De Nederlandsche Leeuw, jaargang 21 (1903)

283 284 9) J. C, Peynst, geb. den leen Augts 1835, overl. den 13â?˘ Septb*- 1862. 10) Hier rust Ernst lleck, in leven Gepa Kapitein der Infanterie, overl. den 28^ Octb*- 1855. 11) 'De beer Boyjensen, geb. den 16en Mei 1805, overl. den 29en April 1860. '12) Familiegraf van P. G. Jansen. 13) Prosper Hendrik Adrien van den Broek, geb. te Soerabaia den 5en Decemb. 1854, overl. te Malang den 6en Mei 1857. 14) Catharina Bertha van den Broek, geb. te Soerabaia den 7e*1 April 1856, overl. te Malang den 4â?˘ Mei 1857. 15) Hier rust E F. de Brunei, geb. te Amboina den 21â?˘ Augt' 1828, overl den 13e*1 Juni 1856. 16) P. C. Bosch (?) 17) Hier rust J. P. Olie Willink, geb. den 4en Maart 1822, overl. den 18en Oef 1860. 18) Raida, Echtgenoote van Herman Willem Abels, overl. den 18^ Mei 1863. 19) Sacred to the memory of Gaspar William Stabers, who departed this life on the 27th April 1863, the 47th year of his. 20) Johannes Theodorus Berlauwt, geb. den 22en Mei 1825, overl. den 21en Maart 1864. 21) J. L Abels. 22) H. A. H. Blume, geb. Bangka den 19 Febr. 1865, overl. te Malang den 11â?˘ Sept. 1866. 23) J. A. L. Steyn ParvĂ©, overl. 2 Septb1' 1866. 24) Gerrit Cornelis Stockhausen, overl. in 1864. 25) Sacred to the memory of Philip Branwel Brade, Born Calcutta 24 Juli 1824, .Died Malang 27/9 1872. 26) Hier rust Bartholdmeus Decker, overl. 3 Septbr in den ouderdom van 11 jaar. 27) Sacred to the memory of Richard Melbourn of Batavia. Born 8/11 1806, Died 18/8 1859. 28) Hier rust Hermanus Bietveld, Majoor der Genie en Sappeurs, Ridder der Militaire Willemsorde 4e klasse, geb te Muiden den 25/3 1824, overl. te Malang den 20/4 1866. 29) Hier rust W. F van Westhreen, overl. 26/10 1858. 30) Hier rust Frederik Goppen, overl 11/7 1868. 31) Dina Bergsma, geb 5/5 1873, overl. 6/1 1874. 32) Hier rusten L. van der Bor geb. te Arnhem 5/9 1808, overl. te Malang 22/12 1872 Zijn echtgenoote C. van Son, geb te Arnhem 2/3 1805, overl. te Malang 21/12 1872. 33) C E. M. L Boermeester Dutrieux, geb. 5/3 1848, overl. 20/7 1871. 34) Hier rust J. S Knops, echtgenoote van C. J de Quaay, geb. te Semarang 20/10 1820, overl. te Malang 17/6 73. 35) Hier rust Gerardus Jansen, geb 25/9 1867, overl. 29/1 1869. 36) ' Hier rust Frederik Hendrik Albrecht, in leven Kapt der Infanterie, geb. 19/2 1839, overl. 26/8 1872. Diep betreurd door zijne echtgenoote S. C. van Kakum. VRAGEN EN ANTWOORDEN. Backns. â?? Hoe zou de Dordtsche familie Backus aan haar prachtig wapen komen : doorsneden, boven gedeeld, rechts Brabant, links Berthout, beneden Bautersem, hartschild Beyeren. Zie ook Berghes S*. Winock bij Rietstap, A. G. M. F.