De Nederlandsche Leeuw, jaargang 22 (1904)

277 278 Na deze kleine uitwijding over de familie Moeitz keeren we terug tot: Petrus van Basel x Elisabeth Moeitz Willemsdochter. Hij schijnt van deze vrouw geen kinderen gehad te gehad te hebben, terwijl zij in 1635 reeds over­ leden was Hij hertrouwde 17 September 1636 te Roermond met Gertrudis Bosmans, (getuigen Franciscus Bosman en Secretaris (Petrus) Bosman. Gertrudis was geboren 30 November 1611 te Roermond en gedoopt in bijzijn der getuigen Mathias Dencker en Gertr. Hacken, als dochter van den Secretaris Petrus en Judith Bijlemakers. Bosman voert boven drie vogels, in 't hart een 6-puntige ster, onder een kruis, later wijzigden de Bosman's hun wapen. De Bosman's zijn verwant aan de van der Smitzen, Oidtmann, Palant, Scheyven5 van Gangelt en Bisschops. Kinderen uit het huwelijk van Basel x Bosman: Catharina, ged. Anna van Basel, Petrus van Basel, Willem van Basel, Roermond ged. Roermond ged Roermond gedoopt Roermond 31 Juli 1637, 20 Oetober 1638, 27Febr. 1642, 30 Nov 1650, doop doopget. doopgetuigen doopgetuigen getuigen kanunnik Antsvander Frans vau der Ants Bosman, Theodorus Moeitz, Smitsen, Smitzen en Anna Bosman. Joanna van Basel. Hij Anna Basel. Margaretha krijgt 26 Sept. 1C69 Bosman. een plaats in het Roerm. huis te Keu­ len (bl 159 Handel. Magistr.). Willem van Basel werd priester en was 17 jaar pastoor van Sint Odiliënberg. Hij was eerst pastoor van Schinveld en werd in Juni 1676 pastoor te Berg. Hij herstelde de kerk aldaar en zag tot zijn verdriet in 1713 geheel Sint Odiliënberg door het vuur vernield, ook den pastoorshof aan den voet van den heuvel. Hij overleed 21 November 1720, nadat hij nog als deken van het district Montfort gefungeerd had. Zijn grafsteen, hierboven besproken, staat in den muur der kerk. 6. Joës, gedoopt 6 October 1611, doopgetuigen Mathis Scherers, Florentia uxor Siceram. 7. Wilhelmina, gedoopt 11 Februari 1614, doopge­ tuigen Maes Maessen en Henrica Borgers. 8. Andries, gedoopt 22 Maart 1619, doopgetuige Joës Hompesch. 9. Maria, gedoopt 25 Januari 1622, doopgetuige Joost van Oest. '10. Catharina, gedoopt 29 Juli 1624, doopgetuige Henricus Vosch. Johanna Basel was gehuwd met Martin us van de Veldt of van de Velde. Hun werd 11 Dec. 1653 eene dochter Beatrix geboren te Roermond. Hunne andere dochter Antonia volgt hieronder. . In de kerk van den H. Christophorus ligt in het H. Sacramentskoor een grafsteen met twee wapens versierd, rechts: een keper, beladen met drie besanten of koeken, links: een zespuntige ster. Opschrift: (in het midden) ??Anno 1613 den 23 Januari starf Catharina Basels Godt sij hare siele genadig'. (In het bovenvak): ??J. Beltgens, kerkmeester, en A. van de Veldt ehluden'. De verwantschap der op den steen vermelde personen blijkt uit het volgende schema. Marts van de Veldt X Johanna Basel Joes Ignatius Beltgens x Antonia van de Veldt Joanna Catharina Beltgens, geb. 1 Nov. 1681 te Roermond. De steen is nog gaaf en wordt ook vermeld in Bouw­ stoffen, Habets, bl. 59. Nog komt voor: N. de Basel 1 1 Lambertus Henricus Petrus Josephus, gedoopt Roermond 29 Juni 1790. Ludovica Petronella Catharina, gedoopt Roermond als voren. 3 Maria Agnes Henrica, gedoopt Roermond 2 Nov. 1791. VAN BAEXEM. 4 Caspar Lambertus, gedoopt Roermond 22 Oct. ,1795. In het als magazijn gebruikte gedeelte der oude Minderbroederskerk in de Neerstraat ligt een grafsteen met het opschrift: ??Hier ligt begraven den ersamen Ruth van Baxen, gheestelijcken vader deses convents die ghe storven is 15 Jan. a°. 1635 ende eerbare Aliten Zegers van Loon, geestelijcke moeder, sijne huysvrouw, die starf a°. 1680 ?? 30 December'. De Minderbroeders kozen een voornaam burger als hun beschermer of geestelijke vader. Dit was hier Ruth van Baexen. Zijn wapen bevat een huismerk bestaande uit een 4 met een R, een V en een B aan den steel, dat zijner vrouw ook een huismerk, in den vorm van een St Andries-kruis bestaande uit een haak en een streep. In de kathedraal komt hetzelfde zegelmerk voor op' de zerk van Leonart Cox x Sophia Segers van Loon. Rutger van Baexem huwde Aleidis Segers van Loon. '~' 1 2 3 4 5 Anna, Gisberta, Elisabeth, Anna, Maria, gedoopt gedoopt gedoopt gedoopt gedoopt Roermond Roermond Roermond Roermond Roermond 13 Mei 1607, 11 Aug. 1609, 16 Febr. 1612, 4 Sept. 1614, 22 Aug. 1619, doopgetuigen doopgetuigen, doopgetuigen doopgetuigen doopgetuigen Paulusv. Lin, Joes van Petrus Borgart Jan van Roer, Mathias Maria van Winarden, Judith Jen Basels. Scherers, Papenhoven. Maria Segers. Schenckes. Els Cox. Aan Hendrik van Baexem wordt 13 Augustus 1643 door den magistraat' het beneficie van het St. Michiels altaar in de H. Geestkerk verleend (bl. 109 Handelingen Magistraat). Henricus Smidts, stiefvader van Henricus van Baexem bezit eene beurs in het Coll. Hieron. te Keulen en renuncieert daarop (bl. 111 ibidem). (Wordt vervolgd).