De Nederlandsche Leeuw, jaargang 22 (1904)

111 112 Luyken (XXII, 47). ‚?? J. Luyken, de bekende schilder-graveur-schrijver, werd geboren te Amsterdam op 16 April 1649. Misschien geeft het volgende werkje ook opheldering : P. van Eeghen, ‚??Jan Luyken en zijne bloedverwanten', Amsterd. 1889, (als handschrift gedrukt). Gent. OBREEN. van Rosevelt. ‚?? Kan men mij ook opgeven van wie Mr. Bobert Henri Cateau van Rosevelt de zoon was? Hij is geboren 16 Sept. 1786 te Vlissingen, overl. te Soerabaya 21 Juni 1826, getrouwd 28 Jan. 1817 te Weltevreden op Java met Johanna Cornets de Groot, geb. te Groningen 4 Juli 1795, overl. 10 Jan. 1818 op Ambonia, hare ouders zijn mij bekend. Hij trouwt 2<> met Maria van Teylingen, geboorte en sterfdata onbekend alsmede hare ouders? Heeft hij uit beide huwelijken kinderen ? Hij komt niet in de genealogie van van Rosevelt v√≥√≥r, een afstammeling kwam in 1651 naar Amerika over. VAK BEECK CALKOEN. Schluiter‚??de la Fontaine (XXII, 47). ‚?? Uit de breedvoerige genealogie Schluiter berustende in het Genealogisch en Heraldisch Archief te Rijswijk, opgemaakt door wijlen R. A. Wijnen, blijkt, dat Goswin Schluiter gedoopt werd te Zutphen 12 Mei 1726, J. U. D., advocaat en gerechtsschrijver des Schoutambts Zutphen was, hij sterft 2 en werd begraven 6 Mei 1789 te Zutphen. Hij huwde te Amsterdam 14 Aug. 1768 Anna Elisabeth de la Fontaine, geboren 3 Febr. 1731, weduwe Jan Carel Braetearius, dochter van Jan Philip de la Fontaine. Hieruit kinderen. Rijswijk. A. A. V. v. O. van Swinderen (XXII, 41). ‚?? Volgens genealogie Timmerman (von Zimmermann, met het wapen tweemaal gedeeld en eenmaal doorsneden, in 1, 3 en 5 een lui paardshoofd) was Bartholomeus van Swinderen (Schwin deren) gehuwd met Margaretha Timmerman (v. Z.), 10de kind van Laurenz T., geadeld 31 Maart 1550 (door Keizer Karei V), die te Riga alle raadsbetrekkingen be¬≠ kleedde en als burgemeester en opperlandvoogd stierf 21 Januari 1572 of 21 Dec. 1573, en diens tweede vrouw Anna Jacobsdr Friedrichs. Middelburg. ' v. BRUCKEN FOCK. de Virieu (XXI, 288). ‚?? Mr. Adriaan Frangois deVirieu, 28 Februari 1686, overl. 2 Aug. 1753, huwde 22 Dec. 1709 Maria Jacoba B√ľschman. Ouders van: Mr. Frangois Willem de Virieu, geb.- 21 Nov. 1710, overl. 27 Aug. 1790, huwde te Hurwenen 23 Mei 1745 Maria Cornelia de Ruuck (dochter van Otto en Anna Maria Calff). Ouders van : . Alexander Gijsbert Cornelis de Virieu, geb. te Bommel 26 October 1756, overl. te Rotterdam 1 Jan. 1823, huwde op Curagao in 1782 Maria Cornelia Hueck, overl. op Curacao 30 Aug. 1765, ov. te Bommel 31 Jan 1813 (dochter van Jan Caspar en Maria Elisabeth van der Linde). C. J. P. van der Vliet (XXII, 47). ‚?? In het begin van de 19de eeuw woonde te Amsterdam Cornelis Isaac van der Vliet, zoon van Cornelis en Maria von L√∂veningh, uit Aken. Hij huwde driemaal: 1'. met . . . van Swinderen, 2<>. met Ignatia Vollenhoven, 3<>. met Maria van Wtten hage de Mist. Zijne eenige dochter, uit het tweede huwelijk, Maria van der Vliet, trouwde met Jhr. W. F. Tindal, waaruit kinderen. C. J. van der Vliet, overleed op Hartenlust bij Bloemendaal omstreeks 1850. ' Leiden. BIJLEVELD. Betreffende deze familie kan de Redactie nog het volgende mededeelen : I. Lucas Heeres van der Vliet woonde te Appingedam en was bij Mayke Gaykes vader van: II. Lucas van der Vliet, geboren 1624, sterft 1698. Hij trouwde te Amsterdam met Trijntje Dirkse Bloem en verwekte: III. Dirk van der Vliet, geb. 1651, op 6 Aug. 1673 gehuwd met Cecilia Verkolje, geb. 1657, st. 1726. Uit dit huwelijk werd o. a. geboren: IV. Jan van der Vliet, geb. 7 Maart 1678, st. 5 Sept. 1723, tr 31 Oct. 1703, Cornelia van Laer, dochter van Jacob en Teuntje Hartsen. Zij verwekten: 1. Jacob, geb. 1704, st 1727. 2. Cornelis, die volgt onder V. 3. Cecilia, geb 1707, tr. 1728 Cornelis van Laer. 4 Antonia, geb. 1709, tr JanVerbeek, geb. 1709, st.1763. 5. Dirk, geb. 1711. st. 1711.. 6. Dirk, geb. 1712, st 1712. 7. Dirk, geb. 1714. 8. Jan, geb. 1717. 9. Hendrik, geb. 1719, st 1719. 10. Cornelia, geb. 1720, tr. Pieter Verbeek, geb. 1715. 11. Catherina, geb. 1722. . V. Cornelis van der Vliet, geb. 29 Nov. 1705, st. 25 Juli 1780, tr 22 Juli 1736 Maria Verbeek, geb. 31 Juli 1712, dochter van Jacob en diens derde vrouw Maria van Raat. Uit dit huwelijk : VI. Cornelis David van der Vliet, die 18 Nov. 1777, trouwde met Marie von L√∂venich, geb. 17 Jan. 1753, dochter van Bartholomeus en Maria von der Leyen. De zestien kwartieren van hunne kleindochter mevrouw Tindal, geb. van der Vliet, waren: van der Vliet Vollenhoven von L√∂venich van Beeck Verbeek Willeboorts von der Leyen Viruly van Laer Alders von der Leyen Willink van Raat van Gent van Aaken Simons. INHOUD 1904, IVo. 4. Adreswijziging. ‚?? Het Brabantsohe en Geldersche geslacht van Vlierden, door C. P. J. van Vlierden. ‚?? Gedenkteekenen en grafschriften in Indi√ę, medegedeeld door majoor P. F. L. C. Lach de B√™re. ‚?? Aan¬≠ teekeningen uit de begraalboeken van Zierikzee, 1527‚??1828, door P. D. de Vos. ‚?? Loockemans, door Jhr. Mr. F. Beelaerts van jfekland.‚?? Bijdragen tot de genealogie van den Ceylon-Nederl.-Indisc√∂√®a-tak van het geslacht von Ranzow, (1711‚??1904), door 'W.Wijnaendts van Resandt. ‚?? Clant, door W. M. C. Regt. ‚?? Boekbeoordeeling. ‚?? Vragen en antwoorden: van Amstel van Mijnden. ‚?? van der Breggen. ‚??‚?Ę Cloot (XXII, 46, 78). ‚?? Huyssen (XXI, 219) ‚?? Luyken(XXH, 47) .‚?? van Rosevelt. ‚??Schluiter‚??de la Fontaine (XXII, 47). ‚?? van Swinderen iXXII, 41). ‚?? de Virieu (XXI, 288). ‚?? van der Vliet (XXII, 47). Gedrukt bij Gebrs. J. & H. van Langenhuysen te 's Gravenhage.