De Nederlandsche Leeuw, jaargang 22 (1904)

205 206 17.71. 5 Januari d'Heer Cornelis van Vliet. 18 Februari juffr Sara Soeteling, vrouw van Sr Cornelis Tromp Cz. 19 Augustus Mevrouw Jacoba Ockerse, weduwe van d'Heer J H Cau, in eene tombe, kas, blazoen en 8 kwartieren , avondbegraving. 2 November Mevrouw Isabella Oostdijk, vrouw van d'Heer oud-burgemeester Cornelis Mulok. 18 â?? d'Heer oud-burgemeester Anthonij Iman Massis, kas, blazoen en 4 kwartieren. 27 â?? juffr. Anna Cornelia Helot, weduwe van (Jacques Soyer) in het door Ds Jean Paul Soyer en zijne vrouw juffr. Madelaine Texier gekochte graf. 1772. 20 Februari d'Heer Dijngeman van der Vliet. 24 â?? Monsr Ghjsbregt de Jonge, in eene tombe. 13 Maart d'Heer Georgius van Borrendam. 23 â?? Monsr Gilles de Kanter, in eene tombe' 15 April vrouwe Johanna Vincentia van Stapelen, vrouw van d'Heer Bonnifasius Mogge Pous , kas, blazoen en 4 kwartieren. 23 â?? Mejuffr. Susanna Cau, bejaarde dochter. 9 October Mevrouw Maria Imans, vrouw van d'Heer oud-burgemeester Iman de Groot. 19 November d'Heer Alphonsus Baster (j m.). 17 December juffr. Rhutheria Daak, weduwe van d'Heer Jacobus van der Wolf. 1773. 7 Januari Mevrouw Maghteld van Herwaarden, weduwe van d'Heer Isak Boom. 13 â?? Monsr Mattheuws de Kanter (man van juffr Tona Zweemer). 29 â?? juffr. Anna Catharina Daane, vrouw van d'Heer Ernestus Louis Temmink. 9 Feb/uari juffr. Catharina Schuurbeque, vrouw van Mons. Adriaan Jan van Hemert. 11 â?? d'Heer oud-burgemeester Marinus Bonifa­ cius de Jonge , kas, blazoen en 4 kwartieren. 12 â?? d'Hr mr Adamus Camphuysen (rector). 30 Maart d'Heer Pieter Bliek. 15 April d'Heer Iman Boeye. 16 â?? vervoerd naar Dreischor Mevrouw Johanna van der Os, vrouw van d'Heer Mr. Heshuysen, heer van Dreischor (aldaar in eene tombe begraven) 16 Juni d'Heer Job van Borrendam. 7 Augustus Elysabet Groenevelt, vrouw van Anthony de Kater. 18 â?? d'Heer oud-burgemeester Nicolaas Massis, kas, blazoen en 4 kwartieren. 4 October Mevrouw Anna Maria Balfour, weduwe van d'Heer luitenant-kolonel Johan Paschasius van Stapele. 5 â?? Mons. Nicolaas Longespe. 12 November d'Heer regeerende burgemeester Jacob de Jonge, kas, blazoen en 4 kwartieren. 1774 25 Februari Mejuffr. Cornelia Margaretha Broeke, j.d., in eene tombe. van den 7 Maart d'Heer Cornelis de Jonge , kas, blazoen en 4 kwartieren , boete op de lengte der kist. 4 Mei juffr. Willemina van IJsselsteyn, vrouw van Monsr Albertus van Stevenink. juffr Cornelia van Langeuhoove, weduwe van Sr Maghiel de Voogt. Monsr Adriaan Jan van Heemert. 20 Juni 21 â?? 2 Augustus d'Heer oud-burgemeester Willem Cornelis Ockerse, heer van 's Gravenpolder, in eene tombe , kas, blazoen en 8 kwartieren, boete op de lengte der kist. 1775. 3 Januari 13 30 â?? 9 Maart. 13 16 Mei Mevrouw Richardina Gockinga, vrouw van d'Heer Abraham Jacob 'sGraauwen. d'Heer Cornelis Bodt, in eene tombe, eene boete op lengte der kist. Mejuffr. Eleonora Adriana de Jonge, be­ jaarde dochter, kas, blazoen en 4 kwartieren. 28 Februari juffr. Cornelia van Lier, weduwe van d'Heer Marinus van Verre. d'Heer oud-burgemeester Anthoni van Alphen (bejaard jongman), kas, blazoen en 4 kwartieren. d'Heer Dr Job Baster. juffr. Agatha van der Moer, weduwe van d'Heer Hendrik van der A. 14 November d'Heer oud-burgemeester Cornelis Mulock, boete op de breedte der kist. 7 - December juffr. Johanna Theodora de Clercq, vrouw van Sr Adriaan Dona. ' 29 â?? juffr. Anna van Stevenink, bejaarde dochter. 1776. 2 Januari Mevrouw Christina van der Schatte, weduwe van d'Heer burgemeester Johan Hendrik Cau, in eene tombe. juffr. Maria Bruinvis, vrouw van vervoerd naar Dreischor d'Heer Andries Hes­ huysen van Dreischor, kas, blazoen eri 4 kwartieren. juffr. Anna Constantia Cau, bejaarde dochter. d'Heer Judocus de Man (pastoor). 15 â?? 14 Februari 23 18 Juni 10 September Mevrouw Cornelia Schuurbeque, weduwe van d'Heer doctor Cornelis Plevier. 11 October d'Heer Jan de Vos. 14 â?? juffr Catharina (Elisabet) van Beefting, vrouw van Ds H A. van Marie. 10 December juffr Catharina Baster, bejaarde dochter. 13 â?? Mevrouw Maria Daak. weduwe van d'Heer Cornelis Bod, in eene tombe. 1777. 24 Februari d'Heer Anthony Jan van den Houte. 4 April Sr Geerardus van Keetenburg. 29 â?? d'Heer Iman de Groot, j.m , in eene tombe. 14 Mei juffr. Elysabet Plevier, j.d. 26 â?? schout Adriaan Carbeel, boete op de lengte der kist. (Wordt vervolgd.)