De Nederlandsche Leeuw, jaargang 21 (1903)

23 24 3) Op het landgoed Tompo Balang (het vroegere, op 7 Juni 1814 door den Engelachen resident Philips ver­ woeste verblijf van den vorst van Boni) een half uur ten oosten van de stad, een gedenknaald, waarop: In Memoriam Francina Baron geb. Platt, echtgenoote van J. L. A. Baron haar dankbaren zoon Breton. Op het kerkhof: *) 4) Antonie Martin Weyergang. Geb. 13 October 1820. Overl. 22 Juhj 1854, en Wilhelmina Johanna de Siso. Geb. 6 December 1832. Overl. 30 Januarij 1858. 5) Louise Cornelia Weyergang. Geb. 7 Augustus 1852. Overl. 18 Mei 1871. 6) * Hier ruht Adolf Schellenberg geboren am 22 August 1845 in Pfaffikon??Schweiz gestorben am 13 Juni 1882. 7) Een zeer hoog en massief grafmonument: Hier rust 8) 9)* Johan Tullin Muller. Overl. te Macassar den 8 April 1850 in den ouderdom van 38 jaren R. I. P. Gewijd Ter Nagedachtenis van Johes Martini Muller, geb. te Tranquebar 19 April 1821 overl. te Macassar 27 Januarij 1857. Diep betreurd door zijn eenig overgebleven broeder Richard en allen die hem kenden. Hier rust den Weled: Gestr: Heer Jacobus Petrus Clemens Gravenhorst, Ridder der Militaire i) De met een * gemerkte zijn grafzerken, de overige zijn meer of minder groote grafmonumenten, waarbij het opschrift op een marmeren plaat is ingevoegd in een der zijden van de steenen basis. Willemsorde 4de klasse Geboren te Curacao (West-Indiën) 17 November 1829, Overleden te Makassar 21 Februari 1885. 10) Hier ruhet Marie Mina Mohrmann geb. 31 Januar 1875, gest. 21 September 1878. 11) Hier ruhet Carl Georg Grote geboren zu Hamburg am 27 Dec. 1845 gestorben zu Macassar am 15 Oct. 1875. 12) Maros 18T61 J. F. Steeman 18^63 Macassar. 13) * In Loving Memory of Daisy Antoinette the beloved child of Annie and Charles Bernard ? aged 5 days. ??He shall gather his lambs in his arms'. 14) Een prachtige geheel marmeren graftombe, waarop een afgeknotte marmeren zuil, het geheel omgeven door een ijzeren hek Op de vier zijden van de tombe staan de volgende inscripties : Charles Christiaan Tromp, Geb te Batavia 29 Juni 1830. Overl te Makassar 29 December 1884. Gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden. Ridder der Orde van den Nederl. Leeuw. Java. 1849-1870. 1874??1876. 15) 16) = Borneo. 1870??1874. C e 1 e b e s. 1876??1884. Hier rust naast ons jongste dochtertje Cornelia van Es echtgenoote van H. Veuger Kuiper, geb. 13 Aug: 1828. overl. 28 Maart 1857. Olga de Vries geb. 20 en overl. 22 Junij 1874.