien de jonge. 1623. Josias van den Houte, predicanttot Zzee. Catarina van de Velde, huysvrouw van doctor Johannis Dag. Butke Rutscherts (de Koning) de huysvrouw van Ieman Anthonisse Mogge. juffr. Jacobmine Weyts, weduwe van burgemeester de Witte, onder de serk daer Jacob Wittens op staet. 1624. Anneke Claes (de Huybert) Cau- wes weduwe. 1625. Thoonken Hoffers, weduwe van Adri¬≠ aen Hoffer. Jacomijntje Vager, weduwe Willem Cornelis Lievense Vager, kind van Jan Ockerssen. juffr. Dynghene van Gelder, weduwe baillu Jan Jacobse Boeye. Adriaen Rolland, bailluw der 4 bannen (van Duiveland). Cornelis Stevense Cooper, oud-burge¬≠ meester. Susanneken Eeuwouds (Teelinck), weduwe burgemeester Rochus Hoffer. 1626. Adriaen Daniels Herkesteyn, Kerk¬≠ meester. Levine Adriaens, weduwe burge¬≠ meester Nicolaes Jan Hermanse Huybert, onder de serk daer Adriaen Lievense van der Lisse op staet. Katrina Nicolaes Jobs Vierling, huysvrouw van Lauwrijs Jacobse de Witte. Magdalena Jacobs Cock, bailluw Hoffers vrouw. Anthonetta Theelink, huysvrouw van burgemeester Adriaen Huybert. kind van Cornelia, weduwe Pieter Pous, opperdijkgraaf. Genoveva van der Lisse, weduwe Anthonis Hermans Hubert Huygwijf Jacob de Cocks dogter, weduwe wijlen burgemeester Cornelis Bartelse (Rollandt). 1627. Neelke Daniels Herkesteyn, weduwe van Marinus Pietersse Mogge. juffr. Marta de Witte alias Borre. kind van Jan Ockerssen. 9 Juni 4 Juli 7 September ‚??: Januari 3 April 20 Juli 27 November 2 Mei ‚?? Augustus 5 November 16 3 Mei 12 Augustus 4 November 19 December ‚?? Februari 18 Juni 21 Juine 16 December 21 ‚?? Maart 27 Mei 30 ‚?? 24 December 14 Maart begr. Jonge Adriane Hollaers, huysvrouw van Jacob Laurens de Witte. ‚?? ambagtsheer Jacob Laurens de Witte. ‚?? Catarina Hendriks, heer Hoffers vrouw. ‚?? Jan Jacobsen, schepen en raed van ZZee. 1628. ‚?? Pieter Jacobsen Mogge. ‚?? kind van Jan Ockersse. ‚?? Janneke van de Velde, weduwe David den Dag. ‚?? Maria Gijsbrechts, weduwe van wijlen Ocker Jan Anthonisse. 1629. ‚?? juffr. Dana, Bonifacius de Jonge, vrouw van Jan Ockersse. ‚?? kind van Jan Ockkersen. ‚?? juffr. Susanna van Hertsbeque. ‚?? Maria Commers, huysvrouw van bur¬≠ gemeester Cornelis Willemse Cooper. ‚?? Mr. Vincent de Witte, oud-burge¬≠ meester. 1630. ‚?? Cornelia Dani√ęl Anthonisse Huy brechts dr (Stoutenburg), vrouw van burgemeester Christiaan de Vager. ‚?? kind van burgemeester Job de Jonge. ‚?? jonckvrouw Agata Steengraft, rrouw van Elfsdijk. fl Levine Hubert, weduwe raedsheer Eeuwoud Hubert. 1632. ‚?? Catarina Willem Ockerse, vrou van Tuyl (van Serooskerke). ‚?? Pieternella Christiaen Adolfs dr., vrouw van rentmeester Jacob van de Velde. ‚?? Cornelia Cornelis Stavenisse, vrouw ‚?Ę van Lauwres de Witte. ‚?? juffr. Martha Steengragt, huysvrouw van Adriaen de Huybert. 1633. ‚?? Levina Ockers, huysvrouw van Jan Cornelis Oortse. ‚?? rentmeester Jacob van de Velde. 1634 ‚?? kind van Crijn Boey de jonge. ‚?? juffr. Agata Teelinx, huysvrouw van den opperdijkgraef Christiaen Vager. ‚?? kind van Bonifacius de Jonge. 1635. ‚?? kind van burgemeester Mr. Antony de Jonge. 1636. ‚?? d'Heer ambagtsheer Lauweris de Witte, schepen van ZZee.