De Nederlandsche Leeuw, jaargang 21 (1903)

171 172 2. Maria Charlotta Luiken, tr. Johan Jacob Bats, wonende te Suchtelen. F. (kinderen van Ida Catharina van Someren, VI E, 3): 1. Libertus van Nievelt, geb. 30 Mei 1738, acht te Dordrecht, st ongehuwd 24 April 1808 2. Adriana Johanna van Nievelt, geb. 19 Juni 1742, st. ongehuwd te Gendringen 13 Juli 1806. 3. Maria Cornelia van Nievelt, geb. 26 Jan. 1746, st. 31 Juli d. a. v. 4. Maria Margaretha van Nievelt, st. jong. G. (zoon van Anna Torrel, VI t, 2): Hermannus Zacharias Malkrot, tr M. N. Bielefeldt. H. (kinderen van Jan Hendrik Tinman, VI F, 5): 1. Christaan Frederik Ludwig Tinman, geb. 15 Sept. 1751. 2. Lodewijk Ulrich Emilius Tinman, geb. 26 Maart 1753, st. 10 Febr 1779 3. Sophia Christina Wilhelmina Tinman, geb. 29 April 1757, st. 17 Jan. 1792. 4. Charlotte Christina Louise Tinman, geb. 13 Mei 1762. I. (dochter van Josina Op de Camp, VI G, 2): Matthia Maria Vrolijkhart, geb. 24 Sept. 1741, st. 29 Juni 1784, tr. 4 Sept. 1774 Simon Jacobus Colthoff, predikant te Klaaswaal. Alle kinderen uit dit huwelijk zijn jong gestorven. J. (kinderen van Johanna Catharina Erkenzweig, VIH, 1): 1. Johan Pieter Noot, st. te Orsoy 1 Juni 1782, tr. Johanna Catharina Elisabeth Osthoff, st 1 Sept. 1783. 2. Johanna Sophia Noot, tr. Nov. 1761 Jacob Willem Haniël, st. 28 Mei 1782. 3. Dirk Weiter Noot, tr. Maart 1781 A. C. Maurits 4. Gerrit Pieter Noot, tr. Sept. 1779 A. C. M. Karthaus. 5. Maria Elisabeth Noot, tr. Dec. 1777 1. C. Marcter. 6. Willem Noot. 7. Ida Louise Noot, geb. 1718, st. te Orsoy 14 Sept. 1758. K. (kinderen van Francois Erkenzweig, VI H, 3): 1. Jan Hendrik Erkenzweig, geb. 20 Maart 1758. 2. Pieter Jan Jacob Erkenzweig, geb. 11 Maart 1760 3. Johanna Elisabeth Florentina Erkenzweig, geb. April 1762 4. Johanna Wilhelmina Erkenzweig, geb. 2 Mei 1764. 5. Catharina Sophia Erkenzweig, geb. 21 Juli 1766. 6. Francois Sebastiaan JSrkenzweig, geb. 27 Oct. 1767, st. jong. 7. Francois Sebastiaan Erkenzweig, geb. 17 Jan. 1770, st. in hetzelfde jaar. VIII. A. (kinderen van Johanna Jacoba Rijs, VII A, 4): 1. Sara Helena Fischer, geb. 26 Sept. 1760. 2. Maria Elisabeth Fischer, geb. 5 Nov. 1762. B. (kinderen van Rombout Willem Luiken, VII C): Uit het 1 e huwelijk: 1 Esther Jacoba Eleonora Luiken, geb. Nov. 1752, st. ongehuw'd 2 Mei 1777. 2. Johanna Elisabeth Luiken, geb. 13 Dec. 1754, tr. 16 Mei 1784 E. D. Durseler. Cit het 2e huwelijk: 3. Patroclus Philippus Luiken, geb. te Doesburg 24 Oct. 1757. (Wordt vervolgd.) De wapenborden in de oude z.g. Buitenkerk te Batavia. De hieronder volgende rouwborden zijn de eenige welke thans nog in Batavia te vinden zijn, andere bestaan er tegenwoordig niet meer. Zij zijn door mij getrouw naar de origineelen beschreven Of de kleuren, zooals die op de borden voorkomen, juist zijn, is mij onbekend. 1. Batavia. Anno 1719. 16 Julij. Obiit. (Wapen) Barend Ketel tot Hacfort. Wapen: In goud een zwarte dwarsbalk (1). Gekroonde helm. Geen helmteeken. De 16 kwartieren van den overledene zijn mede op het bord vermeld, onder de 16 schilden staan denamen dier kwartieren (2) luidende: Ketel Leeuwen tot de Rechteren van Montfoort Leeuwen Hemert. Hollandt Bueren tot Sterrenburgh van Bardesy van Rijgersvoort Duyvenvoorde Brevelt Soelen Hattum Hees e Sepenesseva n Schorel Meurs Buchel Gruyter Ruytenberg. 2. Den Weledel Geboren Heer Joan Elias van Mijlendonk, raad extra ordinair van Nederlands India. (3) Geboren tot Kampen den 28 August. wapen) Auno 1693 Overleden tot Batavia den 24 April 1762 oud 69 jaren 7 maanden en 26 dagen. Wapen: Gedwarsbalkt van' 7 stukken rood en zilver, gekroonde helm, geen helmteeken, dekkleeden zilver en rood. 3. Mr. Cornelis van Berendregt van Leyden, Oud-Waterfiscaal. Overleden llir , 16 Januarij Anno W'**^ 1731. Gebooren den 26 Februarij Anno 1661. Wapen: In zwart een gouden dwarsbalk, vergezeld van 3 zilveren arendskoppen (of schaapskoppen) ge­ plaatst 2 en 1, helmteeken: een kop uit het schild. (1) Hetzelfde wapen voert de nog bestaande R. K. familie Keetell, uit Utrecht afkomstig. Haar helmteeken is een gouden kraaiende haiiekop, terwijl het schild zilver en de balk blauw is. (2) De wapens dezer kwartieren nam ik niet over, op verzoek van belangstellenden evenwel kan dit nog wel door mij opgeteekend worden. (S) Hij was, van 1750??1754, de 40' landvoogd van Ternate Zie ??De Wapenheraut' 1902 en 1903: ??De landvoogden, enz., van Ternate'.