De Nederlandsche Leeuw, jaargang 22 (1904)

119 120 26 Maart d'Heer Adriaan van Duyn, schepen en raad van Zzee. 15 April d'Heer George van Borrendam, bedienaar des God. woords binnen deze stad. 13 Mei d'Heer Iman Willem Cauw, j.m. 21 ‚?? d'Heer schout Nicolaas Hodenpijl. 26 Juli Adriaan Mogge. 21 Augustus d'Heer kerkmeester Dani√ęl den Dag. 23 ‚?? Monsr Cornelis Tromp. 4 September Mons* Eeuwout Mulock. 1 October Monsr Niklaas van IJsselsteyn. 16 ‚?? d'Heer Lieven Bruynvis, j.m. 26 ‚?? juffr. Anna Wintschut, vrouw van d'Heer Iman Schuurbeek. 28 ‚?? juffr. Johanna van Rijswijk, wed. van monsr Pieter van der Hage, avondbegraving. 24 December Dina Lansberge, j. d. 1716. 2 Januari juffr. Elisabeth Munninks, vrouw van d'Heer Petrus Hodenpijl, met haar kind. 9 ‚?? Sr Abraham Dircxse van den Houte, j.m. 20 ‚?? Mevr. Theodora Stoutenburg, wed. van d'Heer Mr. Job de Jonge , kas met blazoen. 21 ‚?? juffr. Johanna de Moor, wed. van d'Heer Niklaas Bosschenblij. 23 Maart Catarina Hoffers. 6 April d'Heer Mr. Johan Anthony Kauw, schepen dezer stede, kas, blazoen en 4 kwartieren. 20 ‚?? Monsr Pieter Ozias, wijnsteker. 28 ‚?? Monsr Gillis Janse van der Os. 7 Mei Ida Oudenaarde, vrouw van Samuel Tak. 22 ‚?? Sr Adriaan Baster, wijnsteker. 13 Juni Rocka Borrendam me, vrouw van Job Jansse de Jonge. 30 ‚?? juffr Prina van Loon, vrouw van d'Heer Ds Adriaen van Velsen. 11 Augustus juffr. Cornelia Lambregts, vrouw van Tonis van Langenhove. 31 ‚?? Mevr. Martha van Groenhove, wed. van d'Heer raadsheer Anthony Hoffer, kas, blazoen en 4 kwartieren. 8 September d'Heer Iman Mogge, heer van Haamstede, is vervoerd naar Haamstede en daar in eene tombe begraven. 12 November Gijsbrecht Gijsbrechtse de Jonge. 16 December d'Heer Mr. baljuw Quijrin de Jonge, kas, blazoen en 4 kwartieren. .19 ‚?? d'Heer Mr. Johan Ockers, oud-rekenmeester, avondbegraving, kas en blazoen. 26 ‚?? Pieter Aelbregtse van der Baan, j.m. 26 ‚?? Wi√ľem Smeeking, koster van de GrooteKerk. 1717. 11 Januari juffr. Jacoba Oortse, wed. van Pieter Blomkan. 19 ‚?? Toona Blocks, vrouw van Leendert Boom, fabriek der stad. 18 ‚?? d'Heer Jacob van Axel. 17 Februari Jaques van Isselstein, j.m. 15 Maart juffr. Cornelia IJsserkorff, vrouw van Sr Jan Mulock. 26 ‚?? Sr Cornelis den Blauwen, j.m. , avond¬≠ begraving. 20 April Monsr Albregt de Vos. 29 ‚?? juffr. Sibilla van Steenmuys, wed van d'Heer doctor Johan Oorse. 29 ‚?? juffr. Maria Hocke, wed. Ds Martinus Bruynvis. 22 Juli d'Heer Charel Plevier. 6 Augustus Margrieta Bot, vrouw van Niklaas Hollaar. 10 September Monsr Niklaas Doll. 17 ‚?? juffr. Johanna Mogge , avondbegraving, kas en blazoen. 25 ‚?? Cornelia Marinus, vrouw van Sr Cornelis van der Port. 5 October d'Heer Hubertus Kempe, baljuw van Arne- muiden, avondbegraving. 14 ‚?? Sr Cornelis Hollaar. 5 November Sr Jan Mulock. 25 ‚?? vervoerd naar Ouwerkerk Eeuwout Theeling, jm . n ‚?Ę 13 December Anna Holkom, wed. van Maghiel Ruyte. 14 ‚?? vrouwe Elizabeth Catharina Buysero, vrouwe van Dussen, Muilkerk en Ginhoven, vrouw van d'Heer Mr. Iman Roeland Cauw, ge¬≠ committeerde raad en raad ter admiraliteit van Zeeland wegens Zierikzee, avond b√ęgraving , kas, blazoen en 4 kwartieren. 20 ‚?? juffr. Maria Wisse, vrouw van D' Anthony Rey. 1718. 15 Januari d'Heer Adriaen de Kok van Nerinen, j.m., avondbegraving met een. rouwkoets. 26 ‚?? d'Heer equipagemeester Lieven Boeye. 27 ‚?? juffr. Maria Cornelia Ruyte, vrouw van doctor Jacob Smeur. 20 Februari d'Heer Mr. Johan van Kouwenburg, burge¬≠ meester, schepen en raad der stad, rent¬≠ meester van den dubbelen honderdsten penning, president van S* Lievens Monster kerk, enz., kas en blazoen. 30 Maart juffr Lucretia van Noey, vrouw van Mons'* Abraham Wintschut. 4 Mei juffr. Maria de Jonge, 2de vrouw van Marinus van Verre. 11 ‚?? juffr. Johanna van Kouwenburg, wed. van d'Heer Petrus Bruynvis. 3 Juni Job Boom. 25 Juli juffr. Adriana Koks, wed. van d'Heer Christoffel Raphoen, avondbegraving. 20 Augustus Anna Paardekoopers, wed van den burge¬≠ meester Quijrin Bolle van Philippine, met een koetse. 22 ‚?? Monsr Christoffel Klippel, vervoerd naar Antwerpen. 23 ‚?? d'Heer raadpensionaris Mr. Jacobus Verheye, kas, blazoen en 4 kwartieren. 24 ‚?? Mevrouw Cornelia den Huybert, wed. van d'Heer Mr. Cornelis Stavenisse, avond¬≠ begraving , kas, blazoen en 4 kwartieren, 16 September d'Heer Pieter Ockerse, luitenant-kolonel titulair , avondbegraving, kas en blazoen. 19 ‚?? Monsr Jacobus van der Heul. 21 ‚?? juffr. Levina Bruynvis, wed. van Monsr Jan den Dag.