De Nederlandsche Leeuw, jaargang 22 (1904)

3 -Q 3 oj N O 3 2 3 3 D &1 x aP5 6o3 O w « a ^ § . S os 3 J3 3 ^ .S go o! .3 M ja o 6o ' q ? «O 3 # ^< M «>S!i Z a^J $ 9 3 ci £ B |W 60 g S g.g| . JO > *ÏI 'C 'O flj o3 a > 3 f o (» 00 -4 huwt te Haarlem 8 Mei 1792 Jhr. Mr. David Rutgers van Rozen­ burg, geb. te Amsterdam 20 April 1794, overl. te Bloemendaal 2 Nov. 1857, president arron­ dissementsrechtbank aldaar, a c -3 tojïoo O 02 ,3 KI 3 â?¢ s â?¢ 03 1 s~ =5 3 O 0 5 O ^ cS â?¢â?¢-M-g -3 co co £ â?¢O o , 3 g-2-S te 03 o3 a Ã?q° a - S S O O es 09 1-5 huwt 11 IM 00 a> co t> 00 O i-« 3 O m -2^ rH -3 ë I CQ *^ a , a» co O R O r-( 03 H5 te Dordrecht Mei 1794 Maria Henriëtte de Jong, geb. te Thamen a/d Amstel 23 Maart 1797, overl. te Amsterdam 31 Jan. 1882. huwt te Amsterdam 11 Mei 1827 Jhr. Louis. Rutgers van Rozenburg, geb. te Amsterdam Catharina Elisabeth Schouwenburg, geb. te Amsterdam 18 Aug. 1826, 2 5 Feb. 1838, overl. te Amsterdam 18 Jan. 1892. huwt te Amsterdam 26 Nov. 1868 Jhr. Mr. Jan 'Willem Hendrik Rutgers van Rozenburg, geb. te Amsterdam 1 Sept. 1874, promoveerde te Utrecht Dec. 1899, seoretaris der gezondheidscommissie te Baarn (1903), tr. te Maartensdijk 22 Feb. 1900 Godfrieda Charlotte barones van Boetzelaer, geb. te Hoog-Keppel 1L Juli 1877, dr. van Baron Mr. 'Willem Carel en Jkvr. Margaretha Nicolasina van Schuylenburch. Huwelijken te Batavia in den Compagniestijd, medegedeeld door W. 'WlJNAENDTS VAN RE8ANDT. (Vervolg van kolom 251.) 1763. 6 Januari 1763. Christiaan Bose, van Ruspin, koopman en eerste admi­ nistrateur van de medicinaale winkel deses casteels, weduwnaar van Johanna Margaretha Trans, met Con­ stantia Agneta Reder, van Zutphen. [Vergelijk vooral â??De Wapenheraut' 1897 , blz. 178]. 5 Februari 1763 . Mr. Hendrik Adriaan Lokman, van Batavia, oud- scheepen en geassumeerd $ld van den agtbaren Raad van Justitie, weduwnaar van Catharina Antonia van Land­ schot, met Petronella Maria Hooreman, van 's Hage. 19 Februari 1763 . Mr. Iman Willem Falck, van Colombo, opperkoopman en geheimschrijver van zijn Hoog Edelheid den Heere Gouverneur-Generaal, met Theodora Rudolfa- de Wendt, van Batavia 24 Maart 1763 Barend Reyke, van Amsterdam, collationist ter gene­ rale secretarije, weduwnaar van Ingertistina Hellemans, met Johanna Adriana Fahre, weduwe van den onder­ koopman Hendrik Cobos. 31 Maart 1763 Jean Pierre Cartelet, van Straatsburg, lieutenant-mili- tair, met Catharina Gesina van Boneval, van Amsterdam, weduwe van den onderkoopman Cornelis van Brattem.