De Nederlandsche Leeuw, jaargang 22 (1904)

313 12 April 1766. Gustaaf Willem van Hoorn, van Middelburg, koopman, schepen dezer stede, weduwnaar van Adriana Jacoba Senn van Basel, met Johanna Geertruida Bogaard, van Batavia. 24 April 1766. Reynier Bouschut, van Amsterdam, tweede practizijn in 't binnenhospitaal, weduwnaar van Engel Isabella Johanna Vogt, met Margaretha ' Ittema, van Buuren, weduwe van den predicant der gereformeerde gemeente op het eiland Onrust Arnoldus' Arents. Paulus Jacobus Scheltus, van Schoonhoven, assistent, met Maria Margaretha Soual, van Batavia. 15 Mei 1766. Christiaan Carel Oostwald, van Batavia, burger alhier, met Monica Andris, van Batavia. 22 Mei 1766. Hendrik van Lubek, van Thicl, helmbardier van Zijn Hoog Edelheid den Gouverneur Generaal, weduwnaar van Maria Jacoba Rapht, Jmet Maria Francina Biebalt, van Batavia. 29 Mei 1766. Christiaan Raaf, van Embdeu, boekhouder, met Cor­ nelia Catharina van Amboina. 19 Juni 1766. Jan Frederik Spit, van Altenburg, burger alhier, met Godofreda Catharina Ditrichs, van Batavia, ondertrouwde bruyd van den overleden burger David Vos. 21 Juni 1766. Pieter Gerardus de Bruyn, van Colombo, koopman en eerste gezworen klerk ter generale secretarij, met Cornelia Magdalena de Schmeling, van Colombo. 7 Augustus 1766. Hendrik Stuurman, van Amsterdam, schipper, weduw­ naar van Helena Tetsing, van Macasser, met Johanna Catharina Sinck, van Voorburg, weduwe van den opper coopman en hoofdadministrateur van Macassar, Johan Philip Rick. Jan Jacob Otto Elsneurus, van Zanten, assistent, weduwnaar van Anna Francoise de Manwert, met Anna Cornelia Arnolda Sprenger, van Middelburg. 18 September 1766. Frederik de Wilde, van Ceylon, assistent, weduwnaar van Sophia Piron, met Catharina Wouters, van Batavia. 29 September 1766. Jacobus Nicolaas van Putkammer, van Lilo, onder koopman en geëligeerff secretaris van politie te Samarang, met Adriana Wilhelmina Petronella Albinus, van Batavia. 2 October 1766. Barend Rijke, van Amsterdam, ondercoopman en adjunct eerste gezworen clerq ter generale secretarije, weduwnaar van Johanna Adriana Fabre, met Dorothea Elisabeth de Goede, van Batavia. 10 December 1766. Mr. Arnoldus Adrianus van Tets, van Dordrecht, opper- coopman en gecommiteerde tot en over de zaken van den inlander, weduwnaar van Dirkje Aletta Baksteen, met Wilhelmina Jacoba Hartingh, van Batavia. 20 December 1766 Bernardus van Pleuren, van Amsterdam, oppercoopman en geëligeert hoofdadministrateur van Macassar, weduw­ naar van Anna de Nijs, met Elisabeth van Rhijn, van Padang. Reynier van Oosterhout, van Amsterdam, koopman en 314 secretaris van het college van heeren boedelmeesteren, weduwnaar van Egida Cornelia Maria Breekpot, met Johanna Jacoba Bottendorp, van Batavia. 1767 10 Januari 1767. Jacob Pieter van Braam, van Utrecht, kapitein ter zee in dienst der Vereenigde Nederlanden en schipper in dienst der E. Com., met Ursula Martha Feith, van Cochin. 15 Januari 1767. Pieter Lodewijk Fiers, van Batavia, jong assistent, met Elisabeth Susanna de Krouse, van Cochin, weduwe van den opperkoopman en secretaris van Malabar, Jan Anthony Sweers de Landas. 22 Januari 1767. Jacobus Paludanus, van Rotterdam, smit, met Anna Catharina van der Klok, van Batavia. 29 Januari 1767. Jan Zacharias Engelhert, van Westerhausen, luytenant militair, met Monica Susanna Over zegde, van Batavia. 19 Februari 1767. Christiaan Kraft, van Wernigeroda, meesterknegt der smitsgezellen, met Anna Lourentia Pruymers, van Batavia. 6 Maart 1767. Everhard Crayvanger, van Utrecht, ondercoopman en tweede in de groote winkel, met Magdalena Juliana Senff, van Souratta. 19 Maart 1767. Christoffel Sayet, van Challon, binnenregent van het Chineesche hospitaal, weduwnaar van Heleonora Catharina Gafferon, met Maria Johanna de Nicker, van Cabo de Goede Hoop, weduwe van den opperchirurgijn Joannes van den Bosch. 21 Mei 1767. Cornelis Pieter Macaré, van Batavia, boekhouder en boomwagter, met Anna Louisa Reua, -van Batavia. 25 Juni 1767. Johannes Christiaan van Gessel, van 's Gravenhage, constapel, met Geertruida Isabella Kok, van Mandhaar. 18 Juli 1767. Johannes van Echten, van Cabo de Goede Hoop, onder­ koopman en tweede administrateur in het ijsermagazijn, lid in het eerwaarde college van weesmeesteren, weduw­ naar van Anna Catharina Lahaye, met Johanna Adriana' Jordens, van Batavia. 23 Juli 1767. Jacob Beyster, van Malacca, (boekhouder, met Carolina Catharina Braet, van Batavia. 12 September 1767. Mr. Joachim van Plettenberg, van Leeuwarden, geëli geert fiscaal independent van de Caap de Goede Hoop, met Cornelia Charlotta Feith, van Barsaloor, douarière van den Edelen Heer Louis TailleferU verkoren raad ordinair van Nederlands India. 17 September 1767. Gerrit van Breugel, van Delft, subsituut van den advo­ caat-fiscaal van India, met Eva Hart, van Middelburg. 1 October 1767. Pieter van Tonningen, van Amsterdam, krankbezoeker, weduwnaar van Helena Hadorn, met Anna Christina Elisabeth Schrader, mede van Amsterdam. 5 November 1767. Philip Nobel, van Bune, vaendrig militair, met Cornelia Elisabeth Brugman, van Timoor, weduwe van den boek­ houder Jan Hugo van de Put.