De Nederlandsche Leeuw, jaargang 22 (1904)

317 318 Hij was lid van het Huis van Vertegenwoordigers van het eiland Antigua in 1675 en een groot grondbezitter aldaar Hij stierf in 1677 en liet zijn bezittingen, benevens een gouden ring, waarop zijn wapen gegraveerd was, aan zijn zoon Samuel na. De familie bleef te Antigua wonen tot het einde der 18de eeuw en stierf toen uit, alleen erfdochters waren over. Is een der lezers iets van deze Hollandsche familie bekend? Zoo ja, wat? en welk wapen voerde zij? Gent. H. G. A. OBRBEN. van Oostrum (XXII, 223)'. I. Dirk van Oostrum tr. N. Boele of de Bolle van Heemskerk, ouders van: a. Dirk v. O., schout van Wijk bij Duurstede. b. Judith v. O., tr. Willem van Wijck van Abcoude, en c. Nicolaas v. 0‚?? volgt II. II. Nicolaas v. O., heer van Vuylcoop en Wickenburg, schout van Wijk bij Duurstede, tr. Mathia van Malsen (wier moeder Ruysch), overl. 1 October 1523, ouders van: a. Nicolaas v. O., overl 1599 b. eene dochter, gehuwd met Richard van Landscroon, overl te Utrecht 1601. c. Dirk v. O., volgt III. III. Dirk- v. O., schout van Wijk bij Duurstede, geb. 1509, overl. November 1603, tr. 1533 Heiwig van Meerten van Abcoude, dochter van Willem en van Woltera van der Haer, overl Kerstavond 1575, ouders van: a. Johan v. O., volgt IV. b. Cornelia v. O, geb v√≥√≥r 1584, tr. Steven van Zuylen van Nijeveld, geb. 1530, overl 1596. IV. Johan v. O, schout van Wijk bij Duurstede, geb. 14 Maart 1545, overl. 1 Juli 1603, huwde Maria van Oostrum, dochter van Johan en Maria Spruyt. Hieruit sproten: a. (?) Johan Johansz. v. O., geb. 22 Juni 1571, overl. 13 October 1609. b. Willem v O, volgt V. c. Nicolaas v. O., begraven te Utrecht met 8 kwartieren d. Helwich v O., begraven te Hemmen 1681, tr. te Wijk bij Duurstede 1605 Alexander van Tuyllvan Serooskerken. e Cornelia v. O, overl. 1600, tr. v√≥√≥r 1593 Frederik van Reede van Amerongen, geb. 1550, overl 1611. ./. (?) Emerentia v. O, geb 3 Jan. 1570, overl 9 Sept. 1607, tr. Johan van Leefdael. V. Willem v. O, heer van Broekhuyzen, schout van Wijk bij Duurstede, geb 1582, overl. te Utrecht 10 Novemb. 1639, tr. November 1610 (?) Maria van den Bongert, geb 1584, overl. 7 Januari 1641, dochter van Beernt en Maria van Reede. Hieruit: a. Cornelis v. O, geb Maart 1608 (?), overl. 1 Aug. 1647. b. Maria Elisabeth, overl. voor 1644, tr. Ansem Boll, overl 1658. c. Beernt v O, heer van Broekhuyzen, volgt VI. d. (?) Johan Frederik v 0. tot Broekhuyzen, geb. 10 Dec, 1615, overl. 25 Maart 1635. e. Jan v O, ritmeester, overl. na 1644, huwde Catha¬≠ rina Maria de Wael van Moersbergen (wier moeder van de Clooster), ov. op Moersbergen, overluid te Utrecht 22 Mei 1644. Hieruit eene dochter Anna Maria v. O., overl, te Leiden 27 Januari 1671,ge¬≠ huwd 8 Augustus 1669 met Gerrit van Wassenaer‚?? Duivenvoorde, heer van Alkemade. VI. Beernt v. O, heer van Broekhuyzen, commandeur der Duitsche orde, overl. 18 Febr. 1661, huwde 1¬į. 21 Juli 1640 Mechteld van Reede, dochter van Godert en Eme¬≠ rentia Oem van Wijngaarden, 2¬į te Wijk bij Duurstede 23 Nov. 1653 Johanna van Zuylen van Natewisch, dochter van Gerhard en Catharina van Ness√©lrath, ov. 16 Dec. 1714. Hieruit: lste huw. a. Elisabeth v. O., huwde Werner van Geffen. b Wilhelmina v. O. c. Willem Godart v. O., heer van Broekhuyzen, kinderloos overleden. 2de huw. d. Mechteld Johanna v. O., huwde te Wijk bij Duurstede 17 Februari 1678 Nicolaas Pater. e. Anna v. O., huwde Dandeels (Daendels?). f. Cornelia v. O. Jan van Oostrum, overl. 1539, huwde Petronella van Bochoven van Jutphaas, overl. 1523, ouders van: Johan van Oostrum, kastelein van Woerden, huwde Maria Spruyt van Kriekenbeek, dochter van Bruyn en Maria van Sonnevelt, ouders van : 1¬į. Johan van Oostrum, gouverneur van Woerden, geb. 1545, overl. Wijk bij Duurstede 12 April 1612, huwde Aleid van Renesse, geb. 1552, overl. Wijk bij Duurstede 7 October 1632, waaruit Maria van Oostrum, overl. 15 Maart 1630, in 1613 gehuwd met Eustachius van Aeswijn, ov. 21 Juli 1633 2o. Maria v. O., geb. 3 Dec 1542, overl. 25 Dec. 1621, huwde Johan van Oostrum, bovenvermeld. Johan Gerard v. O, heer van Maarsbergen en Zeist, huwde 1668 Anna Margaretha van Nassau, dochter van Philips en Anna Margaretha van Cortembach. Nicolaas v. O , huwde N. v Amstel v. Mijnden, dochter van Antonie en Catharina van Rutenberg. Gualtherus Dirksz. v. O. overleed Utrecht 9 October 1633. Claas v. O., huwde Agnes v Zuylen v. Nijeveld, ouders van Belia of Wendelina, gehuwd met Tijmon Dedel (1410). Willem v. O., overluid te Utrecht 20 Jan. 1635. Johan v. O., drost van Hagestein, huwde Hendrik van Boekholt, dochter van Jurgen en Wilhelmina van Erp, overl. te Kampen 28 Maart 1642. Maria de Ridder, wed. Willem van Oostrum, overleed Utrecht 17 Juni 1646. Jurgen v. O., geb. 1585, overl. te Utrecht 22 Nov. 1614, huwde 1613 Assuera van der Heil, dochter van Casijn en Lumme Ruyters, geb. 1590, overl. 28 Juli 1641. Hieruit: Johanna v. O., huwde Gerrit Kreynck, geb. 1612. Jor. Adolf v O., heer van Gervershof en Brendijk,