De Nederlandsche Leeuw, jaargang 22 (1904)

243 244 Greyfenswerth, boete op de lengte en breedte der kist. 9 Mei de Weleerwaarde heer Georgius Hoogen dorp, boete op de lengte en breedte der kist. 31 â?? d'Heer Johan van der Grijp, bejaard jong­ man. 2 Augustus d'Heer Maghiel Oosdijk, kas, blazoen en 4 kwartieren (n. b. eerst in Sept. 1793 opgehangen) 6 December d'Heer Hugo Zandijk. 1793. 8 Januari d'Heer Erasmus van Hekke. 11 â?? juffr- Margrietha van der Grijp, weduwe van Monsr Jacobus Roskam. 25 â?? d'Heer Lambertus Vriends. 28 Februari juffr. Margaretha van der Grient, weduwe van Christiaan Groeneveld. 9 April Mejuff. Elisabeth Haeck, wed. van den weleerw. heer P. Alblas. 21 Mei Mejuffr. Maria Step, wed. van den weleerw. heer Mattbeuws de Krane. 27 Juni jufl. Cornelia van der Grijp. 9 Augustus jufl. Anna Plevier, vrouw van d'Heer An­ thony van Borrendam. 25 November d'Heer Isaak Massis, kas en blazoen (1), boete op de lengte en breedte der kist. 1794. 28 Januari Mevrouw Martina Sehuurbeque, weduwe van d'Heer Nicolaas van der Schatte. 11 Februari Monsr Gerrit Holman. 4 April juff. Maria de Groot, weduwe van d'Heer Cornelis van den Thoorn. 11 September juff. Anthonia van Duuren, wed. van d'Heer Pieter Bliek. 23 October juff. Aletta Catharina Briemen, wed. van Johan Plevier. 10 November de Weleerwaarde heer Jan Paulus Soyer. 1795. 2 Januari Mevrouw Willemina Cunes, wed. van d'Heer Adriaan de Vos, in eene tombe. 12 â?? d'Heer Abraham van der Boor. 23 â?? d'Heer Gijsbrecht de Jonge, in eene tombe. 5 Mei juffr. Charlotta Geertruyd van Thielen, wed. van Ds Jacobus Philip Wolter Schultz. 21 â?? Dominé Salomon Pieterman, j.m., predikant te Haamstede. 12 Juni juffr Susanna de Kanter, vrouw van d'Heer Matthijs de Cock. 17 October juffr. Pieternella Smith, vrouw Sr Geerard Koole. 1796. 5 Februari Mevrouw Digna Cornelia Keetlaar, wed. van d'Heer Marinus Jan de Jonge. ^ 26 â?? juffr. Maria Jacoba van Vrijberghe, j. d , in eene tombe. 5 Mei juffr. Anna Margarietha Bliek, wed. van d'Heer Willem Breekpot. 1) Dit is de laatste geweest, die te Zierikzee met een wapen be­ graven werd. 8 Juli juffr. Willemina de Kanter, wed. van Chris­ tiaan Houterijve. 5 Augustus d'Heer Abraham Jacob 'sGraeuwen, in eene tombe. 10 â?? d'Heer Mattijs de Cock. 29 September Jan Houwer. 5 October Mevrouw Hadewig Anna van Helden, vrouw van d'Heer luitenant-kolonel N. J. Step. 19 October d'Heer Pieter Marinusse (in het door zijne vrouw juffr. Janna de Jonge gekochte graf.) 31 â?? d'Heer Leendert de Groot. 1797. 2 Januari juffr. Adriana Fransina van Briemen. 24 Februari juffr. Catharina van Vrijberghe, bejaarde dochter, in eene tombe. 20 Maart Monsr Dirk de Vos. 27 Juni juffr. Maatje 't Hooft, wed. van d'Heer Hugo van Zandijk. 12 Juli d'Heer Lambertus van Meerten, in eene tombe. 4 October Adriaan Buyse. 6 â?? d'Heer Symon de Langue. 1798. 4 Januari d'Heer (kapelaan) Theodorus Belderok, j.m. 31 â?? juffr Helena van Wageninge, wed van' Willem Mosselman. 20 April juffr. Apolonia van der Schatte, bejaarde dochter. 11 Mei Adriaan Kijn. 1 Juni juffr Jacoba van der Lek, vrouw van Hendrik Houwer. 30 Juli d'Heer Andries de Jonge, j.m. 18 September d'Heer Mr. Jan van der Wolff, in eene tombe. 12 October Jacob de Vos. 10 December d'Heer Jan Maquet. 1799. 13 Mei Sara Jacoba de Winter, vrouw van Pieter Zacharias Faber. 2 Juni vervoerd naar Tholen d'Heer Pieter Paarde- koper. 26 â?? Mevrouw Wilhelmina van der Hoeve, wed. van Benjamijn Boeye, avondbegraving. 13 Juli juffr. Maria Camphuyse, vrouw van d'Heer G. Middelhove. 18 September juffr. Anna Rutteria van -der Wolff, be­ jaarde dochter, in eene tombe. 1800. 23 Januari juffr. Marie Anne Tiquet, j.d. 10 Februari juffr. Petronella van Zandijk, bejaarde dochter. 21 â?? Petronella Reling van der Plas, vrouw van Dr. Pieter Abraham de Jonge. -23 Mei Johannes Roskam, j.m. 14 Juni Lena Brandenburg, vrouw van Adriaan van Oost. 25 September Cornelis Hendrik Evertsen, luitenant ter zee op de brik â??Ajax'. . _ 14 November Gerard Koole Jr. (Slot volgt.)